10 Kasım 2011 Perşembe

Süpermarket Sektöründe Mobil Uygulamalar

9 Kasım 2011 Çarşamba

2011 3. çeyreğinde akıllı telefon pazarında lider Samsung


Samsung bu sene yıl bazında bir değerlendirmeyle %219 büyüyerek en büyük payı almış bulunuyor takipçisi %15'erlik payla İphone ve Nokia %11 ile HTC devam ediyor. Samsung aynı zamanda tablet konusunda çok iddialı gözüküyor. Juniper Analisti Ashdown'a göre herbiri farklı noktalardan pazara iddialı giriyorlar.

Future of Advertising in mobile world

Future of advertising in mobile world mobile advertising will be a killer application in the near future, no other mass advertising medium will survive [Reklamların mobil dünyadaki geleceği mobil reklam öyle etkili bir uygulama olucakki, başka hiçbir kitlesel reklam mecrası onun kadar başarılı olama/ext/belgeler_v_e.swf">

Advertising value of mobile marketing activities and consumer attitudes

Advertising value of mobile marketing activities and consumer attitudes [Mobil pazarlama aktivitelerinin reklam değeri ve tüketici tutumu]/ext/belgeler_v_e.swf">

8 Kasım 2011 Salı

Mobil kanallar yoluyla pazarlama iletisimi sureci ve universite ogrencilerinin mobil pazarlamaya ilişkin tutumlarına

Bu çalışma alkan Alkaya tarafından 2007'de Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir tez çalışmasıdır. Belgeyle ilgili link Mobil kanallar yoluyla pazarlama iletişimi süreci ve üniversite öğrencilerinin mobil pazarlamaya ilişkin tutumlarına yönelik bir araştırma [Marketing communication process via mobile channels and a research directed to undergraduate students attitudes regarding to mobile marketing]/ext/belgeler_v_e.swf"> ">

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİR MAKALE

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ başlıklı çalışmayı Bihter Karagöz ve Berna Çağlar gerçekleştirmiş. Kısaca özeti aşağıdaki gibidir. Çalışmada perakende sektöründe mobil pazarlama uygulamalarından ne düzeyde yararlanıldığı ve bu uygulamalar sonucunda tüketici satın alma kararlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Kavramsal analiz bölümünde mobil pazarlamanın perakende sektöründeki uygulamaları ve tüketici davranışları üzerinde durulmuştur. Ayrıca araştırmada; tanımlayıcı araştırma modelinden yararlanılmış olup, verilerin toplanması amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan anket formları önceden belirlenen perakende mağazasının 200 müşterisine uygulanmış olup 146 tanesinden anlamlı dönüş sağlanmıştır. Ulaşılan araştırma sonuçlarına göre mobil pazarlama uygulamalarına karşı tüketici davranışlarının belirli başlıklarda toplanması sağlanıp, bu faaliyetlerde bulunan ya da bulunacak işletmelere önerilerde bulunulmuştur. Bu öneriler aşağıdaki gibidir:
Tüketiciler, mobil pazarlama uygulamalarının yenilikçi ve yaratıcı olduğuna inanmaktalar. Ancak, İşletmeler tüketicilere daha hızlı ulaşmak ve pozitif iletişim amacıyla başvurdukları mobil pazarlama araçlarından SMS reklamlarını kullanırken çok dikkatli olmalıdır. Çünkü çıkan sonuçlar bu SMS reklamlarının başarıları konusunda soru işareti içermektedir.
• Mobil pazarlama uygulamaları tüketicileri rahatsız etmeden, günün uygun saatlerinde ve sayı bakımından abartılmayacak şekillerde kullanılmalıdır.
• İşletmeler; mobil pazarlama uygulamaları öncesinde tüketicilerinin demografik yapılarını, ilgi ve isteklerini çok iyi belirlemelidir. Bunun neticesinde oluşturulacak, reklam ve promosyon çalışmaları daha verimli olacaktır.
• Mobil cihazlar, işletmelerin her an müşterilerin elinin altında olmasını sağlamaktadır. Her istedikleri an işletmeler mobil telefonlar üzerinden müşterileri ile iletişim kurabilir ya da müşteriler istedikleri markanın ürünlerini inceleyebilirler. Bu noktada işletmelerin, ürün ya da hizmetleri hakkındaki bilgilerinin detaylı ve basit olmasına özen göstermesi mobil pazarlama faaliyetlerinin daha etkin gerçekleşmesine olanak sağlar.
• Araştırma sonuçlarında ulaşılan dikkat çekici bir diğer konuda tüketicilerin seyahat ve tatil ürünleri ile ilgili fırsat ve özel indirim arayışında olmalarıdır. Özellikle de mobil pazarlama açısından değerlendirirsek internette fırsat sitelerinin var olması ile birlikte tüketiciler artık daha fazla ürünle ilgili bilgi alma arayışında olmaktadır.
• Mobil pazarlama faaliyetlerinde işletmelerin başarıyı yakalayabilmelerinin anahtarlarından biride farklı ve yaratıcı olmaktır. Anket katılımcılarının beklentileri de incelendiğinde sonuçların bu doğrultuda olduğu görülmektedir.
• Son olarak; işletmeler, mobil pazarlama faaliyetlerinin geri dönüş oranlarını ölçerken amaçlarına uygun kriterleri gözönüne alabilirler. Sadece satış odaklı kriterler yerine mobil uygulamalarının, mobil telefonlara indirilme, görüntülenme veya geri dönüşüm oranlarını göz önünde bulundurabilirler. Ayrıca, mobil uygulamalarının daha standart olması veya bir çok cihazla uyumlu olması faaliyetlerinin başarısına katkı sağlayabilir.

