29 Nisan 2009 Çarşamba

Günümüzde Pazarlama

Günümüzdeki pazarlama, oluşturulacak stratejiler ve kullanılacak araçların müşterilerle etkin bir şekilde bağlantı kurmasını sağlayacak şekilde değerlendirilmesini gerektirmektedir. Sadece kimlerin tatmin olduğu konusundaki bilgiler değil markaların sundukları mesajların etkilerini ölçebilecek ortamlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu etkileri kısmen çevrimiçi tespit etmek mümkünse de en iyi şekilde ortaya çıkarabilecek ortam günümüz teknolojileri arasında yer alan mobil ortamdır.
Üstelik 3G'ye geçişle birlikte bilgisayarların mobil telefonlarla cihaz anlamındaki yakınlaşmaları da bu durumu iyice pekiştirmektedir.

Kısacası, artık herzaman edinilebilen ve erişilebilen bir medya çevresi oluştuğu gibi müşteriyi merkez alarak değerlendirme yapabilen bir ortam içersinde çalışan işletmelerin ve de özellikle pazarlamacıların bu ortamın ışığında hareket etmeleri gerekmektedir.

Günümüzde pazarlama artık geleneksel metotların kullanıldığı ortamları çoktan aşmıştır ve modern teknolojinin nimetlerini kullanmaya ise yeni yeni başlamıştır.

Hiç yorum yok: