26 Şubat 2015 Perşembe

YETERKİ YÜREKLERDE ENGEL OLMASIN

24 Şubat 2015 Salı

Fatih Projesinin Durumu Üzerine

Öncelikle bu yazımın blogdaki 500. yazım olduğunu ve özel bir yeri olduğunu söylemekle işe başlamak istiyorum.

Türkiye'de bir alan veya konuya sadece girişilecek bir fırsat olarak bakıldığından "Kervan yolda düzülür" diye bir atasözü bulunmaktadır. Bilişim gibi bilgiyi ve bilgi teknolojilerini temel alan bir yapıda ise doğru planlama ve ihtiyaç analizine ihtiyaç vardır. Bilişimle ilgili çoğu konuda yapılacak iş tek tek detaylandırılır ve hatta yazılım yaparken konuya ilişkin iş sürecinin bütünün bir iş algoritmasına dönüştürülmesi söz konusudur. Böylelikle işleyiş için gereken yapı üzerinde oluşabilecek sorunların nerelerden çıkabileceği de ortaya çıkmış olur.

Fatih Projesi çağdaş medeniyete ulaşma konusunda somut adım atılabilecek ve Türkiye açısından büyük bir atılım potansiyeli olan bir proje olmakla birlikte bazı kritik noktalarda; önceden planlama yapılmaması, teknolojinin hazır olmayan bir gruba hızla uygulanmaya çalışılması, müfredat ve uygulama yapılarının sürekli değiştirilmesi gibi örneklenebilir; sıkıntılar yaşanmakta ve büyük potansiyel arz eden bu proje küçük dar boğazlarla tıkanmaktadır.

Fatih Projesi eğitimle ilgili altyapı, sistem, yazılım ve donanımın yeniden ele alınarak değerlendirilmesi gereken uzun soluklu ve çok detaylar içeren  ve bütün paydaşların görüş ve katkılarının yanında üniversiter bilgiden yararlanması gereken bir projedir. Fatih Projesi ile yaptığımız çalıştaylarda projenin koordinasyonu için üniversitelerden uzmanların seçilerek hareket edilmesi konusunda önerilerimiz olmuştu. 

Şimdi de projenin teknik gidişatı İTÜ'ye bırakılmıştır. İTÜ gerçekten en köklü üniversitelerimizden biri olup gerçekten çok değerli akademisyenleri içinde barındırsa da bu projenin ülke çapında hatta dünya çapında etki gösterecek altyapı ve yazılımları oluşturabilmesi ve başarılı olabilmesi için tek üniversitenin uzmanları yerine bu konu üzerinde çalışan birçok üniversiteden uzman kişilerden oluşan koordinasyon gruplarıyla çalışması gerekmektedir. Bu durum projenin çok daha etkin hale gelmesini ve sinerji yaratılmasını sağlayabilir.

Bu yüzden Fatih Projesinin tüm aşamalarında gerek teknik altyapı gerek içerik geliştirme gerekse eğitimin yönetilip geliştirilmesi konusunda diğer bütün üniversitelerden istekli ve aktif akademisyenlerden oluşturulacak çalışma grupları konuya ivme kazandırıp kaliteyi artırabilir.

500. özel yayınım burada sona eriyor daha nicelerine diyor, saygılar sunuyorum...

Engelleri Bilişimle Aşıyoruz ile ilgili haberler

Edirne Belediyesinin Himayesinde Türkiye Engelsiz Platformu İstanbul Temsilciliği olarak Bahar Biçen Aras'la  gerçekleştirdiğimiz Engelleri Bilişimle Aşıyoruz Konferansı yerel medyada ses getirdi. Konuyla ilgili linkler aşağıda yer alıyor;20 Şubat 2015 Cuma

Mobil Pazarlama ile ilgili olarak TRKPA TV'deyiz

Bu pazar akşamı Mobil Pazarlama konusunu konuşacağız. Aslında çok yönlü ve detaylı bir konu Prof.Dr. İbrahim Kırçova ile birlikte ben ve Zehra Öney'de (360+ Ajans Başkanı-Blippar Türkiye Temsilcisi) yer alıyor
Google+ ürününde herkese açık olarak yorum yapmak için bu e-postayı yanıtlayın. Veya İbrahim kırcova adlı kullanıcının etkinliğini görüntüleyin »

Tarih: 22.02.2015 Saat: 21.00'de internetten canlı :)

Engelleri Bilişimle Aşıyoruz

21 Şubat 2015 saat 15.00'da ETSO Konferans Salonunda  Edirne Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan "Engelleri Bilişimle Aşıyoruz" Engelliler, Bilişim Dünyası, E-Devlet ve Sosyal Medya etkinliğinde Edirne'li dostlarla buluşuyoruz.Engellilerin bilişim dünyasındaki yerini ve sosyal medyanın duyarlılık yaratmadaki  etkilerini konuşmayı planlıyorum. Bu çalışma Türkiye Engelsiz Bilişim Platformunun bir etkinliğidir.Görüşmek üzere.

1 Şubat 2015 Pazar

Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2015'de buluşalım

Teknolojinin, eğitim ve öğretim hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi sayesinde eğitim kurumları ve eğitimcilerin bakış açılarını değiştirmeleri artık bir zorunluluk haline dönüşmektedir bu durum aynı zamanda yeni yöntemlere adapte olmaları zorunluluğunu da getirmektedir.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın raporuna göre, bugün eğitim göre çocukların %65'i, henüz var olmayan mesleklerde çalışacağına göre 'Eğitim Bilimi' de bu değişim sürecine uyum sağlamak zorundadır. Bu değişim sürecini yakından takip etmek, geleceğin nasıl şekilleneceğini araştırmak için odaklaşmak gerekmektedir. Bu konuda yeni görüşleri ortaya koyacak olan Eğitim Teknolojileri Zirvesi 14 Mart 2015'de Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde gerçekleşecektir. Ben olsam kaçırmam :) Ben zaten konuşmacıyım :P http://www.egitimteknolojilerizirvesi.com/