14 Ocak 2009 Çarşamba

2009'un başında SMS atma rekoru kırıldı

Bugünkü gazetelerde ve TV'lerde çok ilginç bir haber vardı California'da bir babanın kızının 14bin 528 SMS mesajı gönderdiğini gösteren faturayı görünce şaşkına döndüğüne dair bir haberdi. 13 yaşındaki çocuğun göndermiş olduğu bu mesaj uyku saatleri dışındaki her bir ya da iki dakikada bir mesaj atılması anlamına geliyor. Bu rakama ulaşabilmek için günde 484 mesajın atılmış olması gerekiyor.
(http://www.nypost.com/seven/01112009/news/nationalnews/this_kids_a_text_maniac_149614.htm)

Nielsen'in yapmış olduğu araştırmaya göre mobil telefon kullanan 13-17 yaş grubundaki gençler ayda ortlama 1742 mesaj atıyor.
Burada yepyeni bir alışkanlık ve psikolojik sorunların doğduğu açık.Mobil telefon kullanımı veya telefonda oynanan oyunların bir şekilde insanlarda tutkuya dönüşmesi ve çeşitli alışkanlıklara yol açması sözkonusu.
Cep telefonunun kullanımının hayatı anlamlı kılacak şekilde tarif ediliyor olması son derece önemlidir.Mobil telefon tutkunluğu görünüşte pek anlaşılmayıp genellikle normal bir durum gibi karşılanmaktadır.

13 Ocak 2009 Salı

Mobil Pazarlama 2009 ve ilerisi

2008 yılı mobil pazarlama açısından mobil teknolojilerdeki gelişmeler ve iphone gibi popüler gereçlerin yaşamamıza girmesini sağladı.

Herkes hala mobil pazarlama konusunda deneme safhasında gözüküyor. 3G'nin gelişi ve mobil gereçlerdeki değişimlerin etkileriyle mobil pazarlama hızını almaya başlayacak.

2008'in yıldızı sosyal şebekelerde pazarlama faaliyetlerinin giderek önem kazanmasıydı bunda facebook, youtube, secondlife gibi sosyal şebekelerin ve blogların büyük önemi var. Çünkü Facebook 2008'de 120 milyon aktif kullanıcıya erişti, bu rakamın 39 milyonu ABD'de yaşıyor (Sullivan, 2009). Bu tür girişimler dedikodu pazarlaması konusuna daha da canlılık getirdi.
Marka yerine marka kullanıcıları ya da gruplara liderlik yapıp hayranlık uyandıran kişilerin önem kazandığı ve mikro-meşhurlar (microcelebrities) haline dönüştüğü bir ortam yaratıldı.

Ama 2009 ve sonrası mobil pazarlamanın ciddi boyutlara ulaşması beklenmelidir. Mobil bilgisayarların hayata girmesiyle daha da bulanıklaşan mobil ve bilgisayar ayrımı neredeyse ortadan kalkmak üzeredir.

11 Ocak 2009 Pazar

Bluetooth pazarlama

Mobil pazarlamanın önemli bir boyutunu oluşturan bluetooth pazarlama yaşamımıza bluetoothlu gereçlerin girmesiyle etkili olmaya başlamıştır.

Bluetooth kapsadığı alan ölçüsünde etkili bir pazarlama aracıdır. Bu sebeple yakınlık en önemli etken olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak yakınlığın alışverişi ne oranda etkilediği sistemin yoğun olarak kullanılmasından sonra yapılacak ölçme ve değerlendirmelerle daha iyi anlaşılacaktır.

E-ticaret gibi kavramları da için alan ve ileriye taşıyan bir çözüm sistemi olmakla birlikte reklam ya da promosyonlarda bu sistemi kullananların içinde bulundukları sosyal ortamlardan da yararlanmak söz konusu olmaktadır. Yeni bir yaklaşım olarak ortaya çıkan yakın çevrede etki yaratmaya dayalı bu yaklaşımın müşterinin satınalma davranış yapısını zamanla değiştirebileceği düşünülmektedir.

Aynı zamanda bireylerle sürekli etkileşim halinde gerçekleşen pazarlama faaliyetleri sosyal ortamda faydalanma açısından yeni fırsatlar olarak değerlendirilmelidir.

