26 Aralık 2011 Pazartesi

Sosyal Medya ve Eğitim Konferansı


29 Aralık 2011'de Işık Üniversitesi Şile kampüsü'nde gerçekleşecek olan Sosyal Medya ve Eğitim Konferansında Bilgi Çağında Eğitimi Yeniden Düşünmek konulu bir sunum gerçekleştireceğim.

24 Aralık 2011 Cumartesi

CROWDSOURCING

Gelişen internet altyapısı ile birlikte Web 2.0 altyapısı dünyadaki tüm kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Bu durum kullanıcıların tek yönlü bilgi paylaşımından çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşmasına olanak sağlamış ve oluşan yeni medya türü sosyal medya olarak adlandırılmıştır. Web 2.0 internet kullanıcılarının kolayca kullanabilecekleri bir yapıdır ve çevrimiçi paylaşım araçları ve web sitelerini süreç için kullanan altyapıya sahiptir. Söz konusu altyapı ile en pasif insanlar bile en azından beğenmek, paylaşmak ve yorumlamak suretiyle içeriklerin çok daha fazla kişiye ulaşmasına olanak sağlayabilmektedir. Bu sayede normal yapılarda oluşmayacak türde olağanüstü seviyede işbirliği ya da anlamlı değişimler meydana gelebilmektedir.

Boyd ve Ellison’a göre (http://www.danah.org/papers/JCMCIntro.pdf) sosyal ağlar bireylerin (1) toplumsal veya yarı toplumsal anlamda bağlı bir sistem yapısı oluşturmalarını sağlayan (2) birbirleriyle bağlantı paylaşan diğer kullanıcılarla açık ve anlaşılır bir iletişim sağlayan (3) sistem içersinde oluşan bağlantıların listesinin üzerinden geçebilmesini sağlayan sistemlerdir. Bu ilişkisel yapılar ve terminoloji siteden siteye farklılaşabilir.

Crowdsourcing kavramı, topluluğun fikirlerinin ve çözümlerinin bireylerinkinden daha anlamlı ve isabetli olacağına dair bir mantıktan yani ortak akıl mantığından yola çıkmaktadır. Crowdsourcing sayesinde kamuoyunun otomatikman oluşması beklenmektedir. Crowdsourcing ile oluşturulacak bir sistemde konuya ilgili bireylerin desteklediği bir ortak akıl yapısı meydana gelecektir. Ortak akıl da sinerjik bir işleyiş meydana getirdiğinden herkesin kazançlı çıktığı bir yapı oluşacaktır.

Örneğin Tweetalyser öğeleri bilimsel süreçlerle depolayan ve sonra öneri için kullanılan kullanıcı tweet'leri ve özleri içine alan bir sistem olarak önerilmiştir (Montebello, Camilleri ve Refalo, 2011, s.356). Sistemde uygun bilimsel algoritmalar ile birlikte, düşük ayak izi olan sosyal ağ API'leri ve üçüncü parti teknolojileri kullanarak, oluşan veri madeninden yararlanılmasını kolaylaştırmaktadır. Tweetalyser gibi sistemler doğru sunulduklarında gerçek bilgiyi ortaya çıkarmak mümkün olabilmektedir. Tweetalyser gibi sosyal ağ bakış açısıyla oluşturulacak ‘crowdsourcing’ uygulamaları çeşitli olaylara katılımda ve fikir geliştirme konusunda giderek artan bir potansiyele sahiptir. Aynı zamanda, müthiş bir bilgi sistemi oluşturmak ve ortak akıl yürütmek için yararlı veri öğeleri açmak da konuyla ilgilenenleri çekmektedir.

