9 Aralık 2014 Salı

Engelsiz Bilişim Günleri Açılışı ve "Engelliler ve Medya" 1. Oturum 6 Ar...

4 Aralık 2014 Perşembe

Büyük Veri-Big Data

Büyük veri dendiğinde akla binlerce tweet, facebook sayfasına yazılanlar, eklenen fotoğraf ve videolar, wikiler, pinlenen tablo ve grafikler  oyunlar, yine youtube videoları, çeşitli kurumların kendi satış ve pazarlama verileri, alışveriş sitelerinden gelen veriler, mobil operatörlerin verileri gibi tonlarca farklı bilginin toplandığı bir alan geliyor.

Aslında dün akşam @edatelli ile konu üzerinde tartışırken çok güzel bir tanımlama getirdi kendi başına anlam ifade etmeyen büyük oranlarda olduğu zaman değerli olan her türlü veri seti. Bence güzel bir wiki tanımlaması oldu.

Mobil pazarlamada bunun işi ne derseniz mobil veri toplamak ve bunu bir araya getirmek online veri toplamaya göre çok daha hızlı ve de güvenilir. Esas olay elbette bunları toplamak da değil bunların doğru bir şekilde analiz edilmesi ve işe yarar başka bilgilere dönüştürülmesi. Google, amazon bunun öncüleri çünkü ellerinde milyonlarca veriyi doğru değerlendirip müşterilerine doğru ürün hizmeti getirmek için çabalıyorlar bazı uygulamalar doğru bazıları yanlış olabilir çünkü büyük veri deneysel bir ortamı da beraberinde getiriyor.

İş, bilgi edinme, öğrenme hatta yaşam giderek bu büyük verinin analizleri etkisinde şekillenmeye başlayacak. Örneğin tahminleme çok daha farklı bir boyutta yapılabilir. Piyasadaki dalgalanmalar ve satışlarla arasındaki ilişkiler çok daha doğru yorumlanabilir. Trafikteki sorunlar veya orman yangınları çok daha temkinli ve doğru bir şekilde engellenebilir veya etkisi minimize edilebilir.

Kısacası büyük veri önemli ve bu konuda çok ciddi çalışmalara ihtiyaç olacak, bu da yeni bir iş kolu gibi düşünülebilir.

Big Data

You can find a very useful link explains the big data http://www.slideshare.net/outerthought/big-data

28 Kasım 2014 Cuma

Dijital Gündem Türkiye


1990'lar sonrasında Web 2.0'a geçişle durağandan dinamiğe geçen internet yalnızca yaşama hız ve dinamizm kazandırmakla kalmamış wiki, sosyal ağ, sosyal medya gibi kavramların da girmesine yol açmıştır. 

Dünya'da internet kullanıcı sayısı 2012'de yaklaşık 2,5 milyar iken ve dünya nüfusunun %34,3'ünü oluştururken (Yamamoto, Şekeroğlu, 2014) 2014'de bu rakam 2,9 milyara ve nüfus bakımından da %40'lı rakamlara ulaşmıştır. 

Bu çok hızlı ilerleme elbetteki bireyleri olduğu kadar ülkeleri, devletleri de etkilemektedir. Avrupa Birliği bu konuda geri kalmamak ve liderlik etmek için AB Dijital Gündemini oluşturmuş ve çok önemli gördüğü ve öncelikli ele aldığı konuları , “akıllı”, “sürdürülebilir” ve “farklı grupları içerecek” şekilde belirlemiştir. Avrupa Birliği buna yönelik olarak 20-64 yaş arası istihdamın %75’e çıkması, Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının %3 olması, sera gazı salımlarının %20’ye inmesi, enerjinin %20’sinin yenilebilir enerjilerden sağlanması, enerji verimliliğinde %20 düşüş sağlanması, erken yaşta okul bırakma oranının %10’un altına inmesi, nüfusun en az %40’ının lise eğitimi bitirme yaşının 30-34 olması ve fakirlik ve sosyal içerme riski taşıyan insanların 20 Milyonun altına inmesi gibi beş ana hedef ortaya koymuştur. Bu hedeflerin hepsine hizmet edebilecek kapsamda olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri “Akıllı Büyüme” inisiyatifi altında Avrupa için Dijital Gündem olarak ele alınmaktadır. Avrupa Dijital Gündemi’nin hedefi 2020 yılına kadar bu 5 ana hedefe hizmet etmek üzere oluşturulmak ve Avrupa’da bir Bilgi ve İletişim Teknolojileri ivmesi yaratmaktır.

