9 Aralık 2014 Salı

Engelsiz Bilişim Günleri Açılışı ve "Engelliler ve Medya" 1. Oturum 6 Ar...

7 Aralık 2014 Pazar

Netizen Bolum 6 : eDevlet nedir? Mobil pazarlama nedir?

4 Aralık 2014 Perşembe

Büyük Veri-Big Data

Büyük veri dendiğinde akla binlerce tweet, facebook sayfasına yazılanlar, eklenen fotoğraf ve videolar, wikiler, pinlenen tablo ve grafikler  oyunlar, yine youtube videoları, çeşitli kurumların kendi satış ve pazarlama verileri, alışveriş sitelerinden gelen veriler, mobil operatörlerin verileri gibi tonlarca farklı bilginin toplandığı bir alan geliyor.

Aslında dün akşam @edatelli ile konu üzerinde tartışırken çok güzel bir tanımlama getirdi kendi başına anlam ifade etmeyen büyük oranlarda olduğu zaman değerli olan her türlü veri seti. Bence güzel bir wiki tanımlaması oldu.

Mobil pazarlamada bunun işi ne derseniz mobil veri toplamak ve bunu bir araya getirmek online veri toplamaya göre çok daha hızlı ve de güvenilir. Esas olay elbette bunları toplamak da değil bunların doğru bir şekilde analiz edilmesi ve işe yarar başka bilgilere dönüştürülmesi. Google, amazon bunun öncüleri çünkü ellerinde milyonlarca veriyi doğru değerlendirip müşterilerine doğru ürün hizmeti getirmek için çabalıyorlar bazı uygulamalar doğru bazıları yanlış olabilir çünkü büyük veri deneysel bir ortamı da beraberinde getiriyor.

İş, bilgi edinme, öğrenme hatta yaşam giderek bu büyük verinin analizleri etkisinde şekillenmeye başlayacak. Örneğin tahminleme çok daha farklı bir boyutta yapılabilir. Piyasadaki dalgalanmalar ve satışlarla arasındaki ilişkiler çok daha doğru yorumlanabilir. Trafikteki sorunlar veya orman yangınları çok daha temkinli ve doğru bir şekilde engellenebilir veya etkisi minimize edilebilir.

Kısacası büyük veri önemli ve bu konuda çok ciddi çalışmalara ihtiyaç olacak, bu da yeni bir iş kolu gibi düşünülebilir.

Big Data

You can find a very useful link explains the big data http://www.slideshare.net/outerthought/big-data

28 Kasım 2014 Cuma

Dijital Gündem Türkiye


1990'lar sonrasında Web 2.0'a geçişle durağandan dinamiğe geçen internet yalnızca yaşama hız ve dinamizm kazandırmakla kalmamış wiki, sosyal ağ, sosyal medya gibi kavramların da girmesine yol açmıştır. 

Dünya'da internet kullanıcı sayısı 2012'de yaklaşık 2,5 milyar iken ve dünya nüfusunun %34,3'ünü oluştururken (Yamamoto, Şekeroğlu, 2014) 2014'de bu rakam 2,9 milyara ve nüfus bakımından da %40'lı rakamlara ulaşmıştır. 

Bu çok hızlı ilerleme elbetteki bireyleri olduğu kadar ülkeleri, devletleri de etkilemektedir. Avrupa Birliği bu konuda geri kalmamak ve liderlik etmek için AB Dijital Gündemini oluşturmuş ve çok önemli gördüğü ve öncelikli ele aldığı konuları , “akıllı”, “sürdürülebilir” ve “farklı grupları içerecek” şekilde belirlemiştir. Avrupa Birliği buna yönelik olarak 20-64 yaş arası istihdamın %75’e çıkması, Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının %3 olması, sera gazı salımlarının %20’ye inmesi, enerjinin %20’sinin yenilebilir enerjilerden sağlanması, enerji verimliliğinde %20 düşüş sağlanması, erken yaşta okul bırakma oranının %10’un altına inmesi, nüfusun en az %40’ının lise eğitimi bitirme yaşının 30-34 olması ve fakirlik ve sosyal içerme riski taşıyan insanların 20 Milyonun altına inmesi gibi beş ana hedef ortaya koymuştur. Bu hedeflerin hepsine hizmet edebilecek kapsamda olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri “Akıllı Büyüme” inisiyatifi altında Avrupa için Dijital Gündem olarak ele alınmaktadır. Avrupa Dijital Gündemi’nin hedefi 2020 yılına kadar bu 5 ana hedefe hizmet etmek üzere oluşturulmak ve Avrupa’da bir Bilgi ve İletişim Teknolojileri ivmesi yaratmaktır.

Türkiye’de benzer şekilde uyum faaliyetlerini gerçekleştirmek ve AB’nin politikalarını izleyerek kendi bilgi teknolojilerini geliştirmesi için ise Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD), ve Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECİD) Dijital Türkiye Platformu’nu oluşturmuşlardır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin sosyal ve ekonomik potansiyelini maksimize ederek gerçekleştirilmesi için stratejik ve politik düzeyde gerçekleştirilecek eylem planı ile ulaşılmak üzere belirlenen “Sayısal Tek Pazar”, “Birlikte Çalışırlık ve Standartlar” , “Güven ve Güvenlik”, “Hızlı ve Ultra Hızlı İnternet Erişimi”, “Ar-Ge ve İnovasyon”, “Sayısal Okuryazarlığı, Becerileri Geliştirme” ve “AB Toplumuna BİT ile Yarar Sağlama” başlıklı 7 alanda çalışmalar başlatılmıştır.

Bizde bu konuda çalışma yapıp bir rapor hazırladık. https://dijitalgundemtr.files.wordpress.com/2014/08/dijital-gc3bcndem_final-rapor_22102014.pdf linkinden erişebilirsiniz.

 1990'lar sonrasında Web 2.0'a geçişle durağandan dinamiğe geçen internet yalnızca yaşama hız ve dinamizm kazandırmakla kalmamış wiki, sosyal ağ, sosyal medya gibi kavramların da girmesine yol açmıştır. Dünya'da internet kullanıcı sayısı 2012'de yaklaşık 2,5 milyar iken ve dünya nüfusunun %34,3'ünü oluştururken (Yamamoto, Şekeroğlu, 2014) 2014'de bu rakam 2,9 milyara ve nüfus bakımından da %40'lı rakamlara ulaşmıştır. Bu çok hızlı ilerleme elbetteki bireyleri olduğu kadar ülkeleri, devletleri de etkilemektedir. Avrupa Birliği bu konuda geri kalmamak ve liderlik etmek için AB Dijital Gündemini oluşturmuş ve çok önemli gördüğü ve öncelikli ele aldığı konuları , “akıllı”, “sürdürülebilir” ve “farklı grupları içerecek” şekilde belirlemiştir. Avrupa Birliği buna yönelik olarak 20-64 yaş arası istihdamın %75’e çıkması, Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının %3 olması, sera gazı salımlarının %20’ye inmesi, enerjinin %20’sinin yenilebilir enerjilerden sağlanması, enerji verimliliğinde %20 düşüş sağlanması, erken yaşta okul bırakma oranının %10’un altına inmesi, nüfusun en az %40’ının lise eğitimi bitirme yaşının 30-34 olması ve fakirlik ve sosyal içerme riski taşıyan insanların 20 Milyonun altına inmesi gibi beş ana hedef ortaya koymuştur. Bu hedeflerin hepsine hizmet edebilecek kapsamda olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri “Akıllı Büyüme” inisiyatifi altında Avrupa için Dijital Gündem olarak ele alınmaktadır. Avrupa Dijital Gündemi’nin hedefi 2020 yılına kadar bu 5 ana hedefe hizmet etmek üzere oluşturulmak ve Avrupa’da bir Bilgi ve İletişim Teknolojileri ivmesi yaratmaktır. Türkiye’de benzer şekilde uyum faaliyetlerini gerçekleştirmek ve AB’nin politikalarını izleyerek kendi bilgi teknolojilerini geliştirmesi için ise Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD), ve Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECİD) Dijital Türkiye Platformu’nu oluşturmuşlardır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin sosyal ve ekonomik potansiyelini maksimize ederek gerçekleştirilmesi için stratejik ve politik düzeyde gerçekleştirilecek eylem planı ile ulaşılmak üzere belirlenen “Sayısal Tek Pazar”, “Birlikte Çalışırlık ve Standartlar” , “Güven ve Güvenlik”, “Hızlı ve Ultra Hızlı İnternet Erişimi”, “Ar-Ge ve İnovasyon”, “Sayısal Okuryazarlığı, Becerileri Geliştirme” ve “AB Toplumuna BİT ile Yarar Sağlama” başlıklı 7 alanda çalışmalar başlatılmıştır. Bizde bu konuda çalışma yapıp bir rapor hazırladık. 

1 Kasım 2014 Cumartesi

İnstagramInstagram

23 Ekim 2014 Perşembe

Information Economy Report

You can find some detailed information and report below link about the cloud economy and ecosystem.
The Cloud Economy

If Noncustomer oriented company Starts to use CRM System

When we are talking about CRM of course CRM brings benefits to company however deployment process of CRM lead to some difficulties, especially for the companies which is non-customer oriented. Actually, these type of companies face risks while to be  non-consumer oriented. Then if they get the CRM system with imitation or compulsion there will be several other obstacles.

These are ;


·       Misunderstanding the system
·       Directors/managers act their personal intuition
·    Unable to detect the system
·    Unable to transfer the correct subjects to the system
·       Avoid using CRM in the first place
·   Not to perform necessary CRM activities

which means the company is in danger.

Then think about how to be a customer oriented company!!! 
CRM is a very important requirement of your company!!!!


·

30 Eylül 2014 Salı

Artificial Intelligence Applications in Distance Education

Merhabalar Uşak Üniversitesi'nden  Utku Köse ve Durmuş Koç'un editörlüğünde güzel bir çalışma olan kitabın bir önsözü de benden okuması sizden ;

Gonca Telli Yamamoto foreword

New rules for Consumer 2.0


There are five rules to engaging a new breed of consumer. These rules were developed through our close relationships working in partnership with the teen and college demographic in the development and execution of word of mouth, experiential and interactive marketing campaigns for Fortune 500 clients. As new technologies continue to pervade older consumers, these rules will increasingly apply to all...at least until they change again.

Authenticity Trumps Celebrity- Consumer 2.0 responds to honest, relevant messaging from peers over marketing speak and celebrity endorsements
Niche is the new norm  - Consumers 2.0 do not form a mass market. They relish in choices and look for products and services that speak to them personally
Bite-size communications  dominate - Consumer 2.0 digests short, personal and highly relevant messaging in bulk while growing increasingly adept at blocking out noise
Personality Drives Adoption - Consumer 2.0 chooses to consume what they find useful in their lives over manufactured marketing needs
Consumers own brands - Consumer 2.0 will speak about, repurpose and associate with your brand as they see fit.

Towards Consumer 2.0

16 Ağustos 2014 Cumartesi

ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2014 KONGRESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDE


Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla ve Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğiyle İzmir’de “BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE EVRENSEL TASARIM” ana temasıyla gerçekleşecek olan ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2014 KONGRESİ 23-25 Eylül 2014 – İzmir'de düzenleniyor.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu

6 Ağustos 2014 Çarşamba

26 Kasım'da Customer Power Conference'de konuşmacıyım.

Uzun bir dünya turu ve tatilin ardından artık aktifleşmeye başlamak gerekiyor. Ben de katılacağım konferansları gözden geçireyim dedim. Bunlardan biri Customer Power Conference 26 Kasım'da İstanbul Sheraton Maslak'da gerçekleşecek.  Programı linkte bulabilirsiniz.
Çok değerli konuşmacılarla güzel bir sunum olacağına inanıyorum.

2015 yılının satış ve pazarlama trendleri hakkında konuşacağız.
Diğer konuşmacılar Hakan Ömer Gider ve Zeki Yüksekbilgili.

1 Haziran 2014 Pazar

Milenyum Jenerasyonu ve E-Öğrenme

Milenyum jenerasyonu TV, radyo, internet gibi araçların aynında cep telefonu, tablet gibi araçların kullanıldığı ortamlara doğan ve bunları yaşamın bir parçası olarak gören nesil olarak tanımlanabilir. Literatürde İnternet Jenerasyonu, Milenyum Jenerasyonu, Sanal Jenerasyon (Virtual Jenerasyon) C Jenerasyonu (Connected, Creative, Click) olarak da isimlendirilir.

2001 yılında Dijital Göçmen ve Dijital Yerlileri irdeleyen Mark Perensky'den sonra  bu yeni jenerasyon dijital yerli adıyla da anılmaktadır. İşte bu jenerasyon eski jenerasyona göre farklılıklar gösteriyor. Günümüz öğrencileri olarak tanımlayabileceğimiz bu grup, biz dijital göçmenlerin gayet iyi bildiği klasik eğitim sisteminin insanları değil. Bir başka deyişle günümüz öğrencileri öğretme üzerine tasarımlanan bir eğitim sisteminin oyuncuları değil.

Çünkü bu grup sürekli değişen ve gelişen ve merkezinde mobil unsurların yer aldığı teknolojinin bütün uygun dijital yapıları aracılığıyla ortaya çıkan refleksli ve akışkan bir yaşam döngüsünün oyuncuları...

Gerçekten de Web 2.0 özelliklerinin rahatça kullanılabildiği günümüzde milenyum jenerasyonu için eğitim alanı da dahil olmak üzere yaşamın her alanında teknoloji destekli bir akış sözkonusudur.

O zaman hemen karşımıza öğrenmenin kişiselleştirilmesi, istenilen anda erişilebilirlik, istenen anda, istenen yerde ve istenen hızda bir eğitim mantığı otomatik devreye girer. Buradaki öğrenme çözümünün formulüne karşılık gelen konuysa e-öğrenmedir.

Çoğumuz dijital göçmen olan bizlerin bilinçaltında öğrenmede okulların hakimiyeti yer alır. Bu klasik öğretme biçimiyle ve dayatmalı bir şekilde bize sunulmuş ve bir anlamda dikte ettirilmiştir.

Ancak 20. YY. mantığıyla 21. YY sorunları çözülemez!!!

E-öğrenmenin nasıl olması gerektiği konusu daha da irdelenmelidir. Eski açıköğretim uygulamaları gibi sınıf ortamının internete taşınması olmayacağı açık. Sanal sınıf uygulamaları şeklinde belki, ama her zaman yüzyüze olacak destek olacak bir rehber vasıtasıyla mı olmalı? Evet, sanal sınıf etkileşim açısından önemli bireylerin bir topluluk halinde teşvik edilmesi çok önemli ama bu da yeterli  değil. Bunun yanında informal öğrenme kültürü olan bireylerin bu kültüründen yararlanarak öğrenmelerini sağlayabilecek yeni araç ve ortamlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Facebook, twitter, tumblr, linkedin gibi sosyal medya ortamları ve bloglar bu tarz birleşme alanlarını oluşturmaktalar. Bu alanlar kullanılabilir.

Ayrıca öğrenci öğretmen gibi kavramlar da değişmek zorunda!! Öğrenen, mentör, koç, danışman, öğrenme yardımcısı, öğrenme robotu vb. gibi kişiler veya yazılımlar daha esnek, daha sosya ve paylaşımcı çalışmaya yönlenmeliler.

Bireylerin daha esnek oldukları ve uluslararası ortam ve görüşlere daha kolay uyum sağladıkları da unutulmamalı.

En basitinden bir çok öğrenciye eziyet gibi gelen matematik, istatistik gibi dersler video veya video oyunları gibi özelliklerle zenginleştirilmeli ve daha uygulamalı hale getirilmeli.

Bu daha başlangıç ama e-öğrenme artık günümüzün öğrenme tarzı olduğunu akıllardan çıkarmadan öğrenme sürecini buna göre planlamanın da zamanı gelmiştir. Farklı pedagojiler geliştirilmeli farklı sistemler denenmelidir.

Bu görüşler 31 Mayıs 2014'de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşen Eğitim Teknoloji Zirvesi 2014'de  sunulmuştur.


KOBİM-E ile ilgili

http://www.enocta.com/enocta/web/kurumsaltube/Video/bir-sosyal-sorumluk-projesi-kobim-e/1439/VideoType__4?/

Using Social Media in Higher Education

27 Mayıs 2014 Salı

Mob Marketing 6. yılını kutluyor

Bugün Mob Marketing 6. yaşına girdi. Dünyada acı tatlı pek çok gün yaşanıyor. Ama bugün özel bir gün! Blogumun 6. yaş günü! Bu vesileyle  okuyucu ve izleyicilerime teşekkür etmek istiyorum. Umarım sizlere güzel içerikler sunabilmişimdir. Daha nice yıllara diyorum....

Sevgi ve saygılarımla,

Prof.Dr. Gonca Telli Yamamoto

22 Mayıs 2014 Perşembe

İsveç'ten gelen esintiler

Merhabalar,

Epey zamandır bloga metin olarak fazla giriş yapmadığımı bir anlamda birçok seyahat vb derken biraz da ihmal ettiğim düşüncesiyle kısa da olsa İsveç seyahati sonrası sıcağı sıcağına sizlerle bazı saptamaları paylaşmak istedim.