Bu tarz hizmetler yeni ve işbirlikçi bir model olarak hizmet vermek amacıyla bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik, anında haberleşmenin tüm şekillerde kullanılmasını sağlayacak pratik yöntemleri içeren bir blog oluşturulması ve bu blogda yurttaş paylaşımlarının sağlanması şeklinde gerçekleşebilmektedir. Yurttaşlara güncel bilgileri takip etme imkanı sağlayan blog içersinde örneğin acil durumlarla ilgili veya gelecekteki iletişim sistemi ile ilgili durumlar sunulabilir ve yurttaşların konuyla ilgili değerlendirmelerine başvurulabilir. Buradaki önemli noktalardan biri iletişimin çift yönlü olarak gerçekleştirilmesidir. Bu sayede konu sadece kamusal bir kaygı olmaktan çıkmakta yurttaşın girişime dahil edilmesiyle daha geniş kitleden gelecek fikirlerle sözkonusu ihtiyaca çözüm bulunması hedeflenmektedir. Örneğin Avustralya acil 2.0 wiki blogu sayesinde özellikle o bölgede Kasım aylarında Avustralya’da meydana gelen sel, hortum, yangın gibi doğal veya diğer felaketlerde konunun boyutlarının kamuyla ilişkili acil servis, hükümet ile ilişkiler, iletişim aracıları, ticaret, bilişim ve iletişim teknolojileri, gönüllü teknik topluluklar, eğitim, medya dahil, toplumun tüm kesimleriyle işbirliği içinde değerlendirilmesi planlanmıştır. Kısacası ‘crowdsourcing’ mantığının kullanılarak, tedbirlerin ve iletişimin arttırılması konuları üzerinde durulmaktadır.

Öte yandan Howe’e göre (2008: 230) eğer crowdsourcing yapılmak isteniyorsa bunda yapılmaya değer bulunan herhangi bir iş en küçük parçalarına bölünerek modülerlik oluşturulmalıdır.

Kaynaklar:

Boyd, D.M. ve Ellison N.B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship http://www.danah.org/papers/JCMCIntro.pdf.

Howe, J. (2008). Crowdsourcing, İstanbul: Koç Sistem Yay.

Montebello, M., Camilleri, V. ve Refalo, M. (2011). Tweetalyser: A Twitter Based Data Mining System with Recommendation Capabilities, 10th World Conference on Mobile and Contextual Learning Proceedings, Pekin, Çin.

22 Aralık 2011 Perşembe

2012'de Mobil trendler

Mobil pazarlamayı konu edinen blogumuzda yeni yıla girerken 2012 için temel beklentiler konusuna şöyle bir göz atalım diyoruz. Mobile marketere göre;
*Android mobil pazarda en önemli platforma dönüşecek, apps kullanımı artacak, apps kullanıcı sayısı trendlere ve faydaya göre gelişecek
*Mobil webde ciddi genişleme olacak ve mobil barkod kullanımı artacak
*Amazon RIM'i alınca mobil perakendecilik sınırlarında değişimler yaşanacak
*Akıllı telefonlar daha da fazla kullanılmaya başlayacak
*Yer bazlı iletişim (NFC) önem kazanacak ve QR kodlar öne çıkacak.

http://www.mobilemarketer.com/cms/news/strategy/11746.html

16 Aralık 2011 Cuma

Profesör oldum

Sevgili Arkadaşlar,

Çok yakın bir tarihte profesör unvanını aldım. Bu durum beni sevindiriyor daha güzel yeni ve iyi çalışmalar için şevklendiriyor. Mobil pazarlama içinde bulunduğumuz günlerde mobil internet facebook gibi olanakların gelişmesi ve akıllı telefonların gelişmesi sayesinde daha da hızlı ilerlemeye başladı ben de mobil pazarlama konusunda çalışmalarımı sürdüreceğim.

Blog anlamında aslında blogumu son zamanlarda ihmal ettiğimi düşnüyorum. Bu arada işlerim yoğunlaştı ama ara ara yazmayı sürdüreceğim. Herkese sevgi ve selamlar.

Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto

9 Kasım 2011 Çarşamba

2011 3. çeyreğinde akıllı telefon pazarında lider Samsung


Samsung bu sene yıl bazında bir değerlendirmeyle %219 büyüyerek en büyük payı almış bulunuyor takipçisi %15'erlik payla İphone ve Nokia %11 ile HTC devam ediyor. Samsung aynı zamanda tablet konusunda çok iddialı gözüküyor. Juniper Analisti Ashdown'a göre herbiri farklı noktalardan pazara iddialı giriyorlar.

Future of Advertising in mobile world

Future of advertising in mobile world mobile advertising will be a killer application in the near future, no other mass advertising medium will survive [Reklamların mobil dünyadaki geleceği mobil reklam öyle etkili bir uygulama olucakki, başka hiçbir kitlesel reklam mecrası onun kadar başarılı olama/ext/belgeler_v_e.swf">

Advertising value of mobile marketing activities and consumer attitudes

Advertising value of mobile marketing activities and consumer attitudes [Mobil pazarlama aktivitelerinin reklam değeri ve tüketici tutumu]/ext/belgeler_v_e.swf">

8 Kasım 2011 Salı

Mobil kanallar yoluyla pazarlama iletisimi sureci ve universite ogrencilerinin mobil pazarlamaya ilişkin tutumlarına

Bu çalışma alkan Alkaya tarafından 2007'de Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir tez çalışmasıdır. Belgeyle ilgili link Mobil kanallar yoluyla pazarlama iletişimi süreci ve üniversite öğrencilerinin mobil pazarlamaya ilişkin tutumlarına yönelik bir araştırma [Marketing communication process via mobile channels and a research directed to undergraduate students attitudes regarding to mobile marketing]/ext/belgeler_v_e.swf"> ">

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİR MAKALE

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ başlıklı çalışmayı Bihter Karagöz ve Berna Çağlar gerçekleştirmiş. Kısaca özeti aşağıdaki gibidir. Çalışmada perakende sektöründe mobil pazarlama uygulamalarından ne düzeyde yararlanıldığı ve bu uygulamalar sonucunda tüketici satın alma kararlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Kavramsal analiz bölümünde mobil pazarlamanın perakende sektöründeki uygulamaları ve tüketici davranışları üzerinde durulmuştur. Ayrıca araştırmada; tanımlayıcı araştırma modelinden yararlanılmış olup, verilerin toplanması amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan anket formları önceden belirlenen perakende mağazasının 200 müşterisine uygulanmış olup 146 tanesinden anlamlı dönüş sağlanmıştır. Ulaşılan araştırma sonuçlarına göre mobil pazarlama uygulamalarına karşı tüketici davranışlarının belirli başlıklarda toplanması sağlanıp, bu faaliyetlerde bulunan ya da bulunacak işletmelere önerilerde bulunulmuştur. Bu öneriler aşağıdaki gibidir:
Tüketiciler, mobil pazarlama uygulamalarının yenilikçi ve yaratıcı olduğuna inanmaktalar. Ancak, İşletmeler tüketicilere daha hızlı ulaşmak ve pozitif iletişim amacıyla başvurdukları mobil pazarlama araçlarından SMS reklamlarını kullanırken çok dikkatli olmalıdır. Çünkü çıkan sonuçlar bu SMS reklamlarının başarıları konusunda soru işareti içermektedir.
• Mobil pazarlama uygulamaları tüketicileri rahatsız etmeden, günün uygun saatlerinde ve sayı bakımından abartılmayacak şekillerde kullanılmalıdır.
• İşletmeler; mobil pazarlama uygulamaları öncesinde tüketicilerinin demografik yapılarını, ilgi ve isteklerini çok iyi belirlemelidir. Bunun neticesinde oluşturulacak, reklam ve promosyon çalışmaları daha verimli olacaktır.
• Mobil cihazlar, işletmelerin her an müşterilerin elinin altında olmasını sağlamaktadır. Her istedikleri an işletmeler mobil telefonlar üzerinden müşterileri ile iletişim kurabilir ya da müşteriler istedikleri markanın ürünlerini inceleyebilirler. Bu noktada işletmelerin, ürün ya da hizmetleri hakkındaki bilgilerinin detaylı ve basit olmasına özen göstermesi mobil pazarlama faaliyetlerinin daha etkin gerçekleşmesine olanak sağlar.
• Araştırma sonuçlarında ulaşılan dikkat çekici bir diğer konuda tüketicilerin seyahat ve tatil ürünleri ile ilgili fırsat ve özel indirim arayışında olmalarıdır. Özellikle de mobil pazarlama açısından değerlendirirsek internette fırsat sitelerinin var olması ile birlikte tüketiciler artık daha fazla ürünle ilgili bilgi alma arayışında olmaktadır.
• Mobil pazarlama faaliyetlerinde işletmelerin başarıyı yakalayabilmelerinin anahtarlarından biride farklı ve yaratıcı olmaktır. Anket katılımcılarının beklentileri de incelendiğinde sonuçların bu doğrultuda olduğu görülmektedir.
• Son olarak; işletmeler, mobil pazarlama faaliyetlerinin geri dönüş oranlarını ölçerken amaçlarına uygun kriterleri gözönüne alabilirler. Sadece satış odaklı kriterler yerine mobil uygulamalarının, mobil telefonlara indirilme, görüntülenme veya geri dönüşüm oranlarını göz önünde bulundurabilirler. Ayrıca, mobil uygulamalarının daha standart olması veya bir çok cihazla uyumlu olması faaliyetlerinin başarısına katkı sağlayabilir.

Makale detayları AJIT‐E / Academic Journal of Information Technology – ISSN: 1309‐1581 – Yaz 2011

7 Kasım 2011 Pazartesi

Mobil Pazarlama: Kavramsal Bir değerlendirme

Mobil pazarlama konusunda Sn. Şükran Karaca ve Sn.Mustafa Dönmez'in kavramsal çalışmaları Mobil Pazarlama Kavramsal Değerlendirme linkinde yer alıyor. Öncelikle cep telefonu gibi mobil araçlar çok hızlı yayıldığı ortamı irdelemekte ve yeni teknolojik araçlar yardımıyla mobil internet servisleri, kullanıcıların sabit bir bağlantı noktasına ihtiyaç duymasını gerektirmeden, onlara daha kişisel içerikler ve özel servisler sunmakta olan yapı kavramsal olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı; mobil pazarlama kavramını, kavramsal açıdan değerlendirmek, mobil pazarlamanın amaçları ve uygulamaları hakkında bilgi vermektir.

Mobil Pazarlama Nedir?


“MOBİL PAZARLAMA”YI KİM, NASIL BİLİYOR? MarketingTurkiyeTV

Ericsson Mobil Veri Trafiğinin 2016 yılında 10 katı artacağını öngörüyor

Ericsson'un son raporuna göre Mobil trafiğin 2016 yılında 10 katı artacağı bekleniyor. Mobil genişband üyeliklerinin ise yılda %60 artacağından yola çıkarak 900 milyondan (2011aboneliği) 2016 yılında yaklaşık 5 milyara çıkması bekleniyor.
2016 yılında insanların mobil yaşama iyice alışmış olmaları ve genişband ve cloud'un yeteneklerinden faydalanmaları da öngörülüyor.
2011 yıl sonu itibarıyle akıllı telefon kullanım oranlarının da 3'e katlanacağı bekleniyor. 2016ya kadar video trafiğinin büyük bir artış göstermesi de beklentiler arasında. Mobil genişband kullanımının artması akıllı telefonların yeni aplikasyonları da mobil trafiğin artmasında büyük rolü olacağı belirtilen rapor
http://www.ericsson.com/news/1561267
linkinden görülebilir.

Bu durum mobil pazarlama yarışında herkesin artık en azından bir başlangıç yapması gerektiğine işaret ediyor. Mobil pazarlama çok daha önemli hale gelecek. Video'nun kullanımı cloud'un devreye girerek hızlı işler sistemlerin gelişmesi gerek hizmet gerekse reklam gibi konularda firmaları farklı boyutlara yönlendirecek.