Türkiye’de benzer şekilde uyum faaliyetlerini gerçekleştirmek ve AB’nin politikalarını izleyerek kendi bilgi teknolojilerini geliştirmesi için ise Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD), ve Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECİD) Dijital Türkiye Platformu’nu oluşturmuşlardır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin sosyal ve ekonomik potansiyelini maksimize ederek gerçekleştirilmesi için stratejik ve politik düzeyde gerçekleştirilecek eylem planı ile ulaşılmak üzere belirlenen “Sayısal Tek Pazar”, “Birlikte Çalışırlık ve Standartlar” , “Güven ve Güvenlik”, “Hızlı ve Ultra Hızlı İnternet Erişimi”, “Ar-Ge ve İnovasyon”, “Sayısal Okuryazarlığı, Becerileri Geliştirme” ve “AB Toplumuna BİT ile Yarar Sağlama” başlıklı 7 alanda çalışmalar başlatılmıştır.

Bizde bu konuda çalışma yapıp bir rapor hazırladık. https://dijitalgundemtr.files.wordpress.com/2014/08/dijital-gc3bcndem_final-rapor_22102014.pdf linkinden erişebilirsiniz.

 1990'lar sonrasında Web 2.0'a geçişle durağandan dinamiğe geçen internet yalnızca yaşama hız ve dinamizm kazandırmakla kalmamış wiki, sosyal ağ, sosyal medya gibi kavramların da girmesine yol açmıştır. Dünya'da internet kullanıcı sayısı 2012'de yaklaşık 2,5 milyar iken ve dünya nüfusunun %34,3'ünü oluştururken (Yamamoto, Şekeroğlu, 2014) 2014'de bu rakam 2,9 milyara ve nüfus bakımından da %40'lı rakamlara ulaşmıştır. Bu çok hızlı ilerleme elbetteki bireyleri olduğu kadar ülkeleri, devletleri de etkilemektedir. Avrupa Birliği bu konuda geri kalmamak ve liderlik etmek için AB Dijital Gündemini oluşturmuş ve çok önemli gördüğü ve öncelikli ele aldığı konuları , “akıllı”, “sürdürülebilir” ve “farklı grupları içerecek” şekilde belirlemiştir. Avrupa Birliği buna yönelik olarak 20-64 yaş arası istihdamın %75’e çıkması, Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının %3 olması, sera gazı salımlarının %20’ye inmesi, enerjinin %20’sinin yenilebilir enerjilerden sağlanması, enerji verimliliğinde %20 düşüş sağlanması, erken yaşta okul bırakma oranının %10’un altına inmesi, nüfusun en az %40’ının lise eğitimi bitirme yaşının 30-34 olması ve fakirlik ve sosyal içerme riski taşıyan insanların 20 Milyonun altına inmesi gibi beş ana hedef ortaya koymuştur. Bu hedeflerin hepsine hizmet edebilecek kapsamda olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri “Akıllı Büyüme” inisiyatifi altında Avrupa için Dijital Gündem olarak ele alınmaktadır. Avrupa Dijital Gündemi’nin hedefi 2020 yılına kadar bu 5 ana hedefe hizmet etmek üzere oluşturulmak ve Avrupa’da bir Bilgi ve İletişim Teknolojileri ivmesi yaratmaktır. Türkiye’de benzer şekilde uyum faaliyetlerini gerçekleştirmek ve AB’nin politikalarını izleyerek kendi bilgi teknolojilerini geliştirmesi için ise Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD), ve Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECİD) Dijital Türkiye Platformu’nu oluşturmuşlardır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin sosyal ve ekonomik potansiyelini maksimize ederek gerçekleştirilmesi için stratejik ve politik düzeyde gerçekleştirilecek eylem planı ile ulaşılmak üzere belirlenen “Sayısal Tek Pazar”, “Birlikte Çalışırlık ve Standartlar” , “Güven ve Güvenlik”, “Hızlı ve Ultra Hızlı İnternet Erişimi”, “Ar-Ge ve İnovasyon”, “Sayısal Okuryazarlığı, Becerileri Geliştirme” ve “AB Toplumuna BİT ile Yarar Sağlama” başlıklı 7 alanda çalışmalar başlatılmıştır. Bizde bu konuda çalışma yapıp bir rapor hazırladık.