19 Haziran 2012 Salı

Mobile Advertising Future

Social Media


Roadmap to M-Learning


15 Haziran 2012 Cuma

LYS'ye gireceklere bol şans

Bu sene sınavlar zorlu 5 ayrı LYS sınavı var. Bazıları hepsine bazıları birkaç sınava girse de bu kadar fazla sınav heyecanı kolay değil. Herkese başarılar ve bol şans diliyorum.

14 Haziran 2012 Perşembe

Fatih Projesi Geleceğin Eğitimi Çalıştayı Sonuç Sunumları


11-12 Haziran 2012 tarihlerinde Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde gerçekleşen Fatih Projesi Geleceğin Eğitimi Çalıştayı büyük ilgi gördü 300’den fazla kişinin katıldığı çalıştayda 11 ayrı grupta strateji, yöntem, uygulama kılavuzu, zenginleştirme ve kalkınmaya katkı, altyapı, teknoloji seçimi sosyal medya, değerler, telif hak ve yönetimi ve EBA Market ana başlıkları halinde ele alınmıştır. Konuyla ilgili bütün paydaşların davet edildiği çalıştayımızda Moderatörlükleri  Okan Üniversitesi’nden Fatih Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto başkanlığında, Yrd. Doç.Dr. Fazlı Yıldırım, Yrd. Doç.Dr. İbrahim Gönen, Yrd. Doç.Dr. Mustafa Turhan, Yrd. Doç.Dr. Seha Aksü, Öğr. Gör. Arzu Alpagut, Öğr. Gör. Erkan İşçimen, Öğretim Gör. Murat Kaykusuz, Öğr. Gör. Serpil Saraçoğlu ve Öğr. Gör. Şebnem Alkın, İstanbul Üniversitesi’nden Yrd. Doç.Dr. Fatih Gürsul, Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Levent Karadağ ve Türkiye Bilişim Vakfı’ndan ve Yönsis AŞ’den Aydın Kolat gerçekleştirmişlerdir.

YEGİTEK ve MEB tarafından görevlendirilen il ve ilçeden gelen formatör, öğretmen, yönetici ve öğrencilerin yanı sıra yüksek öğretim camiasından Anadolu Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, , Maltepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi  Zirve Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden öğretim elemanları ve uzmanlar, özel sektör ve girişimcilik dünyasından da Microsoft, Vestel, Kliksoft, Teknosa, Nel Primesoft, Britannica, Doğuş Yayın Grubu, Sürat Yayın grubu, Advancity,  MM publishing, Express Publishing, İmza yayınları,  MORPA, VİTAMİN,  YAYFED, Bilgi Kurdu, Macenta Publishing, BT yazılım,  Evre Danışmanlık, RTB Eğitim Çözümleri, officefr Bilişim iletişim, İremis Danışmanlık, İdea E-öğrenme Çözümleri,  İETT, Beyazadam Kitabevi, Naksan Teknoloji, İnsol AŞ, online education, Elkotek iletişim, Elit Bilgisayar yazılım elektronik, Paydeg, Bilitek Ltd gibi  birçok önemli aktörün katıldığı çalıştay bu konuda Türkiye’de yapılan en büyük çalıştay olmuştur. Çok yoğun geçen iki günlük program çerçevesinde özellikle konunun toplumsal çerçevede ve eğitim camiasında daha fazla irdelenmesi gerektiği ve üniversite MEB koordinasyonunun bir zorunluluk olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç Bildirgesinin daha sonra Okan Üniversitesi’nin web sayfasında yayınlanacak ve Milli Eğitim Bakanlığımıza sunulacaktır.

Moderatör sunumları http://www.okan.edu.tr/haberim&sid=3145 linkinde pdf sunumlar olarak verilmiştir.