2 Kasım 2011 Çarşamba

Mobil Pazarlama ile ilgili düşünceler

Zaman akıp giderken bloguma baktığımda Mobil Pazarlamanın doğru bir konu olduğunu bir kez daha ifade etmek istedim. Neredeyse blogum 3 yılını devirecek ve bu üç yılda gerek mobil cihazlar gerek yazılımlar ve gerekse mobil teknoloji inanılmaz hızla ilerledi. Örneğin Nokia dünyanın en büyük cihaz üreticisiyken yanlış kararlar veya yatırımlar yüzünden ve belki de teknik olarak cihaza odaklaşma miyopisi yüzünden yerini Samsunga terk etti.

3G ise sosyal medyayı kullanıcının her an her yerde kolyca kullanmasında etkili oluyor. Ama bunlar daha başlangıç. Reklamlar keza bambaşka boyuta taşındı. Giderek kişiye özel hale gelmesi söz konusu burada doğru CRM çözümlerine de ihtiyaç var tabii.

Amazon Kindle falan derken tablet devri başladı bizim bildiğimiz tabletlere de doğrusu hiç benzemiyorlar (eskiden en bilinen tablet sümerlerden kalma kadeş anlaşması iken) şimdi en bilinen tabletler arasında Ipad, Nook, Amazon Fire gibi teknolojik tabletler var. Tabletler mobille bilgisayarın yakınsamasının en güzel ürünlerinin başında geliyor.
Bugün öğrencilerimle konuşuyoruz sırada ışınlanma var diye bakalım o ne zaman olacak...

17 Ekim 2011 Pazartesi

CITIBANK NASIL BİR BANKA? OLSA OLSA KAYBEDEN BİR MARKA

Bu sabah İstanbul’un sanırım en yoğun trafikli günlerinin yaşandığı korkunç Pazartesi diye adlandırılabilecek öyle sabahlardan biriydi. Yurt dışına bir iş için para transferi gerekiyordu. Karşı taraftan da Citibank hesabı gelince mantıklısı Citibank üzerinden bir gönderme yapmak düşüncesiyle önce bankama gittim. Para çektim. Daha sonra keşmekeş trafiğe takılarak ve internette zar zor bulduğum ve birbirini tutmayan adreslerle İNTERNETTE BİLE ZAR ZOR BULDUĞUM Citibank Altunizade Şubesine doğru yola çıktım. Aslında sabah yağmur da yoktu ama trafik neden o kadar rezildi anlamadım. Neyse Koşuyolu ve Altunizade trafik eziyetlerine katlandım ve bankaya girdim. ZATEN BULMAMIN DA GEREKSİZ OLDUĞUNU ÇOK KISA SÜREDE ÖĞRENDİM.

Pelit Pastanesinin yanında bu banka Altunizade’nin merkezinde. Neyse bakaya gittim ve bir para transferi gerçekleştirmek istediğimi söyledim. Beni önce ödemeler kısmına yönlendirdiler, oradaki sevimli genç çocuk bu şekilde para gönderilemeyeceğini (nedense banka vazifelerinin başında gelen işlerden biri) hesap açtırmam gerektiğini güzel gözlü müşteri temsilcisine gitmemi söyledi.

Ben de müşteri temsilcisi olarak adlandırılan arkadaşımıza madem öyle hesap açılarak oluyor 1 dolarlık hesap açtırayım sonra da işlem yapayım dedim. İtiraz geldi. Olmazmış. Çünkü yatırım bankası imişler. Çok komik değil mi Citibank dünyadaki en ticari bankalardan biri. Oradaki güzel kızcağıza (belli ki iyi bir okul mezunu) yalnızca yatırım bankalarının ne olduğu konusunda sanırım hiç kimse doğru düzgün bilgi vermemiş. Kendisine hemen pratik çözüm olarak http://tr.wikipedia.org/wiki/Türkiye%27deki_bankalar_listesi içinde yatırım bankalarının hangileri olduğunu buradan gönderiyorum. Ayrıca senelerdir kredi kartı satarlar bu nasıl bir yatırım anlamadım.

