25 Ağustos 2011 Perşembe

Steve Jobs ile ilgili güzel derleme

Steve Jobs işinden ayrıldı. Apple ile ilgili çok güzel derleme Steve Jobs'a tıklayarak detayları okuyun.

17 Ağustos 2011 Çarşamba

Samsung Tabletler ABD'de üniversitelerde deneniyor

University of Southern Mississipi ve Samsung’un başlattığı mobil öğrenme işbiriliğinin ilginç gelebileceğini düşünerek paylaşıyorum.

Aşağıdaki linkte ilgili yetkililerin görüşlerini bulabilirsiniz.


Bugün 17 Ağustos Unutmayalım!!!

Gerçekten zor bir zaman geçirmiştik 17 Ağustosta tam 12 yıl önce biz hem de içinde fazla yaşamadık, yaşayanlar fazla hatırlamak istemiyorlar, sonrası da kolay olmadı üstelik biz sadece ucundan hissetmiştik. Ama sanki deprem ülkesi olduğumuz unutulmuş nükleere tam gaz insanların Japonları gördükten sonra şapkalarını bir kez daha önüne koyup şu memleketimize nükleeri getirmeleri sonumuzu hazırlıyor. Bunun bilincini herkese yaymalıyız. Nükleere hayır demeliyiz. Unutmamalıyız.

15 Ağustos 2011 Pazartesi

Genç Neslin Mobil Alışkanlıkları

Handan Aybars'ın Dijitolodaki yazısına göre İngiltere konumlu ofcom tarafından yapılan araştırmaya göre yaşları 12-15 arasında değişen 521 gençle yapılan araştırmada akıllı telefon sahiplik oranı %47 gibi yüksek bir orandadır. Yetişkinlerde ise bu rakam %27 gençler bir anlamda bu telefonlara bağımlı olduklarını ifade ediyorlar. Bu kitlenin %71'inin telefonları her zaman açık, %71'in %47si ise tuvalette veya banyodayken dahi kullanıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi
http://www.dijitolog.com/2011/08/genc-neslin-mobil-aliskanliklari/ linkinden görülebilir.

QR Kodlar ve Mobil Pazarlama

QR Kodlar giderek büyük önem kazanıyor. Barkoddan çok daha etkin kullanılabilme ve mobil cihazlarla izlenebilme yeteneği sayesinde pazarlamacıların yeni gözdesi haline geliyor. Özellikle perakende tüketim açısından çok önemli bir araç gibi düşünülmeli.

Haziran 2011 de ABD'de toplam mobil telefon kullanıcıları arasında % 6.2sini temsil eden 14 milyon mobil kullanıcının, mobil cihaz QR (hızlı yanıt) kod taraması yapılan çalışmada Ağustos ayı boyunca QR kod taramış mobil kullanıcı yaşları 18-34 (% 53.4) arasında erkek (% 60.5 kod tarama takipçisi) ve geliri 100.000 $ veya üzeri gelirleri olduğunu bulmuşlardır ( % 36.1).

Mark Donovan’a gore "Pazarlamacılar için, tüketici segmentlerine QR kodları, kaynak ve bu taramalar yeri, teslim, elde edilen bilgileri tarama hangi anlayış daha fazla marka bağlılığı başarıyla QR kodlarını kullanan kampanyalar geliştirmek ve dağıtmak çok önemli,"

Dergiler, Gazeteler QR Kod Kaynakları

Bunlardan en popüler olanları %49,4 ile gazete ve dergiler olmuştur. Daha sonra sırasıyla %35,3 ile ürün ambalajı %27,4 poster,el ilanı ya da kiosk gösteriminden kalan %23,25’I ise web sitesinden tarama yapmışladır.

Kaynak:http://www.marketingcharts.com/direct/qr-code-scanners-skew-male-young-wealthy-18852/?utm_campaign=newsletter&utm_source=mc&utm_medium=textlink

Mobil Pazarlama Kitaplar

Chuck Martin'in Third Screen adlı kitabını okuyorum. Giriş yazısında MMA başkanı M.J Becker diyor ki 'Mobil teknolojik değişme anlamında basit bir hikaye değildir. Mobil pazarlama tüketici davranışlarında ve pazarlama alanında sonsuza kadar etkili olacak bir değişime sebep olmaktadır'. Bu konudaki işletme yaklaşımları da önemli çünkü bu uygulamaları işletmeler kendi açılarından nasıl görmektedirler? sorusu ile karşılaşılıyor.