Makale detayları AJIT‐E / Academic Journal of Information Technology – ISSN: 1309‐1581 – Yaz 2011

7 Kasım 2011 Pazartesi

Mobil Pazarlama: Kavramsal Bir değerlendirme

Mobil pazarlama konusunda Sn. Şükran Karaca ve Sn.Mustafa Dönmez'in kavramsal çalışmaları Mobil Pazarlama Kavramsal Değerlendirme linkinde yer alıyor. Öncelikle cep telefonu gibi mobil araçlar çok hızlı yayıldığı ortamı irdelemekte ve yeni teknolojik araçlar yardımıyla mobil internet servisleri, kullanıcıların sabit bir bağlantı noktasına ihtiyaç duymasını gerektirmeden, onlara daha kişisel içerikler ve özel servisler sunmakta olan yapı kavramsal olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı; mobil pazarlama kavramını, kavramsal açıdan değerlendirmek, mobil pazarlamanın amaçları ve uygulamaları hakkında bilgi vermektir.

Mobil Pazarlama Nedir?


“MOBİL PAZARLAMA”YI KİM, NASIL BİLİYOR? MarketingTurkiyeTV

Ericsson Mobil Veri Trafiğinin 2016 yılında 10 katı artacağını öngörüyor

Ericsson'un son raporuna göre Mobil trafiğin 2016 yılında 10 katı artacağı bekleniyor. Mobil genişband üyeliklerinin ise yılda %60 artacağından yola çıkarak 900 milyondan (2011aboneliği) 2016 yılında yaklaşık 5 milyara çıkması bekleniyor.
2016 yılında insanların mobil yaşama iyice alışmış olmaları ve genişband ve cloud'un yeteneklerinden faydalanmaları da öngörülüyor.
2011 yıl sonu itibarıyle akıllı telefon kullanım oranlarının da 3'e katlanacağı bekleniyor. 2016ya kadar video trafiğinin büyük bir artış göstermesi de beklentiler arasında. Mobil genişband kullanımının artması akıllı telefonların yeni aplikasyonları da mobil trafiğin artmasında büyük rolü olacağı belirtilen rapor
http://www.ericsson.com/news/1561267
linkinden görülebilir.

Bu durum mobil pazarlama yarışında herkesin artık en azından bir başlangıç yapması gerektiğine işaret ediyor. Mobil pazarlama çok daha önemli hale gelecek. Video'nun kullanımı cloud'un devreye girerek hızlı işler sistemlerin gelişmesi gerek hizmet gerekse reklam gibi konularda firmaları farklı boyutlara yönlendirecek.

2 Kasım 2011 Çarşamba

Mobil Pazarlama ile ilgili düşünceler

Zaman akıp giderken bloguma baktığımda Mobil Pazarlamanın doğru bir konu olduğunu bir kez daha ifade etmek istedim. Neredeyse blogum 3 yılını devirecek ve bu üç yılda gerek mobil cihazlar gerek yazılımlar ve gerekse mobil teknoloji inanılmaz hızla ilerledi. Örneğin Nokia dünyanın en büyük cihaz üreticisiyken yanlış kararlar veya yatırımlar yüzünden ve belki de teknik olarak cihaza odaklaşma miyopisi yüzünden yerini Samsunga terk etti.

3G ise sosyal medyayı kullanıcının her an her yerde kolyca kullanmasında etkili oluyor. Ama bunlar daha başlangıç. Reklamlar keza bambaşka boyuta taşındı. Giderek kişiye özel hale gelmesi söz konusu burada doğru CRM çözümlerine de ihtiyaç var tabii.

Amazon Kindle falan derken tablet devri başladı bizim bildiğimiz tabletlere de doğrusu hiç benzemiyorlar (eskiden en bilinen tablet sümerlerden kalma kadeş anlaşması iken) şimdi en bilinen tabletler arasında Ipad, Nook, Amazon Fire gibi teknolojik tabletler var. Tabletler mobille bilgisayarın yakınsamasının en güzel ürünlerinin başında geliyor.
Bugün öğrencilerimle konuşuyoruz sırada ışınlanma var diye bakalım o ne zaman olacak...