19 Aralık 2012 Çarşamba

Yöneticiler İçin Finansal Yönetim ve Finansal Piyasalar


Murat Kaykusuz'un Yöneticiler İçin Finansal Yönetim ve Finansal Piyasalar kitabı Ekin Yayınevi'nden çıktı. Kitabı www.ekinyayinevi.com adresinden sipariş edebilirsiniz. Ayrıca, İstanbul'da D&R'ın birçok mağazasında, Robinson Crusoe (Beyoğlu, 0 212 293 6968), Seçkin Yayıncılık (Şişli, 0 212 234 34 77), Alfa Basım Yayım (Cağaloğlu, 0 212 511 53 03), Nezih Kitabevi (Nişantaşı -  212 234 00 55), Nezih Kitabevi'nde de (Beşiktaş - 212 227 31 32) bulmak mümkün.

                  Kitabın Arka Kapak Yazısı:


            1980’lerden itibaren başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, birçok ülkede finansın önündeki yasal engeller kaldırıldı ve bilgisayar teknolojisindeki ilerleme sayesinde “sıcak para” olarak tanımlanan milyarlarca dolarlık portföy yatırımları bir ülkeden diğerine birkaç saniye içinde geçebilir hale geldi. Böylece, özellikle gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) daha kolay kısa vadeli kaynak bulma olanağına kavuştular. Ancak, portföy yatırımlarının çok kısa sürede bir ülkeden diğerine geçebilmesi, GOÜ ekonomilerinin finansal krizlere karşı kırılganlığını da artırdı. Öte yandan, finansal enstrümanların çeşitlenmesiyle birlikte, finansa olan ilgi arttı. Giderek çeşitlenen finansal enstrümanların sağladığı yüksek getirinin cazibesine kapılan üretim şirketlerinde bile finansla ilgilenen departmanlar kuruldu. Finans yöneticileri gerek aldıkları ücretler, gerekse şirket içindeki önemleriyle ön plana çıktılar. Tüm dünyada finansla ilgili meslekler gözde meslekler arasına girdi. Bununla birlikte, 2007’nin ikinci yarısından itibaren ABD’de başlayıp tüm dünyaya yayılan “Mortgage Krizi” de, finansın yalnız finansla uğraşan profesyoneller için değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli bir alan olduğunu hatırlattı.
            Günlük hayatı bile derinden etkileyen finansın, konunun içinde olmayanlar tarafından tam olarak anlaşılamadığını gördüğüm için bu kitabı kaleme aldım. Amacım, özellikle orta ve üst düzey yöneticiler ile yönetici adaylarına finansı, finansal yönetimi ve finansal piyasaları ayrıntılarıyla açıklayabilmektir.
            Elinizdeki kitabın piyasadaki birçok Finansal Yönetim kitabından farklı yönleri bulunmaktadır. Finansal Yönetimle ilgili olarak, yöneticilerin mesleki hayatlarında kullanabilecekleri bilgilere ağırlık verdim. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye’de faaliyet gösteren borsaların (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Altın Borsası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası) yapılarını ve faaliyetlerini inceleyerek okuyucunun Para ve Sermaye Piyasaları hakkında ayrıntılı bilgi edinmesini amaçladım.
            Piyasada benzeri olmayan bu kitabın orta ve üst düzey yönetici ve yönetici adayları yanında, finans hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese yararlı olacağına inanıyorum.

               
          İÇİNDEKİLER:

  • FİNANS VE FİNANS YÖNETİCİSİ
  • 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA (YENİ KANUNUN SON HALİ) GÖRE ŞİRKET TÜRLERİ VE ŞİRKET BİRLEŞMELERİ
  • PARA, ENFLASYON VE PARANIN ZAMAN DEĞERİ
  • PARA PİYASASI, MERKEZ BANKALARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI (TCMB)
  • DÖVİZ PİYASASI VE BAŞLICA DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ
  • MENKUL KIYMETLER
  • SERMAYE PİYASASI VE TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASININ GELİŞİMİ
  • SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK), İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) VE İSTANBUL ALTIN BORSASI (İAB)
  • TÜREV PİYASALAR VE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (VOB)
  • FİNANSAL PLANLAMA

          Satış Fiyatı: 13 TL 
          www.ekinyayinevi.com sitesindeki satış fiyatı: 10.40 TL

Hiç yorum yok: