22 Aralık 2016 Perşembe

The Countries with the most doctoral graduates

Infographic: The Countries With The Most Doctoral Graduates | Statista
You will find more statistics at Statista

11 Aralık 2016 Pazar

The Effect of Promoter Incentive to the Smartphone Sales in Retail Chains A Turkish Case

The Effect of Promoter Incentive to the Smartphone Sales in Retail Chains A Turkish Case

10 Kasım 2016 Perşembe

Bilişim Zirvesi 2016'da konuşmacıyım


Dijital topluma evrilmek başlığında dijital vatandaşlık, hak hukuk, güvenlik ve mahremiyet konulu panelde olacağım. Sunumumda dijital dünyada bir vatandaş olmak ve bir vatandaş olarak dijital araçlar kullanmak veya dijital ortamdan yararlanma yeteneklerimizin gelişmesi konusunda neler yapılabileceği; dijitalleşen gençlik, dijitalleşen aile, dijitalleşen ilişkiler gibi yeni kavramların topluma nasıl yansıdığı ve dijitalin yaşamın nasıl ayrılmaz bir parçası haline geldiği gibi konular üzerinde durmak istiyorum.


15 Haziran 2016 Çarşamba

Sosyal Medyada Satış

Merhaba, eski öğrencilerimden Sevgili Şehlem benden Sosyal Medyada Satış konulu bir yazı isteyince şöyle bir bilgilerimi güncelleyeyim dedim.Sosyal Medyada Satış konulu yazımı linkte bulabilirsiniz. http://shopinstar.com/blog/2016/06/14/sosyal-medyada-satis/

Sosyal Medyada satışa ilişkin olan konularla ilgili tespitlerimden bazılarını paylaşmak isterim.
1.       İnsanlar giderek daha fazla sosyal medya kullanıcısı haline dönüşüyorlar:
Artık sadece dijital yerliler değil dijital göçmenler de sosyal medyayı kullanmaya başladılar. Rakamsal olarak sosyal medyadaki aboneliklere bakacak olursak en popüler olan Facebook’tan başlarsak zephoriaya göre( https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/) 1,65 milyardan fazla aktif Facebook kullanıcısı var ve 1.09 milyar kişi her gün facebooka giriyor ortalama kalış süresi ise 20 dk., Twitter’ın ise ise 310 milyondan fazla abonesi var ve günlük giriş yapan kullanıcı sayısı 100 milyon (http://expandedramblings.com/index.php/march-2013-by-the-numbers-a-few-amazing-twitter-stats/), sosyal medya satış konusunda önemli bir mecra haline dönüşmeye başlayan Instagram 400 milyon aktif kullanıcı sayısına (Nisan 2016 itibarıyle) ulaşmış durumda ve günlük giriş yapan abone sayısı 75 milyon (http://expandedramblings.com/index.php/important-instagram-stats/). Kadınlar ağırlıklı bir sosyal medya ağı haline dönüşen pinterest ise 176 milyon aboneye sahip ve %85 oranında kadın kullanıcı hakimiyeti var (http://expandedramblings.com/index.php/pinterest-stats/ ). Youtube kullanıcı sayısı da 1 milyar 300 milyondan fazla ve dünyada her gün 5 milyardan fazla video izleniyor (http://fortunelords.com/27-mind-blowing-youtube-facts-figures-and-statistics-backed-by-data/ ). Bütün bu veriler insanların her geçen gün daha fazla sosyal medyaya ve içeriklerine ilgi duyduklarını ifade ediyor.