Untethered customers (zaptedilmemiş müşteriler) diye bir grup tanımlamış (Martin,2011). Mobil pazarlama işte bu gruba hizmet ediyor. Bu müşteriler herhangi bir geleneksel iletişim formundan bağımsız olan ve herhangi bir yerde kendisine sunulan içeriği tüketen olarak değerlendiriliyor. sosyal medyanın tüm marifetlerinden yararlanan farklı bir grup olarak değerlendirilyor. Başlangıçtaki durumu tarif ediyor. Bence bütün müşteriler zaten kolay kolay zaptedilemez. Ama artık rahatlıkla bulunabilir izlenebilir ve hareketlendirilebilir.

14 Ağustos 2011 Pazar

Tüketicilerin SMS Reklam mesajlarına yönelik tutum ve davranışları

Fatma Çakır, Mesut Çakır ve Taha Emre Çiftçi tarafından yazılan TÜKETİCİLERİN SMS REKLAM MESAJLARINA YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARI başlıklı makaleleri ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt 2, Sayı 1, 2010 ISSN: 1309 -8039 (Online) dergisinde yayınlanmıştır. Bilgilerinize.


Bu arada konuyla ilgili Understanding SMS Marketing başlıklı çalışmamız da ilginizi çekebilir.

Mobil Yaşam ve Uygulamaları

Değerli izleyiciler Mobil Yaşam konusunda günümüz kesitini son derece güzel bir şekilde açıklayan ve Türkiye için bir durum tespiti yapan kitabımıza sponsor arıyoruz. Toplam olarak 22 çok değerli uygulamacı, araştırmacı ve akademisyen yazarın katkıda bulunduğu ve 18 bölümün yer aldığı kaynak bir kitap olacak bu konuda tekliflere açığız.

Kitabımız çok renkli ve kapsamlı o yüzden kitabın sayfa düzenlemesi yapıldığında 19x23,5 ebatında olacak;

Kitabı siyah beyaz baskısı olarak gerekli olan sponsorluk maliyetleri aşağıdadır.

1500 adet baskı: 9.500. TL

2000 adet baskı: 14.000 TL

Kitap renkli olursa

1500 adet baskı: 18.500. TL

2000 adet baskı: 21.000 TL

Konuya ilişkin önerileriniz varsa bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.

Global Village 3

Çok ilginç bir şey var kitapta. Bu kitap Marshall McLuhan'ın son kitabı. Aslında konuya nerede başlayıp nasıl sürdürdüğünü felsefi konularla nasıl birleştirdiğini eğitim ve düşünce evrimini nasıl yorumladığını görmek mümkün aklımda acaba kitabı bitirmeden önce diğer kitaplarını mı okusaydım konusu geçiyor.

Okuduklarımdan ilgi çekici noktaları olan konulardan birkaç örnek verebilirim.

Görsel kültürün parçalara ayrıldığını akustik (işitsel) kültürün ise bütünleştirdiğini söylüyor. Ortaçağ dışındaki dönem haricinde geçmiş dönem ve şimdiki dönemde benzerlik olduğundan bahsediyor. Balililer'in söylediği 'bizde sanat yok biz yapabildiğimiz herşeyi yaparız' sözüyle konuyu bağdaştırıyor. Oysaki ortaçağda ve rönesans döneminde sanatçı denince çok özel farklı insanlar akla gelirdi. Günümüzün sanatçısı da sıradan insana dönüşmüştür (McLuhan ve Powers, s.15).

McLuhan'a göre bu manada günümüzdeki her birey bir sanatçı-doktor, yönetici,...dir. Bir reklam vardı çok güzel 'benim annem hem doktor hem hemşire hem..... diye devam eden onu aklıma getirdi.

Geçen gün tatil yerinde babam rahatsızlandı acil hastaneye götürdük sonra hemşire doktorun istediği bir ilaç ismi verdi bulmak üzere çevredeki eczanelerde ve depolarda aradık, ilaç yoktu bulamadık neyse birkaç ilaç ile 6 saatlik bir gözetimden sonra acilden çıktık. Babamın rahatsızlığı 2-3gün daha devam etti en sonunda en iyisi İstanbul'a gitmek derken aklıma neden bu kadar bilgisayar kullanırken internetten bu hastalıkla ilgili birkaç şey araştırsam iyi olur diye fikir belirdi.

İnternete bağlandım ve rahatsızlığı yazdım ilk 3 sıradakiler bir işe yaramaz bilgiler veriyordu ama 4. ve 5. sıradakiler hastalığı nasıl olduğunu tedavi yöntemlerini bilimsel dille anlatıyorlar ve hastanede ilk gün elime iliştirilen ilacın tedavi edici özelliğinden bahsediyorlardı.

Babam yola çıkmadan önce bir daha şu ilacı bulsak iyi olur düşüncesiyle Akçay'da bu sefer yazlığa yakın çevrelerde aramaya karar verdim. İki gün önce hiçbir eczane ve depoda olmayan ilaç çeşitli doz seçenekleriyle ilk girdiğim eczanede vardı. Hemen orta boyunu aldım. İlacı içince daha 2 saat geçmeden etkisini gösterdi.

