28 Aralık 2012 Cuma

Nice Mutlu Yıllara


24 Aralık 2012 Pazartesi

Merry Christmas


20 Aralık 2012 Perşembe

Dijital Devrim

(Eski bir makale)

Çoğu zaman teknolojinin insanı yalnızlaştırdığından dem vurulur. Makineler ve teknolojik buluşlar sayesinde hayatımız kolaylaşıyor ve giderek başkalarına daha az ihtiyaç duyuyoruz. Bu durum da bizi yalnızlığa itiyor. Acaba gerçekten bunu söyleyebilir miyiz? Teknoloji, kendi kendimize yetmemizi ve gittikçe başkalarına ihtiyaç duymadan yaşamamızı sağlıyor; ama, yine de önemli bir olguyu göz ardı edemeyiz: İnsan sosyal bir varlıktır ve mutlaka toplum içinde olmaya ihtiyaç duyar. Bir başka deyişle, teknoloji fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılamamızı kolaylaştırıyor ama sosyal ihtiyaçlarımızın karşılanması için topluma ihtiyacımız var.

Birçok anne-baba çocuklarının eve kapanıp saatlerce bilgisayarın başında vakit geçirmesinden şikayetçi. Bu konuda benim bile deneyimim var. Bunu paylaşmak istiyorum. Kişisel bilgisayarların ülkemize ilk geldiği dönemlerdi. Yani, seksenli yılların başları. O dönem 13-14 yaşlarındayım ve babama Commodore 64 aldırmak için ne kadar yalvardığımı bugün gibi hatırlıyorum. Sonunda bilgisayarım oldu ve tabii saatlerce oyun oynamaya başladım. Ailem bu durumdan hiç hoşlanmıyordu ve yaz tatilinde arkadaşlarımla dışarı çıkıp gezmemi söylüyorlardı; ama dinleyen yok. Saatlerce bir başıma bilgisayar oyunu oynasam da aslında arkadaşlarla birlikte bilgisayar oyunu oynadığım zamanlar en çok eğlendiğim zamanlardı. Zaten, anı paylaştıkça insanın mutluluğu artıyor.
Günümüzde de durum farklı değil. Birçoğumuz günün önemli bir bölümünü bilgisayar karşısında geçiriyoruz. Tabii bu zaman diliminin tümünü işimiz için harcadığımızı söylemek doğru olmaz. Gün içinde iş ve kişisel mesajlarımızı kontrol ederiz, sosyal paylaşım sitelerine gireriz, hatta online oyun oynarız. Görüldüğü üzere, teknolojinin en önemli buluşlarından biri olan bilgisayar ve internet bizi toplumdan soyutlamıyor; tam tersine sosyalleşmemize katkıda bulunuyor (fiziksel olarak bulunduğumuz toplumdan, yani birlikte yaşadığımız insanlardan soyutladığı gerçek, örneğin ben bu yazıyı yazarken 1,5 yaşındaki oğlum onunla ilgilenmediğim için avazı çıktığı kadar bağırıyor).
Ama insan, sosyalleşme ihtiyacını giderek daha fazla internet yoluyla sağlıyor. Üstelik bu sosyalleşme sıradan olmaktan çıktı; internet yoluyla örgütlenme safhasına geçildi. Bu yılın başlarından itibaren Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde yaşanan halk hareketlerinin, isyanların başlamasında ve muhaliflerin örgütlenmesinde sosyal paylaşım sitelerinin önemli bir rolü bulunuyor. Kimilerinin Arap Baharı olarak adlandırdığı bu halk hareketlerinde hiç kuşkusuz gizli servislerin de katkısı var. Son olarak Wall Street’i İşgal Et Hareketi’nde de gördüğümüz gibi sosyal paylaşım siteleri büyük kitleleri harekete geçirebilecek bir platform haline geldi (güç demiyorum; çünkü, kitlelerin harekete geçmesinde sosyal paylaşım sitelerinin yönlendirici bir fonksiyonu yok). ABD’de nüfusun yüzde birinin toplumsal refahın büyük bölümünü almasına bugüne kadar önemli bir tepki göstermeyen Amerikalılar, son krizle birlikte işlerini kaybedip hükümetin de işsizlerin ve yoksulların durumunu düzeltmek için önemli kararlar almaması üzerine artık kitlesel olarak başkaldırıyorlar. Bu hareket, Mısır, Tunus, Libya, Yemen, Suriye gibi ülkelerdeki halk hareketleri gibi isyana dönüşmez belki ama, seçimler öncesinde Obama hükümetinin bu hareketin taleplerine kayıtsız kalamayacağını düşünüyorum.
O yüzden bütün ülkelerde politikacıların bunu dikkate alması gerekir. Kitlesel iletişimdeki bu değişimi ve internetin, halk hareketlerindeki önemli rolünü artık sol düşüncenin de kavraması gerekiyor. Toplumsal yapı hızla değişiyor. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte, emek yoğun sektörler biçim değiştirerek el emeğinden beyin çalışmalarına doğru kayıyor ve sermayenin fiziksel çaba gösterilen emeğe talebi azalıyor, diğerine ise daha fazla ilgi sağlanıyor.
Bilgi toplumuna uygun nitelikteki emeğini satarak geçinenler, hizmet sektöründe yoğunlaşmaya başladılar. Böylece, iyi eğitim almış beyaz yakalı emekçilerin sayısı artarken, mavi yakalıların sayısı azalıyor. Üstelik, beyaz yakalıların büyük bir bölümü sendikalı da değil ve sosyal haklar bakımından mavi yakalılardan bile kötü durumdalar. Örneğin, özel sektörde bankada çalışan bir uzman, fazla mesai yaptığı için ek ücret alamıyor. Sol düşünce, artık emekçi hakları deyince sadece mavi yakalıların değil, beyaz yakalıların da hakları olduğunu ve onların haklarının da savunucusu olmaları gerektiğinin ayırdına varmalı. Sol düşüncenin halk hareketlerinde  ihtiyaç duyduğu büyük halk kitlelerine ulaşmanın en kolay ve ucuz yolu ise internet. Kısacası, bu yüzyılda (daha yakın bir zamanda olacağına dair bir işaret göremiyorum) bir devrim olacaksa “Dijital Devrim” olacak.
MURAT KAYKUSUZ

19 Aralık 2012 Çarşamba

Yöneticiler İçin Finansal Yönetim ve Finansal Piyasalar


Murat Kaykusuz'un Yöneticiler İçin Finansal Yönetim ve Finansal Piyasalar kitabı Ekin Yayınevi'nden çıktı. Kitabı www.ekinyayinevi.com adresinden sipariş edebilirsiniz. Ayrıca, İstanbul'da D&R'ın birçok mağazasında, Robinson Crusoe (Beyoğlu, 0 212 293 6968), Seçkin Yayıncılık (Şişli, 0 212 234 34 77), Alfa Basım Yayım (Cağaloğlu, 0 212 511 53 03), Nezih Kitabevi (Nişantaşı -  212 234 00 55), Nezih Kitabevi'nde de (Beşiktaş - 212 227 31 32) bulmak mümkün.

                  Kitabın Arka Kapak Yazısı:


            1980’lerden itibaren başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, birçok ülkede finansın önündeki yasal engeller kaldırıldı ve bilgisayar teknolojisindeki ilerleme sayesinde “sıcak para” olarak tanımlanan milyarlarca dolarlık portföy yatırımları bir ülkeden diğerine birkaç saniye içinde geçebilir hale geldi. Böylece, özellikle gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) daha kolay kısa vadeli kaynak bulma olanağına kavuştular. Ancak, portföy yatırımlarının çok kısa sürede bir ülkeden diğerine geçebilmesi, GOÜ ekonomilerinin finansal krizlere karşı kırılganlığını da artırdı. Öte yandan, finansal enstrümanların çeşitlenmesiyle birlikte, finansa olan ilgi arttı. Giderek çeşitlenen finansal enstrümanların sağladığı yüksek getirinin cazibesine kapılan üretim şirketlerinde bile finansla ilgilenen departmanlar kuruldu. Finans yöneticileri gerek aldıkları ücretler, gerekse şirket içindeki önemleriyle ön plana çıktılar. Tüm dünyada finansla ilgili meslekler gözde meslekler arasına girdi. Bununla birlikte, 2007’nin ikinci yarısından itibaren ABD’de başlayıp tüm dünyaya yayılan “Mortgage Krizi” de, finansın yalnız finansla uğraşan profesyoneller için değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli bir alan olduğunu hatırlattı.
            Günlük hayatı bile derinden etkileyen finansın, konunun içinde olmayanlar tarafından tam olarak anlaşılamadığını gördüğüm için bu kitabı kaleme aldım. Amacım, özellikle orta ve üst düzey yöneticiler ile yönetici adaylarına finansı, finansal yönetimi ve finansal piyasaları ayrıntılarıyla açıklayabilmektir.
            Elinizdeki kitabın piyasadaki birçok Finansal Yönetim kitabından farklı yönleri bulunmaktadır. Finansal Yönetimle ilgili olarak, yöneticilerin mesleki hayatlarında kullanabilecekleri bilgilere ağırlık verdim. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye’de faaliyet gösteren borsaların (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Altın Borsası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası) yapılarını ve faaliyetlerini inceleyerek okuyucunun Para ve Sermaye Piyasaları hakkında ayrıntılı bilgi edinmesini amaçladım.
            Piyasada benzeri olmayan bu kitabın orta ve üst düzey yönetici ve yönetici adayları yanında, finans hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese yararlı olacağına inanıyorum.

               
          İÇİNDEKİLER:

 • FİNANS VE FİNANS YÖNETİCİSİ