2.       Daha fazla potansiyel müşteri sayısı ve sosyal medyadan satış konusunun kabullenilmesi konuya eğilimi artırıyor.
Sosyal Medya özellikle küçük sermayeli girişimciler için çok büyük olanaklar sağlıyor. Yaratıcı fikirler düzenli içerik sağlanması gibi konular devreye giriyor. E-ticaret kavramının yaşamın giderek bir parçası haline dönüşmesi düzenleme ve kanunların konuya uyumlaştırılması gibi çabalar aslında sosyal medyadan satış konusunun da girişimciler tarafında sıcak bir hale dönüşmesine yol açıyor. Az sermayeyle gerçekleştirilebilecek ticareti teşvik ediyor. Aynı zamanda ikinci el kullanılmayan ama değer arz eden ürünlerin satışı gibi konular da yeni ürün veya hizmetler kadar ilgi çekiyor.
3.       Sosyal medyadan sadece sınırlı bir bölgeye değil tüm dünyaya satış gerçekleştirmek mümkün
Sosyal medyanın yarattığı dinamizm ise en önemli konuların başında geliyor, örneğin küçücük ve hızlıca açılacak bir Instagram hesabı ya da ücretsiz bir blog ile dünyaya kapı açmanıza sebep olabiliyor. Çoğu sosyal medyada hedef kitlelerin belirlenebilmesi küçük bütçelerle gerçekleştirilebilecek tanıtım ve reklam çalışmalarıyla hızlıca bu kitlelere ulaşmak mümkün,
4.       Sağlam bir hareket çizgisi gösteren bütün sosyal medya hesapları satış konusunda da kullanılabilir hale gelebilir.
İlgi ve bağlantılarla geliştirilen bir ağ ile bu dinamizmi yakalamak ve bu ağda satış gerçekleştirmek ve bunu dünya çapında sürdürmek mümkün.
Peki hangi platform en üstün denilecek olursa da hedef kitleniz ve ürün özelliklerine bağlı alternatifler bulunabilir.


16 Mayıs 2016 Pazartesi

Where should I travel in July?

Read Gonca Telli's answer to Where should I travel in July? on Quora

Digital Human

Digital media can provide communication through the internet from almost anywhere in the world. This is almost as digitally from one point to any point in the world where everyone can reach and/or spread  messages, information, news and so on. These systems are also providing technology, infrastructure and  digital appliances. These people who are utilizing these systems and technologies are called digital humans. They are beyond the industry society who are also facing and taking advantage from digital communication and information sharing. They are  digital human beings that living in the information society who can be defined as developing/improving individuals.
The opportunities brought by new technologies and digital technology stumilates the  transition to digital human. Digital humans are more open to communication, based on the power of information, different lifestyles and different customer's than the old customer profiles who can easily choose from so many options, knowing the importance of individual dialogues in the digital environment and what we can say the digital humans are the humans individualizing while socializing.
Digital humans are also a user and a creator of digital markets and media. On the other hand, digital human may be in the habit of seeking healthy and accurate information. Today,  digital human being would also considered living in an environment where more people now increasingly involved in digital native population.

20 Nisan 2016 Çarşamba

TÜRKİYE’DE DİJİTAL ÖĞRENME I: ORTAMLAR ve KULLANIMLAR ÇAĞRI

Değerli Akademisyen, Araştırmacı ve Uygulamacı Dostlarımız,

 Bizler Prof. Dr. Uğur DEMİRAY ve Prof. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO olarak editörlüğünü üstleneceğimiz ve “TÜRKİYE’DE DİJİTAL (Sayısal) ÖĞRENME-I-II-III-IV” gibi başlıklar taşıyan bir dizi kitap çalışması gerçekleştirmeyi planlamaktayız.

 Bu çalışmaya sizlerin de değerli katkılarınızı bekliyoruz. Çalışma ile ilgili olarak öngördüğümüz çalışma takvimini aşağıda belirtilen tarihler olarak düşünüyoruz.
 Çalışmanın duyurum etkinlikleri……………31.Mayıs. 2016
Önerileriniz için son tarih…………………      8. Haziran. 2016
Teklifler sonrası kabul tarihi…………………10. Haziran. 2016
Bölüm Yazılması son tarih…………………   30.Eylül. 2016
Editör okuma ve prova düzeltme……………30. Kasım. 2016
 Planlanan Basım Tarihi…………………………Aralık 2016

 Esirgemeyeceğinizi umduğumuz destek ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla, Prof. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO

 TÜRKİYE’DE DİJİTAL ÖĞRENME-I: ORTAMLAR ve KULLANIMLAR

GİRİŞ

Günümüz dünyasında gelişen dijital teknolojiler “öğrenme” kavramını etkilemekte ve bu kavramı ciddi bir şekilde değişime uğratmaktadır. Özellikle yaşam koşullarının değişmesi, öğrenenlerin sanal ortamla daha barışık hale gelmeleri, dünya nüfusunun giderek dijital yerliler çoğunluğuna evrilmesi, teknolojilerin çok değişik olanakları sunması “öğrenme” konularına daha özellikli bakmayı gerekli kılmaktadır. Biz de bundan yola çıkarak Türkiye’de E-Öğrenme Dizisinin daha genişletilmiş hali olarak da değerlendirebileceğiniz “Türkiye’de Dijital Öğrenme” dizisi olarak yeni bir çalışmanın uygun olacağını düşündük. Kitap dizimiz, Udacity’nin Kurucusu Sebastian Thrun’un ifadesiyle “Gelecek dijital (sayısal) öğrenme tarafında gelecek” bu yüzden ülkemizde bu alandaki çalışmaların ne olduğunun belirlenmesi ve potansiyelin gelişmesi açısından da yine bir ilk olacaktır.

 Bunun için ülkemizdeki öğrenmenin gerek formal uygulamaları gerekse iş yaşamında veya bireysel yaşam uygulamalarındaki dijital değişimin irdelenmesi dijital öğrenme yaklaşımlarını anlamak, kavramak ve bunları kayıt altına almak gerekmektedir. Bu bağlamda konuyla ilgili akademik düzeyin ve farkındalığın artırılması ve pratikteki uygulayıcıların dijital ve sanal öğrenme konusunda mesleki ilerlemeleri açısından konuyu daha net anlamasını, kavramasını sağlayabilecek ve olabildiğince uygulamalı örneklerle zenginleştirilmiş bir yapıda kitap dizisi olması amaçlanmaktadır.

 Kitap dizimizin ana hedefi 2016 yılı itibariyle Türkiye’de ve dünyadaki dijital, sanal, mobil öğrenme konularındaki yaklaşımları algıları ve uygulamaları irdelemek, dijital öğrenmenin önemini kavramak ve ülkemizdeki bu tarz uygulamaları örnekleyerek kamuoyuna duyurmak, aktarmaktır. Ayrıca bu kitap çalışması dizisi ile “Dijital Öğrenme” konusuna sıcak bakan ve önemseyen özellikle genç akademisyen ve araştırmacıların yüksek kaliteli eserler ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Kitap serimizin ilki “Öğrenmede Dijital Ortamlar ve Kullanımlar” üzerine odaklanacaktır. Ortamların belirlenmesi sektör uygulamaları ve kullanımları 2016 yılına kadar olan gelişmelerin takibi açısından da önemli ve gereklidir.

Ayrıca bu seriyle odaklandığımız “Dijital Öğrenme” konusu başta akademisyenler olmak üzere ilgili farklı sektörlerden her düzeyden profesyoneller, araştırmacılar, öğretim elemanları, üniversite gençliği ve öğrenme konusunu seçmiş sivil toplum örgütleri gibi geniş bir etkileşimci hedef okuyucu kitlesini hedeflemektedir. Aşağıda oluşturulacak olan kitap dizisi ile ilgili olarak ön teknik yazım kuralları yer almaktadır. Lütfen titizlikle okuyunuz.

 KİTABIN SAYFA YAPISI
 En:12 cm Boy:19 cm Üst:2,5 cm Sağ-sol-alt : 2.5 cm Metin fontu: Times New Roman punto :11 punto Yazı aralığı: 1 Kaynak gösterme APA formatında olacaktır. APA formatı ile ilgili detaylar için https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ veya https://support.office.com/tr-tr/article/APA-MLA-Chicago-Kaynak%C3%A7alar%C4%B1-otomatik-olarak-bi%C3%A7imlendirme-733ef2c2-fb65-4641-b3e6-91b9cc92085f bilgilendirmesiyle daha pratik kaynak gösterimi yapabilirsiniz.

 Paragraflar sağdan ve soldan bloklanacaktır. Yazar isim ve kısa adresleri başlık altında ortada Times New Roman fontu 11 punto İtalik olacaktır. Toplam Kelime sayısı 2500-7500 arasında olmalıdır.

 Bölüm Hazırlama Formatı Bölüm Başlığı (Times New Roman 18 punto) Yazar(lar) Ad (lar) (Times New Roman 14 punto) Halihazırda çalışılan Kurum Adı Kurum (isteğe bağlı) bireysel Adres, Telefon Eposta: ???@???.???.??, web adresi: http://www.???.????.??/ (NOT: Birden fazla yazar olması halinde lütfen alt alta tablolar halinde yerleştiriniz)

 ÖZET (Başlığı (Times New Roman 11 punto) Bu özet çalışmanızın bir sayfayı geçmeyen özetini içermelidir (150-200 Kelime). Lütfen gerekliyse paragraf kullanınız. Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum . Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum

 GİRİŞ (Times New Roman 11 punto) Çalışma 2.500-7.500 kelimeden oluşacaktır. Buna “Kaynakça” kısmı ve “Kısa Özgeçmiş” kısmı dahil değildir. Gönderilen çalışmalar geçerli bir ISBN numarası ile öncelikle e-kitap daha sonra da basılı kitap haline getirilecektir. Tablo, Grafik, Şemalar ve Şekiller (Times New Roman 9 punto) Bölümünüzdeki bütün tablo, grafik, şemalar ve şekiller sıralı olarak numaralandırılmalı ve kendisine karşılık gelen başlığı taşımalıdır. Şemaları bildirinin sonunda toplu olarak vermekten kaçınınız ve metnin içinde kendi bölümlerine yerleştiriniz. Tüm alıntılar ve referanslar APA-5 Stilinde yapılmalıdır. Yazarın ismini ve tarihi cümle içinde uygun bir yere veya cümle sonuna parantez içinde belirtiniz. Örnek: (Fisher, 1999) veya (Weist & Christodulu, 2000).

 DİĞER BAŞLIKLAR (Times New Roman 11 punto) Alt Başlık (Times New Roman 11 punto bold) Bu alt başlıklar dan sonra gelecek alt başlıklar için ise (Times New Roman 11 punto bold italik) olarak yazınız.

 ALINTILAR (Times New Roman 11 punto) Alıntılar metin içersinde parantez içersinde (Demiray, 2010) ya da sf. verme durumlarında (Demiray, 2010, s. 13 ya da sayfa aralığı olarak kullanıml söz konusu ise ss. 13-23) Elektronik ortamlarda yapılan alıntılarda mutlaka alıntı adresi http://www.............. Olarak belirtilmeli, ve ziyaret edilme tarihi (erişim tarih) olarak belirtilmelidir 

KAYNAKÇA (Times New Roman 11 punto) Kaynakça (APA. 6. sürüm formatında olmalıdır, teklif aşamasında kullanılması zorunlu değildir fakat kullanıldığı takdirde lütfen soyadına göre örnekte olduğu gibi alfabetik sıra ile kullanınız. Web ortamı alıntılarda mutlaka web adresi ve ziyaret tarihi belirtilmelidir .
Yamamoto G.T. (2003). Bütünleşik Pazarlama, Mediacat Yay, İstanbul.
Weist, A., & Christodulu , N. N. (2001). Reading level and readability of patient education materials in mental health. Journal of Child and Family Studies, 10, 1-8.
 Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL '95: The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum. Yamamoto, G.T., Sekeroglu O. K. (2011). Crisis management in the Turkish leather industry. African Journal of Business Management 5 8, 3212-3219. Available from http://www.academicjournals.org/AJBM ISSN 1993-8233 ©2011 Academic Journals.

 KISA ÖZGEÇMİŞ (Times New Roman 11 punto) Her bir yazar için 100-200 kelime arasında fotoğraflı kısa özgeçmiş ve detaylı iletişim (iş-ev adres bilgileri ile yazarın vermek istediği tel., faks, msn, skype vb. iletişim bilgileri) bilgileri yazılacaktır.
 EDİTÖRLERE İLİŞKİN

 Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO, İSTANBUL

 Gonca Telli YAMAMOTO Anadolu Üniversitesinde Doktora çalışmalarını Yükseköğretimde Pazarlama üzerine gerçekleştirdi. Doktora sonrasında Yeditepe Üniversitesinde Öğretim görevlisi olarak MBA programı kapsamında çeşitli dersler verdi. Maltepe Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Okan Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurucu Müdürlüğü, İşletme Kurucu Bölüm Başkanlığı, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Başkanlığı ve Uzaktan Eğitim Merkezi Kurucu Müdürü olarak görev yaptı. Günümüzde freelance olarak çalışma hayatını sürdüren Yamamoto ayrıca Marmara Üniversitesinde, "CRM" ve "E-marketing" konulu yüksek lisans ve doktora derslerine girmektedir. Yamamoto’nun pazarlama ve e-öğrenme alanında ulusal ve uluslararası pek çok kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Son yıllarda özellikle mobil pazarlama, bilgi teknolojileri ve e-öğrenme üzerinde araştırmalarını yoğunlaştıran Yamamoto’nun yazmış olduğu “Mobilized Marketing and The Consumer Technological Developments and Challenges” başlıklı kitabı ABD’de İşletme Referans Kitapları arasında yer almaktadır.

Prof. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO
Eposta: goncatelli40@gmail.com

 Prof. Dr. Uğur DEMİRAY, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, ESKİŞEHİR

 Prof. Dr. Uğur DEMİRAY ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1981 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun oldu ve aynı yıl, fakülteye asistan oldu. 9 Eylül 1986 yılında “Doktor” unvanı kazandı. 30 Ekim 1989 tarihinde “Doçent” oldu. 1995 Mayıs’ında profesör olan Demiray, Halen, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliğini sürdürmektedir. Demiray, 1990–91 öğretim döneminde The British Council Research Scholarship ile İngiltere’de bir yıl araştırmalar yaptı. Profesör Demiray, “Açıköğretim Öğrencilerinin Zaman Kullanımı” başlıklı tezini takiben uzaktan eğitimin çeşitli konularında araştırma ve çalışmalarda bulunmuştur. Bu çalışmaları arasında “uzaktan eğitimde etik”, uzaktan eğitim programlarının pazarlanması, uzaktan eğitim ders materyallerinin üretiminde iletişimötesi iletişim kavramının işlevi ve önemi”, “Türkiye’de eÖğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar I-II-III ve IV”, “bilginin oluşturulmasında iletişimötesi iletişim kavramının işlevi ve önemi”, satılabilir. Demiray’ın yüksek lisans, doktora çalışmaları yönetimi ile proje çalışmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası yayın ortamlarında yer alan 100ün üzerinde kitap, makale, bildiri ve çeviri çalışmaları bulunmaktadır. Demiray, 2000-2015 yılları arasında uzaktan eğitim alanını konu edinen İngilizce dilinde “Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE” adlı uluslararası, hakemli elektronik dergiyi yönetmiştir. Son olarak Demiray, UDEEEWANA projesini hayata geçirmiş ve onun kurumsal dergisi olan GLOKALde (http://www.glokalde.com) yayınsorumluluğunu ve TOJDE ile intWOJDE (http://www.wojde.org) Dergisinin de Uluslararası İlişkiler sorumluluğunu yürütmektedir.