Tabii ilk yazılan ilaç ismi yol gösterici olmuştu ama niye hastanede yazılan reçetede yoktu? Niye ben daha önceden bu işi yapmadım diye oldukça hayıflandım. O zaman insan bazen doktor bazen hemşire bazen öğretmen bazen yayıncı oluyor. Şu anda sanki ben üçünü de gerçekleştiriyorum.

Bu arada meslekler de biçim değiştirmeye başlıyor. Abelese göre (2011) gelecek 30 yılda işlerin %65'i şimdiye kadar bilinmeyen işlerden oluşacak yani herkesi yeni ve farklı iş ortamları bekliyor.


12 Ağustos 2011 Cuma

Global Village 2

Dünkü yazımda tetrad kısmı kapalı kalmıştı. Tetrad aslında bu iki değer sistemini bir araya getiren elektrik akımı gibi görülüyor McLuhan tarafından.

Eş zamanlı anlayış veya bütünsel anlama olarak da tanımlanıyor tetrad. McLuhan, tetrada aslında görsel ve akustik alan arasındaki mevcut kültürel değişimi değerlendirici bir anlam vermiş diye açıklanıyor kitapta.

Kitabın girişinde Lewinston(1988) tetrad yapıyı yani dört element olarak bütün medya formlarının bir kültüre eş zamanlı yoğunlaştığı, birşeylerin demode olduğu, bir zamanlar bir kenara atılmış faktör ya da aşamaların yeniden ele alındığı, tersine dönüşümlerin yaşandığı dört bölümlü metafor olarak ele alıyor.

Gerçekten de bu metaforu yaşamıyor muyuz günümüz dünyasında?Ne dersiniz?

11 Ağustos 2011 Perşembe

The Global Village

Şu aralar Marshall McLuhan'a çok sardım. Çünkü benim doğduğum yıldan önce gelecekle ilgili saptamaları var 1000 yıllık Nostradamus kehanetleri gibi değil o zamandan bu zamana çok gerçekçi dönüşümler.

Örneğin 'Çiçek Çocuklarının' çocuklarının dünyayı değiştireceğini öngörmüş çünkü bu çocuklar kendi ailelerinin bulamadığı betimlemeleri gerçekleştirebilir diyor The Global Village isimli kitabında (McLuhan ve Powers,1989: s.ix).Ayrıca yeni dünyanın dinamik bir şekilde çokmerkezli bir moda geçeceğini söylüyor sanki şu son zamanların facebook twitter gibi sosyal ağ ortamlarını da işaret ediyor. Bu moddaki önemli konuları görsel alan, akustik alan ve tetrad ya da dört element (Cem Yılmaz'ın GORA filmindeki su, ateş, toprak, hava-( tahta;=)) olarak değerlendiriyor-Görsel alanı beynin sol tarafının eylemleri olarak görüyor akustik alan olarak da sağ beyinin çalışmalarını kastediyor.

Mobil Pazarlamaya Dönüş

Arkadaşlar tatil, kitap, proje derken mobil pazarlama ağırlıklı blogumuza pek de bir şey ekleyemedik ama artık tatil bittiğine göre buradaki faaliyetleri de hızlandırmak gerek diye düşnüyorum.

Mobil pazarlama günümüzde gerçekten de çok önemsenen bir kavram haline geldi. Mobil pazarlama iki şekilde tanımlanabilir birincisi mobil gereçler üzerinden gerçekleştirilen pazarlama çabaları ikincisi insanların hareket esnasında mobil cihazlar vasıtasıyla gerçekleştirilen pazarlama çabalarıdır. Mobil pazarlamanın önemsenmesinin nedeni dünyadaki mobil araç kullanıcı sayısının çok hızlı artması ve herkesin bu araçları sanki geçmişte de hep yanındaymış gibi taşıyor olması. Bu pazarlamacıların konuya iştahını giderek arttırıyor.

Öte yandan mobil cihazlarla ilgili teknolojiler de müthiş bir şekilde gelişiyor. Gartner'in raporuna göre 2015 yılına kadar akıllı telefon kullanıcı sayısı toplam kullanıcıların %47'sini oluşturacak (bu cihazlar orlama 300 dolar mertebelerinde fiyatlandırılacak) ve google android'in pazar payı %49.9a ulaşacak ayrıca aynı rapora göre android satışları 2011 de 468milyon adete ulaşacak. Bu telefonlar da bilgisayar gibi kullanılma özellikleriyle pazarlama konusunu da başka bir boyuta taşıyacaklar.