İsveç çok sistemli ve düzenli bir ülke kuzey olmasının getirdiği soğuklukla birlikte insanların özde yakın ve sıcak olduğunu belirtmek gerekir. Ayrıca gelişmiş ülke olmanın getirdiği neredeyse herkesin İngilizce bilmesi... Yolda kime rastlasanız gayet iyi İngilizce cevap verebiliyor.

17 milyon civarında nüfusu var çok pahalı bir ülke... Ancak eğer ülkede yaşayan kişi geçimini sürdürüp diğerleriyle belli bir konfor seviyesinde olabiliyor. Çocuklar için ister yerli halk ister göçmen olsun 1200 Kron civarında çocuk başına ek bir yardımı devlet veriyor. Okullar ve eğitim paralı değil.

CFL diye Södernhamn Belediyesinin Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi  (Esnek Öğrenme Merkezi) lise sonrası MYO gibi de hareket ederek insanlara meslek kazandırıyor. Diğer belediyelerde de erişkin eğitimi diye ayrı birimler olduğu belirtildi. Yaşlılar da, gençler, polisler, teknisyenler aklınıza gelebilecek pek çok konuda eğitim almaya geliyorlar. Özellikle göçmenlere dil öğretimi için büyük çaba sarfediliyor.

Şehirler gerçekten çok temiz. Hizmet kalitesi yüksek. Yiyecekler lezzetli. Sanırım ithal ürünler hep birinci sınıf özellikli alınıyor.  Örneğin ananas, elma muz çok tatlı ve güzeldi.

Sadece ithal ürünler değil konsept ürünler yaratıcılık, marka oluşturma gibi kavramlara ayrı bir önem verdiklerini düşünüyorum. İkea evinizin herşeyinin nasıl ortaya çıktığı bir şekilde daha iyi anlaşılıyor. Pazarlama ağırlıklı olarak konsept ürünlere ve fonksiyonelliğe kaymış.

Çoğu yerde wifi ücretsiz... Hızlı trende 200 MB'e kadar...İstasyonlarda fazla anons sesi falan duyulmuyor....

Trafikte insanlar saygılı. Fazla hırsızlık vb. vakaları görülmüyor. Çocukların 20'li yaş sonrasında evden ayrılması bekleniyor...Hayat çok sakin gürültü patırtı korna sesi pek yok...

Orada önemli bir saptama vardı geçenlerde facebookta da paylaştım. İsveçte herkesin eskiden uzaktan öğretim dediği şeyin günümüzde eğitim haline geldiği belirtildi dünya her noktadan e-öğrenme ve dijital öğrenmeye kayıyor. 

Reklamlar diziler her zamanki gibi olsa da kültür seviyesi yüksek olduğu için çoğu insan belgesel vb izlemeyi tercih ediyor. Bir şeyi biliyorum diyorlarsa biliyorlar. 

İşe yaramayan işleri fayda getirmeyen şeyleri galiba bizden daha kolay eliyorlar. Örneğin Södernhamdaki çoğu fabrika kapanıp farklı işlevlerdeki binalara dönüştürülmüş bazısı hava üssü gibi müze haline dönüşmüş...

Son olarak işin ilginci şansımıza soğuk bir hava yoktu fazla kuzey ülkesi gibi hissetmedim...

25 Nisan 2014 Cuma

Albert Einstein ve Ben :)