 Prof. Dr. Ugur DEMIRAY Anadolu University Yunusemre Kampüsü26470-Eskisehir
 Tel: +90 222 335 0581 ext. 5262 Fax: +90 222 320 4520
Email(s): udemiray@anadolu.edu.tr veya
URL: http://www.ugur-demiray.com
URL: http://www.midasebook.com
URL: http://tojde.anadolu.edu.tr
URL: http://www.udeeewana.org
URL:http://www.glokalde.com .

25 Mart 2016 Cuma

TRT İstanbul Kent Radyoda Uzaktan Öğrenme Konuşacağız

Yarın sabah( 26 Mart 2016) saat 9'da program başlayacak http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=radyo&k=trtkentradyoistanbul bekleriz.

11 Mart 2016 Cuma

Açık Radyo 94.9 da Mobil Öğrenme Konuşacağız

Bugün saat 16.30'da Atıf Ünaldı'yla Açık Radyo'da Mobil Öğrenme konusunu irdeleyeceğiz. Vakti olanları bekleriz.

4 Mart 2016 Cuma

Can Social Media Marketing Really Help my Business?

Read Gonca Telli's answer to Can social media marketing really help my business? on Quora

Start a business as a programmer or go to university

There was a question in Quora:My dad offered me $100k to start a business. What could I start as a programmer? My dad gave me two options: Go to college and get a degree in Computer Science. Accept his $100k and skip college for now to start a business, in exchange for 8 percent equity. I'm leaning towards the second option since I can always go to college later. But how do I find the right idea/opportunity? My answerfor this question You have these options pay attention to the following then decide; 1.How soon will you earn 100K USD after graduation? 2.Starting business means taking risks. 3.University generally gives academic insight. 4. Do you have challenging personality to start up a new business? 5.Can you create a team that really devote to this programming issue? 6.Can you devote yourself to programming? 7. There is no guarantee to a good paid job after graduation. 8. If you go to university you would have the chance to meet people like you. 9. During the university life you can find interesting subjects to make programming. 10. If you set up your own business and be successful you will return money early.

11 Şubat 2016 Perşembe

Strateji Teknoloji ve işletmeler

Merhaba, Bilgicagi.com da köşe yazılarına başladım. İlk yazım geniş perspektif içermesi adına Strateji teknoloji ve işletmeler üzerine http://bilgicagi.com/prof-dr-gonca-telli-yamamoto-yazdi-strateji-teknoloji-ve-isletmeler/ yazıyı linkten bulabilirsiniz.

11 Ocak 2016 Pazartesi

Consumer Technology Sales and Forecasts 2016 Report

According to CTA 2016 U.S. Consumer Technology Sales and Forecasts semi-annual industry report IoT will be a critically important category this year, driving the consumer tech industry to $287 billion in revenues.
You can find the detailed news release from this link

6 P's of Mobile Technology Strategy

These 6 “P”s are : Platforms, Policies, Procurement, Provisioning, Publishing and Procedures. You can find the details: Platforms http://gowithfloat.com/2011/04/the-6-ps-of-a-successful-mobile-technology-strategy-part-2/ http://gowithfloat.com/2011/06/the-6-ps-of-a-successful-mobile-technology-strategy-part-5/ http://gowithfloat.com/2011/08/the-six-ps-of-mobile-technology-strategy/

