7 Haziran 2012 Perşembe

Fatih Projesi Geleceğin Eğitimi Çalıştayı Sorular


FATİH PROJESİ GELECEĞİN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SORU LİSTESİ
I. OTURUM
STRATEJİ
Fatih Projesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı’nın rolü ne olmalıdır?
Fatih Projesi’nde öğretmenlerin rolü ne olmalıdır?
Fatih Projesi’nde akademisyenlerin rolü ne olmalıdır?
Fatih Projesi’nde öğrencilerin rolü ne olmalıdır?
Fatih Projesi’nde velilerin rolü ne olmalıdır?
E-İÇERİK
Size göre tabletten öğrenmenin en önemli 3 avantajı nedir?
Size göre tabletten öğrenmenin en önemli 3 dezavantajı nedir?
Nasıl daha etkin  kullanılabilir?
Kapsamı nedir?
Sınırlılıkları nelerdir? Terminolojisi nasıl olmalıdır?
YÖNTEM
İçeriklerde ağırlık ne olmalıdır (Oyun? Video? Sunum?)
Fatih Projesi eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunur mu?
Fatih Projesi Hizmet içi Eğitimi’nde motivasyonu sağlamak için verilebilecek teşvik ve ödüller nelerdir?
UYGULAMA KILAVUZU
Uygulama kılavuzu nasıl ve hangi seviyede olmalıdır?
Uygulamanın aksaksız yürütülmesi için nasıl bir sistem olmalıdır?
Öğrenci memnuniyeti, şikayet ve öneri çözümleri  nasıl olabilir?
Öğretmen memnuniyeti, şikayet ve öneri çözümleri  nasıl olabilir?II. OTURUM

ZENGİNLEŞTİRME
İçerik zenginleştirirken nasıl bir yol izlenmelidir?
Maliyeti akılda tutarak olmazsa olmaz uygulamalar neler olmalı?
Olmasa da olur diyeceğiniz neler var?
MEB –Üniversite koordinasyon kurulunun oluşturulması sistemin kurulması ve işleyişi nasıl olmalıdır?


EBA MARKET

Fatih Projesi’nin finansmanı için kullanılabilecek alternatif finansman kaynakları nelerdir?
EBA Markete neler konmalıdır?
Eğer bir içerik çok talep görürse nasıl işlem görmelidir? Güncelleştirmeler ve gelişmeler nasıl olmalıdır?

KALKINMAYA KATKI

Bölgesel ekonomik ve toplumsal gelişmişlik farkları Fatih Projesi’ni hayata geçirmede sorun olur mu?

Fatih Projesi’nin uygulanacağı bölgeye ekonomik ve toplumsal yararları neler olabilir?

III. OTURUM


SOSYAL MEDYA

Sizce sosyal medya bağlantısı olmalı mıdır ve ne kadar oranda ilişkilendirilmelidir? 

TEKNOLOJİ SEÇİMİ

Bu sistemde internete erişimi olmalı mıdır ve nasıl bir filtreden geçmelidir?

ALTYAPI
Ders değerlendirmede nasıl bir sınav sistemi olmalıdır çevrimiçi (online) sınavlar olmalı mıdır ya da hangi tarz sınav sistemi olmalıdır?
Soru bankası nasıl genişletilmelidir?
Öğretim üyelerinin performansları nasıl ölçülmelidir?
Uzaktan erişimde laboratuvar uygulamaları olmalı mıdır? Olacaksa ne tarz olmalıdır?
Yazılım- donanım işleyiş testleri nasıl olacak?
Ölçme değerlendirme nasıl yapılmalı?
Eğiticilerin eğitimi nasıl olmalıdır?
Arama motorları facebook gibi sosyal medya unsurları nasıl kullanılmalıdır?
Kişisel bilgiler, sınav ve test sonuçları, başarı durumları vb. öğrenci bilgilerinin güvenliği nasıl sağlanmalıdır?  Bu verilerin siyasi, ticari veya diğer amaçlarla kullanılmasının önüne nasıl geçilir?
Engelliler için özel uygulamalar neler olmalıdır?
Özel üstün yetenekliler için uygulamalar neler olmalıdır?

IV. OTURUM

DEĞERLER
Gözetilmesi gereken değerler neler olmalıdır?
Fatih Projesi’nin eğitim içeriğinde ağırlıklı olarak bulunması gereken unsurlar (bilim, sanat, genel kültür, manevi ve milli değerler, vb.) nelerdir?
ENGELLİLER

E-içerikten engelliler nasıl faydalanır? Farklı nasıl çalışmalar yapılmalı?
ÜSTÜN YETENEKLİLER
E-içerikten üstün yetenekliler nasıl faydalanır? Farklı nasıl çalışmalar yapılmalı?
TELİF HAK YÖNETİMİ
Telif ve haklar nasıl işletilmelidir?
Nasıl bir telif hakkı sistemi olmalıdır?
Eğer bir içerik çok talep görürse nasıl işlem görmelidir? Güncelleştirmeler ve gelişmeler nasıl olmalıdır?
HAYAT BOYU ÖĞRENME
Böyle bir sistem hayat boyu öğrenme sürecinde nasıl işler?
FARKLI LİSE UYGULAMALARI
Dersler için ne tür içerikler geliştirilmelidir?

Hiç yorum yok: