29 Nisan 2009 Çarşamba

mDevlet 2009 Taslak programı yayınlandı

Taslak Programa www.mdevlet.org adresinden ulaşılabilir.

E-learning: Marketing in a Global Context

You can find my chapter named "E-Learning: Marketing In A Global Context” in CHALLENGES FACING FOR MARKETING IN DISTANCE AND ONLINE LEARNING ENVIRONMENTS An Integrated Approach (ISBN 978-975-98590-6-0) You can reach the whole book from http://www.midasebook.com/

Günümüzde Pazarlama

Günümüzdeki pazarlama, oluşturulacak stratejiler ve kullanılacak araçların müşterilerle etkin bir şekilde bağlantı kurmasını sağlayacak şekilde değerlendirilmesini gerektirmektedir. Sadece kimlerin tatmin olduğu konusundaki bilgiler değil markaların sundukları mesajların etkilerini ölçebilecek ortamlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu etkileri kısmen çevrimiçi tespit etmek mümkünse de en iyi şekilde ortaya çıkarabilecek ortam günümüz teknolojileri arasında yer alan mobil ortamdır.
Üstelik 3G'ye geçişle birlikte bilgisayarların mobil telefonlarla cihaz anlamındaki yakınlaşmaları da bu durumu iyice pekiştirmektedir.

Kısacası, artık herzaman edinilebilen ve erişilebilen bir medya çevresi oluştuğu gibi müşteriyi merkez alarak değerlendirme yapabilen bir ortam içersinde çalışan işletmelerin ve de özellikle pazarlamacıların bu ortamın ışığında hareket etmeleri gerekmektedir.

Günümüzde pazarlama artık geleneksel metotların kullanıldığı ortamları çoktan aşmıştır ve modern teknolojinin nimetlerini kullanmaya ise yeni yeni başlamıştır.

8 Nisan 2009 Çarşamba

Bir başka tür mobil dolandırıcılık

Günümüzde mobil telefonlar üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık sayısı giderek artıyor. Bunun son örneği "Sevgili olma vaadiyle mobil dolandırıcılık". Konuyla ilgili haber 3 Nisan 2009 tarihli Sabah Gazetesinde çıktı

"http://arsiv.sabah.com.tr/2009/04/03//haber,ADF0C02140AE46F29F4C99539FD7CB81.html"
Habere göre
"Bulgaristan'dan Türkiye'yi hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi yaygınlaşıyor. Cep telefonlarını rasgele çeviren kadınlar, Türklere acıklı bir hikâye uydurup, zor koşullardan kurtulmak için para istiyor. Dolandırıcılık şöyle yapılıyor: Cep telefonunuza 359 uluslararası alan koduyla başlayan bir telefondan birkaç kez çağrı geliyor. Geri aramazsanız çağrılar tekrarlanıyor. Aradığınızda telefona çıkan kadın, arkadaş olmak ve Türkiye'ye gelmek konusunda yardım istemek için aradığını söyleyerek bir hikâye anlatıyor. Ve aradığı kişi evliyse eklemeyi ihmal etmiyor: "Yuvanı yıkmam, bana ev açarsın, sık sık görüşürüz." Dolandırıcı ilk veya ikinci görüşmeden itibaren karşısındakine "Sevgilim, aşkım, canım" diye hitap ediyor. Kadının "kurtulması" için 200 - 1000 Euro arasında para gerekiyor. Paranın gönderilmesi için uluslararası havalelerde yaygın olarak kullanılan ve kişinin herhangi bir hesabının olmasını gerektirmeyen Western Union'dan yararlanılıyor".

7 Nisan 2009 Salı

Oyun, Mobil Oyun, Mobil Pazarlama

Oyun ve oyun sektörü binyıllardır insan yaşamında etkili olmuştur. İnternet ve mobil teknolojiler gibi yeni teknolojiler sayesinde mesajların verilmesi, mesajlara ilgi çekilmesi ve çeşitli pazarlama çabalarının gerçekleştirilmesi anlamında da oyunlar önemli katkılar sağlamaktadır.

Robertson’a (2007) göre insan beyni bilgiyi öğrenmeyi çok sevmekte ve bağlantılar kurmak harita çıkarmak gibi özelliği bulunmaktadır. Oyunlar da bunu sağlayabilecek araçlardan biridir.

Günümüzde oyun ve oyuncak gibi kavramlar ise bilgisayar, Atari, PSP, Nintendo, mobil telefon gibi araçlar sayesinde çok daha farklı bir boyuta taşınmaktadır. Üstelik reklamcılık ve pazarlama konusunda oyunlar ilgi çekmek gibi çeşitli amaçları gerçekleştirme açısından giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Mobil oyunlar mobil eğlenceye dahil edilen unsurların başında gelmektedir. Aslında sosyal şebeke ortamında oyun oynamak amaçlı biraraya gelmek de bu kavramın içinde yer almaktadır. Mobil eğlence de kendi içinde bireysellik, yaş, kullanıcı sayısı, eş zamanlı olup olmama gibi özellikleri bakımından çeşitli kategorilere ayrılabilmektedir.

Mobil oyun hem eğlendiren hem de öğretici fonksiyonları olan ve insanların sürekli yanında taşıdıkları bir araçla sunulabilen bir yapıdadır. İnsanların vakit geçirme istekleri üzerinde etkili olurken blueooth gibi araçlar sayesinde yer bazlı oyunlarla ve benzeri kurgular oluşturarak çok farklı oyun ve pazarlama seçeneklerine doğru bir gidişat sözkonusudur.

Mobil pazarlamacılar bu yeteneği önümüzdeki günlerde sıklıkla kullanacaklardır.