7 Ocak 2016 Perşembe

Netflix global expansion

You can find the netflix global expansion from this map

4 Ocak 2016 Pazartesi

Key Digital Trends for 2016 by Capgemini

Key digital trends for 2016

Mobile is Eating the world by Andreessen Horowitz

Ways to think about market size by Benedict Evans

When you try to work out the market potential for something fundamentally new, you’re actually trying to resolve two, linked problems. First, you have to look past what it is now, and see how much better and cheaper it might become Second, you need to think about who would buy it now, and who else would buy it once it is better and cheaper, and how it might be used. The second problem is actually the hard one. Anyone with a sense of history ought to have been able to look at a phone the size of a brick and say ‘well, this could come down to the size of a pack of cards and cost $100, given time”, just as anyone should have been able to look at the Krieger electric landaulet above and see that it would get much better and much cheaper, just as trains and steamships had done. If you understood technology, that much was pretty easy. But if automobiles had only replaced existing horse-drawn carriages and carts then the market would have been much smaller. The hard part was to forecast Wal-Mart, and Los Angeles. That is, it’s easier to predict 'cheaper and better' than to predict the changes in behavior that will come from that. And pricing is only one dynamic - once the price falls below a certain level it stops mattering. Cheaper and better is necessary but insufficient: if billions of people can afford it, it doesn’t follow that billions of people will buy it. You need to have a theory as to why more and more people will care. Hence, if I’d shown you a 2015 PC in 1975, would you have predicted that there’d be 1.5bn of them on earth 40 years later? Why? If I’d shown you an iPhone or Android smartphone in 1995, would you have predicted that we’d now be on track to have 4bn of them on earth - fourth fifths of all the adults on earth? So, to work out market size, really, you have to work out who will care, if it is cheap. To do that, as for any estimation, you look for numbers that might tell you - other, similar products, or the products you'll compete with - something that can act for a proxy for how people might look at what you're making. There's a sliding scale here, I think: there are some markets where you have a lot of data, and others where, really, you're just guessing. First, at one end of the scale, there are those people who are entering an existing, fairly mature market, with a superior product or price, expecting to take market share. In that case you already know how the market size works - you know why and how people use these things. For example, the US market for, say, refrigerators is xm units a year, with ym homes having them and replacing them every z years. Prices are low enough that every home already has one and the product lasts for a decade or more, so you only change them when you move or rework your kitchen. So annual sales in the overall market (for the sake of argument) are outside your control, but you can take share. You can get people to buy yours, but not to buy more than they did before, so the question is how much market share you can take with a better operating model. Second, at the other end of the scale, there are companies that are creating something entirely new. The personal computer was an example: imagine trying to forecast this in 1980. You know what typewriter sales are, you know how many middle class households there are and you can assume that only corporations and middle-class households will be able to afford one for the next few decades. But you don’t know about the internet as the key driver for consumer PC adoption, and you don’t know how many office typewriters will become PCs, nor that typing pools will disappear and every executive will write his own emails instead of dictating letters to his PA. The same problem applied to mobile phones. You could do a bottom-up analysis that counted business travelers, taxi-drivers, fleet dispatch and so on, and get to maybe 10-15% of the population. Lots of people did that in the 1990s. They were all wrong. For phones, as for PCs, you had to make an imaginative leap into the unknown. You had to say ‘I believe’ that this experience will be transformative, and everyone on earth who has the money will get one. Moore’s Law takes care of ‘having the money’ meaning 4-5bn people, but it's the imagination that gets you to teenage girls living in text messages. You could predict that phones might get really cheap, but not what that might mean. In that light it’s worth comparing these two mobile phone ads from the early days of the industry in the UK. The first, perfectly rationally, starts from the mentality ‘how many people will need this?’ This is the '10-15%' argument. The second, from Orange, assumes that everyone will want one and it’s our job to get it to them, because we're changing the world. Phones don't have specific use cases - they're a universal product. Hence, the CEO at the time, Hans Snook, went around saying that the UK would go to 150% penetration and most people thought he was mad (note that the Cellnet ad was made two years later). This is the problem with forecasting sales of the Apple Watch. Annual watch sales are a bit over a billion units, and people buy watches at anything from $5 (China exported over 600m watches last year at an average wholesale price of $3) to $500, $5000 and $50,000. But this doesn’t tell us anything useful. The fact that you buy a $10 watch, or a $1,000 or $10,000 watch, or buy no watch at all, tells me nothing about whether an entirely new product that you also wear on your wrist would be appealing. The fact that you bought a watch x years ago and the average replacement rate for watches is y tells me nothing about whether you’d replace it with an Apple watch, tomorrow, if you saw one. That is, there are, in principle, hundreds of millions of people available to be persuaded to buy a smart watch, but we cannot draw any firm conclusions about how many will do so from looking at the existing watch market. That's like looking at the typewriter market to forecast PCs. It might be more helpful, perhaps, to look at the broader luxury goods market (how many women buy how many $500-$1,000 handbags each year?), or the camera market before smartphones killed it, or the phone case market. One can look at the high-end segment of the phone case as a proxy. One can triangulate one's guesses. But we're really just going to have to wait and see. We have no data for how many people will find a place for this in their lives, just as, 20 years ago, we had no data to support the idea that almost everyone would find a place for a mobile phone. Third, you have companies that sit somewhere in the middle - companies that are entering a market in which the top line dynamics are mostly fixed but there remains plenty of scope to change things. This is where the iPhone and Android came in. The global mobile phone market has somewhere between 3.5bn and 4bn users, growing steadily as a function of macroeconomics and increasing distribution. Apple and Google didn’t change that - they couldn’t. By reinventing what a phone was, Apple did not change how many people bought a phone, or even (really) how often, but it did change what they paid. It converted $200 phone sales to $500 iPhone sales (only partly helped by operator subsidies), and Android followed at lower prices, such that together they now make up about 70% of unit sales. As a result, the average selling price of a mobile phone more than doubled from 2007 to 2014, from $80 to around $185. Everyone likes to quotes the Wayne Gretzky line that he was skating to where the puck was going to be, not where it was, but Apple and Google didn't do that - they changed what the game was. In the same way, saying that you’re aiming for x% of a $ybn industry is unambitious - great companies change the y, not the x. It'll be interesting to see what, if anything, Apple is planning in cars. I'm not entirely sure there is quite the same scope for changing the market size that there was in phones. Watches on the other hand, are wide open. http://ben-evans.com/benedictevans/2015/2/28/market-size

Mobile Ad Spending become the biggest digital ad market

According to http://venturebeat.com/2015/04/01/mobile-ad-spending-to-hit-100b-in-2016-and-become-the-biggest-digital-ad-market by DEAN TAKAHASHI APRIL 1, 2015 Mobile ad spending is on a tear. It will top $100 billion in 2016 and account for more than 50 percent of all digital ads for the first time, according to market researcher eMarketer. More than $101.37 billion will be spent on ads served in 2016 to mobile phones and tablets worldwide. That’s a 400 percent increase from 2013. From 2016 to 2019, mobile ads will nearly double again, rising to $195.55 billion. That figure will account for 70.1 percent of all digital advertising as well as more than one-quarter of total media ad spending worldwide. It’s all about the number of consumers adopting mobile devices. As that number soars, marketers are chasing consumers into mobile markets. Next year, eMarketer estimates, there will be more than 2 billion smartphone users worldwide, more than one-quarter of whom will be in China. The number of tablet users worldwide is growing more slowly than the global smartphone audience. But tablets will reach more than 1 billion users in 2015. eMarketer said that in many emerging and developing markets, consumers are often accessing the Internet mobile-first and mobile-only, driving marketers to mobile advertising. The U.S. and China will drive mobile ads in the short term. In 2016, U.S. advertisers are expected to spend $40.2 billion on mobile ads, more than doubling the total from 2014. In China, advertisers will spend $22.1 billion next year, triple the amount spent in 2014. In both countries, mobile will become the majority of all digital advertising next year. Next year, Canada and Australia will both surpass South Korea to become sixth- and seventh-largest mobile ad markets, respectively. By 2018, several of the top growth markets will have made significant gains. That year, Brazil will jump three spots from 2015 to become the ninth-largest mobile ad market globally, and Indonesia will make the largest gain, rising from No. 21 this year to No. 12 in 2018. However, despite India’s massive mobile user base, the market will continue to lag in mobile ad spending, failing to eclipse $1 billion before 2018.

2016 Digital Trends

2 Ocak 2016 Cumartesi

Nice Mutlu Yıllara

2016 yılı sağlık mutluluk afiyet ve başarılar getirsin dileklerimle, nice yıllara....