10 Ocak 2009 Cumartesi

Mobil Dolandırıcılık

Dolandırıcılık hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak için yapılan iş ve işlemlerdir. (http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/162.pdf 1/8/2009) Mobil dolandırıcılıkta hileli davranışlar gerçekleştirilirken araç olarak mobil gereçler kullanılır. Bu tür dolandırıcılıklarda ağırlıklı olarak kimlik avcılığı ve çekici haberlerle ya da acil durum hissi oluşturmak gibi yöntemlerle dolandırıcılık gerçekleştirilmesi söz konusudur.
Mobil dolandırıcılar internette geliştirdikleri bazı yöntemleri veya benzerlerini mobil gereçler üzerinden sağlamaya çabalamaktadır. Örneğin herhangi bir banka, e-satış merkezi veya mobil sistemde yer alan ünlü bir firma ya da operatörden veya önemli mevkideki birisinden geliyormuş gibi görünen bir iletiyi anlık bir ileti olarak algılanacak şekilde sisteme girerler. Bu iletiyi doğrudan o şirketin e-posta adresi ya da telefonu olarak algılanacak şekle sokarlar. Cazip bir dolandırıcılıkla gerçekliği birbirinden ayırmak oldukça zordur. Çoğu kez uzmanlar için bile bu ayrımı yapmak çok güçtür. Bu nedenle, mobil iletişim araçlarını kullananlar için en iyi korunma yolu dikkatli olmak ve beş basit noktaya dikkat etmektir. Bu mobil dolandırıcılığını açığa vuran bazı işaretler aşağıdaki gibidir (http://groups.yahoo.com/group/AkadeMilenyum/message/3437 1/8/2009).
• Bir e-posta iletisinde veya telefonda kişisel bilgilerin talep edilmesi.
• Uyarıcı iletilerle fazla düşünmeden iletiye yanıt verilmesi için bir acil durum hissi oluşturulması.
• Yazım ve gramer yanlışları
• Biraz değiştirilmiş bir Web adresinin görülmesi. www.microsoft.com şu şekillerde görünebilir: www.micosoft.com, www.mircosoft.com veya www.microsoft.com.
• Okunan metnin gerçek olmayacak kadar iyi ve fırsatlarla dolu olması
Cep telefonları aracılığı ile yapılan ve literatüre aran-kazan dolandırıcılığı olarak giren bir başka yöntemlerden bazıları şöyledir. Bu yöntemlerden en basitinde dolandırıcılar çeşitli gerekçelerle kurban olarak belirledikleri kişinin kendilerini aramalarını sağlamakta ve olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu söylemektedirler. Mağdurun hatta kalması halinde sorunu çözeceklerini belirterek telefonun dakikalarca hatta kimi zaman saatlerce hattı kullanmalarını sağlamakta böylece kişinin maddi zarara girmesine sebep olmaktadır. (http://www.kom.gov.tr/Tr/HaberDetay.asp?HKey=16 1/8/2009) Ayrıca dolandırıcılar rasgele seçtikleri numaralara cevapsız çağrı bırakmakta veya kendilerini emniyet yetkilisi olarak tanıtarak arama yapmakta ve kişiye manevi zarar verebilmektedirler.
Bu dolandırıcılar genellikle İnternet Suçları Şubesinden veya Asayiş Şubesinden kişiyi aradıklarını söyleyerek bazı isimler kullanmakta ve bu isimler gerçekten o birimlerde görev yapan fakat konudan haberleri olmayan kişilere ait isimler olmaktadır. Mağdur verilen numarayı geri aradığında kendisinin siyasi, bürokrat, iş adamı gibi önemli kişilerin eşine veya çocuklarına telefon üzerinden SMS atılarak tacizde bulunulduğunu konuyla ilgili soruşturma açıldığını söyleyerek hatta kalmasını istemektedirler. Suçu kendisinin işlemediğinden emin olan mağdur, hem olayın bir an önce aydınlanması hem de isminin böyle çirkin bir olayda geçmesinden rahatsız olduğu için olayın bir an önce kapanmasını istemekte bu sebeple de söylenen her şeyi yapmaktadır. Dakikalarca bazen saatlerce hatta bekleyen mağdur farkında olmadan karşı tarafa çok basit bir menfaat olan kontör kazandırmakta fakat kişi yüklü telefon faturaları ödemek zorunda kalarak maddi manevi zarara uğramaktadır. Bazı durumlarda da mağdur geri aradığında telefonu aktarıyorum diyerek 0900`lü hatlara veya benzer hizmetlere yönlendirilmesi de mümkündür (http://www.kom.gov.tr/Tr/HaberDetay.asp?HKey=16 1/8/2009).