 • 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA (YENİ KANUNUN SON HALİ) GÖRE ŞİRKET TÜRLERİ VE ŞİRKET BİRLEŞMELERİ
 • PARA, ENFLASYON VE PARANIN ZAMAN DEĞERİ
 • PARA PİYASASI, MERKEZ BANKALARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI (TCMB)
 • DÖVİZ PİYASASI VE BAŞLICA DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ
 • MENKUL KIYMETLER
 • SERMAYE PİYASASI VE TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASININ GELİŞİMİ
 • SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK), İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) VE İSTANBUL ALTIN BORSASI (İAB)
 • TÜREV PİYASALAR VE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (VOB)
 • FİNANSAL PLANLAMA

          Satış Fiyatı: 13 TL 
          www.ekinyayinevi.com sitesindeki satış fiyatı: 10.40 TL

Mobile Marketing

It is really impressive that to spend more time on your mobile phones and devices. This opens a new marketing world: mobile marketing. This world consists of cell phones, tablets, smartphones, SEO, mobile internet, location based marketing, geolocation and social marketing.

It is also important to understand  there is new types of customers like Zeynep. You will see her adventures in www.mobzeyno.com Because these new millennial's are impressive too.

Some sort of knowledge those who have some interest for mobile marketing nowadays (2012 December) 4 billion mobile phones in use, 1.08 billion of those are smartphones. There is a fast growing mobile  internet.  But it is obvious that Location Based Marketing will be a star of these implementations which would be used all capabilities of these implementations.

Sky is the limit let's do it.

17 Aralık 2012 Pazartesi

İşletmelerde Başarıya Giden Yol: Bilgi, Beceri ve Yetenek Yönetimi Paneli


Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
&
Gelişim Üniversitesi

Panel
25 Aralık 2012,
YTÜ-Oditoryum, Beşiktaş/İstanbul

“İşletmelerde Başarıya Giden Yol: Bilgi, Beceri ve Yetenek Yönetimi”


Program Akışı:

13.00-13.30                          Açılış Konuşmaları:         

Prof. Dr. Güler ARAS
Dekan, YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Mesut GÜNER
Rektör, Gelişim Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail YÜKSEK
Rektör, Yıldız Teknik Üniversitesi

Panel:  13.30-16.30
                                                                       
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esin CAN,          Yıldız Teknik Üniversitesi
                                                                         İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

                           Prof. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO, Okan Üniversitesi
Yeni Teknolojiler ve Girişimcilik

Prof. Dr. Emin ARCA, Marmara Üniversitesi
Sun Tzu ve Başarı

Ufuk AKDAĞ, İDEA- E-Öğrenme Çözümleri
Enformasyon Çağında Rekabet Edebilmenin Sırrı: Yetenek Yönetimi

Celal OKTAY,Fasdat Gıda
İş Dünyasından Bir Model

Doç. Dr. Kenan AYDIN, Yıldız Teknik Üniversitesi
                                                      Pazarlama Stratejisi Nasıl Olmalı?

