15 Haziran 2013 Cumartesi

Mobil Öğrenme Çalıştayı Prof. Gonca Telli Yamamoto Açılış Konuşması


Mobil Öğrenme:

 (12 Haziram 2013 tarihinde Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü'nde gerçekleşen Mobil Öğrenme Çalıştayında Prof.Dr. Gonca Telli Yamamoto'nun açılış konuşmasıdır)

:

Örgün eğitim içinde mobil cihazların kullanımı sosyal ve teknolojik çerçevede hızla değişmektedir. Mobil öğrenme farklı ülke ve kültürlerde farklı gelişen özel bir alan ve girişimdir. Bizim British Council’in desteğinde gerçekleştirdiğimiz Daha Kalifiye kurslar için Çok Platformlu M- Öğrenme  projemizin temelleri de bu mantık çerçevesinde atıldı. Mobil Öğrenme konusunda dünyada ilk kürsüyü açan Wolverhampton Üniversitesi’nden Profesör John Traxler  ve Karl Royle ve Açıköğretim alanında dünyanın ilk üç mega üniversitesi arasında yer alan Anadolu Üniversitesi’nden Yrd. Doç.Dr. Nilgün Özdamar Keskin ve Mobil Pazarlama ve Öğrenme konusunda Türkiye’deki sınırlı akademik çalışmaları gerçekleştiren  Okan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi olarak biz dahil olduk. Özellikle tarafımdan yazılmış olan Mobil pazarlama kitabım da bizlere ilham verdi. Burada mobil öğrenme ve mobil pazarlama gibi konularda büyük potansiyel olduğundan hareketle lisans / yüksek lisans programları ve işgücünü  desteklemek için bir mobil uygulama geliştirilmesi konusu ele alınmıştır. Mobil dijital teknolojilerin insan deneyimine yönelik olarak dijital 'alışkanlıkları' ölçme anlamında birlikte çalışarak konuyla ilgili kapasite geliştirme ve bilgi paylaşımı ve ortak kurumlar gibi konular üzerinde duruyoruz.

Öğrenmede öğreten, zaman, mekan, kaynak gibi bilgiye ulaşmadaki sınırları ortadan kaldıran yeni bir teknoloji altyapısı olarak düşünülen Mobil öğrenme yaşamın her anında, yaşamdan kopmaksızın her yerde  sunulabilen gerçek/sanal ortamda öğrenmenin sağlandığı çeşitli mobil gereçlerle ve zenginleştirilmiş çoklu ortam sağlayabilen araçlarla ortaya konan ve öğrenciyi öğrenmenin merkezine alan, öğreticinin ise rehber, moderatör, koç, mentor gibi görevler üstlendiği bireysel, sosyal ve bağlamsal öğrenme fırsatları sunan etkileşimli öğrenme yöntemidir.

Bugün Mobil Öğrenmeye ilişkin olarak yöntem, içerik ve mobil öğrenme pazarına yönelik sorularla alanın genişlemesi, mobil öğrenmenin daha rahat anlaşılması ve gerek akademik gereksek sektörel olarak etkin kullanımı için gereken temeller üzerinde Türkiye’de ilk defa böylesine farklı ve geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleniyor.  

Bundan sonra iki grup çalışması ve  üzerine grup moderatörlerinin sunumu şeklinde bir çalışma yapacağız ve son kısımda da moderatörlerimizin çalışmalarını değerli Ankara Üniversitesi'nden Prof.Dr. Hafize Keser Hocamız yorumlayacak. Hepinize verimli bir  çalıştay diliyor saygılar sunuyorum.


10 Haziran 2013 Pazartesi

Mobil Öğrenme Çalıştayı 12 Haziran'da Okan Üniversitesi'nde Yapılacak


Mobil Öğrenme Çalıştayı Programı nı linkte görebilirsiniz.

Çalıştayda tartışılacak sorular linkte görülebilir.

Çalıştay Moderatörlerimiz:


Prof.Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO, Okan Üniversitesi
Öğr. Gör. Erkan İŞÇİMEN,Okan Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr.İbrahim GÖNEN, Okan Üniversitesi 
Yrd. Doç.Dr.Fazlı YILDIRIM, Okan Üniversitesi 
Yrd. Doç.Dr.Nilgün ÖZDAMAR KESKIN, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Seha AKSÜ,Okan Üniversitesi 
Öğr. Gör. Arzu Nur ALPAGUT, Okan Üniversitesi
Öğr. Gör. Murat KAYKUSUZ,Okan Üniversitesi 
Öğr. Gör. Şebnem ALP ALKIN,Okan Üniversitesi
Levent KARADAĞ, TBD
Dr. Aydın KOLAT, TBV

Çalıştay Yorumcumuz:
Prof.Dr. Hafize KESER, Ankara Üniversitesi

Çalıştay Düzenleme Komitesi:
Prof.Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO- Okan Üniversitesi
Prof. John TRAXLER - Wolverhampton Üniversitesi 
Doç.Dr. Fatih GÜRSUL - İstanbul Üniversitesi 
Yrd. Doç.Dr. Nilgün ÖZDAMAR KESKİN - Anadolu Üniversitesi
Öğr. Gör.Mustafa Özhan KALAÇ - Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Aydın KOLAT - Türkiye Bilişim Vakfı 
Karl ROYLE - Wolverhampton Üniversitesi