   Bugünkü http://www.milliyet.com.tr/albert-einstein-yildiz-da-kursuye-cikacak-istanbul-yerelhaber-159085/
Teknolojinin ve eğitimin kalbi Eğitim Teknolojileri Zirvesinde atacak. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecek etkinlikte 'Albert Einstein', sahnede eğitim teknolojilerini anlatacak.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Akademik ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu tarafından organize edilen Eğitim Teknolojileri Zirvesinde, teknoloji destekli son eğitim trendleri konuşulacak.
31 Mayıs'ta Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan etkinlikte, eğitimciler, teknoloji şirketleri, girişimciler, yöneticiler ve sosyal medya uzmanları bir araya gelecek. Türkiye’de ilk kez organize edilecek olan çalıştay ve panellerin düzenleneceği etkinliğin açılış konuşmasını Albert Einstein yapacak. Türkiye’de daha önce siyasi arenada bir kez kullanılmış olan Hologram uygulamasının ikinci örneği olacak çalışmada Einstein, 3 boyutlu hologram görüntüsü ile kendi dönemindeki teknolojik gelişmelerden yola çıkarak, günümüze dair görüşlerini anlatacak. Daha önce Atatürk tarafından Türkiye’ye davet edilen ve Türkiye’ye gelmeyi çok istediği ifade edilen Einstein, fiziki olarak değilse de hologramıyla bu isteğini gerçekleştirmiş olacak.
Etkinliği düzenleyen YTÜ Akademik ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu adına açıklama yapan Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü Işıl Boy “Amacımız teknolojinin ve internetin şekillendirdiği günümüz dünyasında yepyeni sorular yönelterek yeni eğitim trendlerini öğrenmek ve iyi örneklerden ilham alarak motive olmak” diye konuştu.
Kendi alanında uzman çok değerli yerli ve yabancı konuşmacının yer alacağı zirvedeki konuşmacılar arasında ben de varım.
 “Milli Eğitim BakanlığıYenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü”nün de katılacağı etkinlikte, Pearson sponsorluğunda Albert Einstein'in hologramının yanı sıra, Yüksek Sadakat konseri ve illüzyon gösterisi de yer alacak. İllüzyon gösterisini ise Dünya Sihirbazlar Birliği tarafından daha önce David Copperfield, Criss Angel gibi dünyaca ünlü isimlere verilmiş, sihir dünyasının Oscar’ı olan Merlin Ödüllü “Dünyanın En İyi Sihirbazı“ seçilen Doruk Ülgen yapacak. Zirvenin biletlerini Biletixüzerinden temin etmek mümkün.
Katılımcılar ise şöyle: “Microsoft Orta Doğu & Afrika Kamu Politikaları ve Planlamarı Direktörü Erdem Erkul, University of Warwick’ten Russell Stannard, YASAD (Yazılım Sanayicileri Derneği) Başkanı Doğan Ufuk Güneş, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Yaşar Özden,Bahçeşehir Üniversitesi BÖTE Bölüm Başkanı Doç Dr. Şirin Karadeniz, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, Yıldız Teknik Üniversitesi UZEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik, YeniDiplomasi.com Başkan/ Eş-Kurucu Gökhan Yücel, Doğan EgmontReklam Grup Başkanı Yakup Öztürk, Mobile Action (Silikon Vadisi) Aykut Karaalioğlu, YTÜ Basın Danışmanı ve Sosyal Medya Savaşları Kitabı’nın Yazarı Ümit Sanlav, Medya Derneği Genel Sekreteri Deniz Ergürel, Sinan Canan ve Serkan Karaismailoğlu, Bilişim Avukatı Meltem Banko, Şehir Üniversitesi’nden Meltem Akbulut Yıldırmış, Emrah Akkurt, Aslı Akbak Şen, Coca-Cola Eğitim Teknolojileri Müdürü Emre Güleçoğlu, Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi’nden Kayhan Karlı, Outwork Alternative Media & Event Company Cengiz Ayyıldız, Pilgrims Teacher Training Kristina Smith, YeniDiplomasi.com, Başkanı Gökhan Yücel, Turkcell Yeni İşler Yöneticisi Serkan Ünsal, Okan Üniversitesi’nden Prof.Dr. Gonca Telli Yamamoto, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan YardımcısıDoç. Dr. Tufan Adıgüzel, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojisi Yüksek Lisans Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur, İstanbul-universitesi/ " target="_blank" class="tag">İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Tuncer Can, Dr. Oğuz Cincioğlu, Dr. Ramazan Zengin, Sosyal Medya Programı Yapımcısı Yalçın Arı,Yakın Doğu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zehra Altınay ve Doç. Dr. Fahriye Altınay, Odun herif olarak bilinen Twitter Fenomeni Kadir Doğrubakar, Bilişimci Ali Rıza Babaoğlan, Uluslararası Ödüllü İllüzyonist Doruk Ülgen, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Seda Karabulut, Biritish Council’den Şirin Soyöz, Adapazarı Özel ENKA AnadoluLisesi Bilgisayar Bölüm Başkanı Tuba Işık, Cambridge University Press’ten Sedef Koç, Abantİzzet Baysal Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Sedat Akayoğlu, ITEC Proje Yürütücüleri Sevgi Sabancı - Oğuzhan Yavaş - Hakan Umutlu, Şehir Üniversitesi’nden Abdurrahman Özdemir, Globad’tan Selçuk Can Güven, Esat Uğurlu, Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı Okulları’ndan Hakan Atas.”