15.30-16.00                          Kahve Molası
16.00-16.30                          Soru-Cevap
16.30-16.45                          Kapanış

The Fifth International Conference on Wireless & Mobile Networks (WiMoN - 2013)


The Fifth International Conference on Wireless & Mobile Networks (WiMoN - 2013)

June 1 ~ 2, 2013, Istanbul, Turkey

Scope & Topics

 

The conference looks for significant contributions to the Wireless and Mobile networks in theoretical and practical aspects. WiMoN-2013 addresses topics regarding integration of latest technologies to realize wireless, mobile and ubiquitous service environments for advanced applications and services. Original papers are invited on Wireless and Mobile communications, Network protocols and security. The goal of this conference is to bring together researchers and practitioners from academia and industry to focus on advanced Wireless, Mobile networking concepts and establishing new collaborations in these areas. Authors are solicited to contribute to the conference by submitting articles that illustrate research results, projects, surveying works and industrial experiences that describe significant advances in the following areas, but are not limited to

Topics of Interest:

 

 • Mobile and Wireless Communications
 • Network Protocols & Wireless Networks
 • Wireless & Mobile Network Architectures
 • Wireless & Mobile Network Operations & management
 • Wireless, Mobile Internet and Web applications
 • Wireless Multimedia systems
 • Wireless Sensor Networks
 • Spectrum Allocation and Management
 • Wireless LANs and Wireless PANs
 • Heterogeneous wireless networks
 • Measurement & Performance Analysis
 • Mobile Computing
 • Next Generation Mobile Networks
 • Mobile Adhoc Network Routing and sensor networks
 • Measurement & Performance Analysis
 • Wireless & Mobile Network Security
 • Routing, switching and addressing techniques & algorithms
 • Internet access and broadband technologies
 • Traffic and congestion control, QoS, Resource Management
 • Ubiquitous networks
 • Recent trends in wireless & Mobile Networks

Paper Submission

 

Authors are invited to submit papers through the conference Submission system by January 05, 2013. Submissions must be original and should not have been published previously or be under consideration for publication while being evaluated for this conference.

The proceedings of the conference will be published by Springer (LNCS) in Communications in Computer and Information Science(CCIS) Series (Confirmed).Hard copy of the Springer Proceedings will be distributed during the Conference. The softcopy will be available on SpringerLink

Selected papers from WiMoN 2013, after further revisions, will be published in the special issue of the following journal.


Important Dates:

 

Submission Deadline : January 05, 2013

Authors Notification : February 25, 2013

Final Manuscript Due : March 10, 2013

16 Aralık 2012 Pazar

GİGED Olağanüstü, Dahiler Buluşması16 Aralık 2012'de İstanbul Gençlik Merkezi'nde geniş bir katılımcı grubuyla bir çalışma gerçekleştirdik. Katılımcılar;

İbrahim Betil - Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), ENKA okulları, İstanbul Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Öğretmen Akademisi Vakfı'nın Kurucusu
Teoman Tunç - Vamelya.com Kurucusu
Murat Dede - Web Ajansı Kurucusu
Volkan Kırtok - Pradma Kurucusu, Dijital Pazarlama 
Uzmanı,
Bülent Bayraktar - sermayesızticaret.com Kurucusu
Uğur Akkuş - unisbul.com Kurucu Ortağı
Erdem Genç - "20 Yaşında Patron Olmak Kitabı'nın" Yazarı
Emre Urfalı - Manivela Akademi Kurucusu
Berrak Kutsoy - Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı
İsmail Haznedar - Stratejik İşler Kurucusu
Gonca Telli Yamamoto - Okan Üniversitesi UZEM Müdürü
Zeynep Mengi - Hürriyet İK Muhabiri
Zekai Kıran -Siyasetçi, Sivil Toplum Kurucusu ve Yoneticisi
Münteha Adalı - Kagider Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Öğüt -kuponnow.com Yönetici Ortak 
Belgin Taştan - cozumpark.com Teknoloji Uzmanı 

