11 Ocak 2009 Pazar

Bluetooth pazarlama

Mobil pazarlamanın önemli bir boyutunu oluşturan bluetooth pazarlama yaşamımıza bluetoothlu gereçlerin girmesiyle etkili olmaya başlamıştır.

Bluetooth kapsadığı alan ölçüsünde etkili bir pazarlama aracıdır. Bu sebeple yakınlık en önemli etken olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak yakınlığın alışverişi ne oranda etkilediği sistemin yoğun olarak kullanılmasından sonra yapılacak ölçme ve değerlendirmelerle daha iyi anlaşılacaktır.

E-ticaret gibi kavramları da için alan ve ileriye taşıyan bir çözüm sistemi olmakla birlikte reklam ya da promosyonlarda bu sistemi kullananların içinde bulundukları sosyal ortamlardan da yararlanmak söz konusu olmaktadır. Yeni bir yaklaşım olarak ortaya çıkan yakın çevrede etki yaratmaya dayalı bu yaklaşımın müşterinin satınalma davranış yapısını zamanla değiştirebileceği düşünülmektedir.

Aynı zamanda bireylerle sürekli etkileşim halinde gerçekleşen pazarlama faaliyetleri sosyal ortamda faydalanma açısından yeni fırsatlar olarak değerlendirilmelidir.

1 yorum:

Gökhan Şirin dedi ki...

Bu konuda Türkiye'de profesyonel olarak faaliyet gösteren Vodera Türkiye var. Kendilerinin çok sayıda örnek case'i de bulunuyor.

Adresleri www.vodera.com.tr