7 Haziran 2012 Perşembe

Fatih Projesi Geleceğin Eğitimi Çalıştayı Sorular


FATİH PROJESİ GELECEĞİN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SORU LİSTESİ
I. OTURUM
STRATEJİ
Fatih Projesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı’nın rolü ne olmalıdır?
Fatih Projesi’nde öğretmenlerin rolü ne olmalıdır?
Fatih Projesi’nde akademisyenlerin rolü ne olmalıdır?
Fatih Projesi’nde öğrencilerin rolü ne olmalıdır?
Fatih Projesi’nde velilerin rolü ne olmalıdır?
E-İÇERİK
Size göre tabletten öğrenmenin en önemli 3 avantajı nedir?
Size göre tabletten öğrenmenin en önemli 3 dezavantajı nedir?
Nasıl daha etkin  kullanılabilir?
Kapsamı nedir?
Sınırlılıkları nelerdir? Terminolojisi nasıl olmalıdır?
YÖNTEM
İçeriklerde ağırlık ne olmalıdır (Oyun? Video? Sunum?)
Fatih Projesi eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunur mu?
Fatih Projesi Hizmet içi Eğitimi’nde motivasyonu sağlamak için verilebilecek teşvik ve ödüller nelerdir?
UYGULAMA KILAVUZU
Uygulama kılavuzu nasıl ve hangi seviyede olmalıdır?
Uygulamanın aksaksız yürütülmesi için nasıl bir sistem olmalıdır?
Öğrenci memnuniyeti, şikayet ve öneri çözümleri  nasıl olabilir?
Öğretmen memnuniyeti, şikayet ve öneri çözümleri  nasıl olabilir?II. OTURUM

ZENGİNLEŞTİRME
İçerik zenginleştirirken nasıl bir yol izlenmelidir?
Maliyeti akılda tutarak olmazsa olmaz uygulamalar neler olmalı?
Olmasa da olur diyeceğiniz neler var?
MEB –Üniversite koordinasyon kurulunun oluşturulması sistemin kurulması ve işleyişi nasıl olmalıdır?


EBA MARKET

Fatih Projesi’nin finansmanı için kullanılabilecek alternatif finansman kaynakları nelerdir?
EBA Markete neler konmalıdır?
Eğer bir içerik çok talep görürse nasıl işlem görmelidir? Güncelleştirmeler ve gelişmeler nasıl olmalıdır?

KALKINMAYA KATKI

Bölgesel ekonomik ve toplumsal gelişmişlik farkları Fatih Projesi’ni hayata geçirmede sorun olur mu?

Fatih Projesi’nin uygulanacağı bölgeye ekonomik ve toplumsal yararları neler olabilir?

III. OTURUM


SOSYAL MEDYA

Sizce sosyal medya bağlantısı olmalı mıdır ve ne kadar oranda ilişkilendirilmelidir? 

TEKNOLOJİ SEÇİMİ

Bu sistemde internete erişimi olmalı mıdır ve nasıl bir filtreden geçmelidir?

ALTYAPI
Ders değerlendirmede nasıl bir sınav sistemi olmalıdır çevrimiçi (online) sınavlar olmalı mıdır ya da hangi tarz sınav sistemi olmalıdır?
Soru bankası nasıl genişletilmelidir?
Öğretim üyelerinin performansları nasıl ölçülmelidir?
Uzaktan erişimde laboratuvar uygulamaları olmalı mıdır? Olacaksa ne tarz olmalıdır?
Yazılım- donanım işleyiş testleri nasıl olacak?
Ölçme değerlendirme nasıl yapılmalı?
Eğiticilerin eğitimi nasıl olmalıdır?
Arama motorları facebook gibi sosyal medya unsurları nasıl kullanılmalıdır?
Kişisel bilgiler, sınav ve test sonuçları, başarı durumları vb. öğrenci bilgilerinin güvenliği nasıl sağlanmalıdır?  Bu verilerin siyasi, ticari veya diğer amaçlarla kullanılmasının önüne nasıl geçilir?
Engelliler için özel uygulamalar neler olmalıdır?
Özel üstün yetenekliler için uygulamalar neler olmalıdır?

IV. OTURUM

DEĞERLER
Gözetilmesi gereken değerler neler olmalıdır?
Fatih Projesi’nin eğitim içeriğinde ağırlıklı olarak bulunması gereken unsurlar (bilim, sanat, genel kültür, manevi ve milli değerler, vb.) nelerdir?
ENGELLİLER

E-içerikten engelliler nasıl faydalanır? Farklı nasıl çalışmalar yapılmalı?
ÜSTÜN YETENEKLİLER
E-içerikten üstün yetenekliler nasıl faydalanır? Farklı nasıl çalışmalar yapılmalı?
TELİF HAK YÖNETİMİ
Telif ve haklar nasıl işletilmelidir?
Nasıl bir telif hakkı sistemi olmalıdır?
Eğer bir içerik çok talep görürse nasıl işlem görmelidir? Güncelleştirmeler ve gelişmeler nasıl olmalıdır?
HAYAT BOYU ÖĞRENME
Böyle bir sistem hayat boyu öğrenme sürecinde nasıl işler?
FARKLI LİSE UYGULAMALARI
Dersler için ne tür içerikler geliştirilmelidir?