Bugün Sosyal medyanın önemini bir kez daha gördük. Olağanüstü Dahiler Buluşmasının katılımcıları genel olarak toplantıdan sosyal medya üzerinden haberdar olduklarını ifade ettiler. Yaklaşık her 4-5 katılımcı Facebook üzerinden haber almışken 1-2 kullanıcı Twitter üzerinden haber aldığını söyledi. Notları alan Doktora öğrencim Deniz Altun'a teşekkür ediyorum.

Tarafımdan yönetilen oturumlarda aşağıdaki notlar alınmış katılımcılar ile yapılan workshop çalışmasından önce her oturum başlangıcında her grup için kavram haritaları çıkartılmış, her katılımcının kendi girişimcilik tanımı yaptırılmıştır;
1.     Oturum I
·      Girişimcilik de bir tiyatrodur,
·       Girişimcilik risk alınan bir tiyatrodur,
·       Girişimcilik ticari ve sosyal olarak 2 türlüdür,
·       Sosyal girişimcilik sosyal medya ile ilişkilidir,
·       Ortaklık artı bir değerdir.

2.     Oturum II
·       Amerika’da ve Türkiye’de yazılmış kitaplar kültür, sosyoloji ve toplumsal değişkenler açısından farklıdır, bu yüzden faklı değerlendirilmelidir.
·       Sosyal medya üzerinden bilgilendirme de farkındalık örneğidir.
·       Girişimcilik göründüğü gibi balıklama atlanacak bir oluşum değildir.
·       Girişimcilik için güçlü ses ve kendini duyurmak önemlidir.
·       Bir fikre aşık olmak Duygusal girişimciliktir (Ticari, Sosyal ve Duygusal olarak 3 çeşittir.)
·       Sosyal medya okulu kurulmalıdır (Bunu çok yakında gerçekleştirmeyi düşünüyorum!!!).

3.     Oturum III
·       Girişimcilik için güçlü hafıza gerekli, örneğin isim tutmak lazım,
·        Pazarlamaturkiye.org oturumcularımızdan birine ait.
·       Resmin tamamını görme yetisi girişimcilikte önemlidir, örneğin puzzle,
·       Yatayda ve dikeyde esneklik yaparak bireyler yetiştirmek önemlidir.

4.     Oturum IV
·       Google indekslemesi önemlidir; örneğin UZEM ve Gonca Telli Yamamoto ilişkisi,
·       Parayı ve mekanı doğru kullanmak önemlidir; (Üsküdar Bld. Bşk).
·       Rekabet girişimcilikte çok önemlidir.
·       Her girişimin başarılı sonu olamaz.

14 Aralık 2012 Cuma

Mobile Adventures of Zeynep

Mobil cihazlar bakın, daha henüz doğru düzgün konuşamayan küçücük eller tarafından nasıl da güzel kullanılıyor.

12 Aralık 2012 Çarşamba

Mobile Marketing Conferences


Events worldwide for: mobile marketingDecember 2012
15th
15th
eTourism Egypt 2012 Cairo, Egypt
January 2013
22nd
ENTER2013 eTourism Conference Innsbruck, Austria
27th
CMO Exchange Miami, United States of America
29th
31st
Digital Pharma Advances London, United Kingdom
February 2013
19th
March 2013
13th
Digital Content Strategies Conference San Diego, United States of America
April 2013
10th
Mobile Marketing Strategy Summit: Chicago 2013 Chicago, United States of America
15th
15th
22nd
iMedia Brand Summit 2013 Bali, Indonesia
May 2013
16th
June 2013
13th
ad:tech Singapore 2013 Singapore, Singapore
August 2013
12th