Bana müşteri gözüyle bile bakmadılar, inanamadım. Bunlar nasıl hizmet sektöründe çalışıyorlar diye çünkü bankacılık önem gerektire ve ilişkisel olayların çok önemli boyutu olduğu bir alan. Kime müşteri adını veriyorlar onu da bilemedim.

Size şunu söyleyeyim. Eski banka şubemde bana güzel davranıyorlar diye uzak yere taşındığım halde 3 veya dört yıl yakında aynı banka şubesi varken dahi giderdim. Bir çok müşteri de böyledir. Bizler, ilgi bekleriz sonra kimde para var kimde yok kılığıyla anlamak zordur. Hele bu İstanbul koşullarında iyice zorlaştı. Ayrıca kim etkili kim değil o da belli değil.

Neyse konuyu dağıtmıyayım kolayca para göndermek düşüncesi o anda yerle bir oldu. O zaman ne diye kendi bankamdan para çekip de buralara geldim bu trafiği çektim diye düşündüm.

Sosyal medyayı seviyorum çünkü durumu hemen paylaşmak mümkün oluyor. Bu yüzden müşteri çekmemek hatta İTTİRMEK için yapılan güzel manevrayı gözler önüne serebiliyorum. Zaten zorla Citibank tarafından verilen bir kartı iptal ettirebilmek içinde neredeyse 5 yıl çaba sarfetmiştim. Siz siz olun Citibankın kenarından köşesinden geçmeyin. Para transferi için de yakın tanıdığınız bankayla iş yapın. Ben bugün dersimi aldım. Citibankı tekrar tekrar tebrikliyorum ve kendilerinin gözümde (İngilizce’sini yazacağım, çünkü Citibank nezdinde Türkçe konuşmam sanırım pek anlaşılmadı) bir ‘kaybeden marka-losing brand’ olduğunu da dünyaya ilan ediyorum. Böylelikle marka çeşitlerine bir de yenisini eklemiş oldum. Herkese iyi günler.

5 Ekim 2011 Çarşamba

Mobil Sağlık Paneli hakkında

Mobil Sağlık Paneli 5.10.2011 tarihinde ICT Summit Eurasia (3-5 ekim) etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşti. Panelde çok değerli katılımcılar yer aldılar.

Sn. Cenk Tezcan’ın Geleceğe dönük öngörüleri ile başlattığı panelde sağlık sisteminin Hastane ve Doktor odaklı bir sistemden birey odaklı bir sisteme geçildiği panelde ‘tüketici odaklı sağlık’ teriminin önemli hale geldiği vurgulandı. Çünkü mevcut sağlık sisteminde hastaların takip ve muayeneleri mümkün olamıyor örneğin bir diyabetli hastanın devlete maliyeti 5000 Tl’yi buluyor. Ancak bu kişiler takip edilebilirse bu maliyet %30-50 arasında düşüyor.

Artık giyilebilir veya taşınabilir tele-sağlık ilaçları da devreye girmeye başlıyor. Bunlar tansiyon, şeker gibi ölçümleri yaparak wifi ortamda iletimde bulunabiliyor. Bu tabii ki daha bir başlangıç.

Kamu gözüyle m-sağlık e-sağlık uygulamalarının bir parçası olarak görülüyor. Mobil cihaz desteği ile verilen sağlık hizmeti olarak görülüyor. Halk sağlığı anlamında çok etkili olabileceği düşünülüyor özellikle mobil uygulamaların yeni aile hekimliği sistemine artı değerler kazandırabileceği düşünülebilir.
M-sağlık sağlık hizmetini kolaylaştıran bir olgu olarak değerlendirilmelidir. Bu tür uygulamaların gerek hasta veya toplumda yaşayan bireyler gerekse uygulayıcılar açısından büyük avantajları bulunuyor. Bunlar öncelikle yaşam kalitesinde bir artış olarak karşımıza çıkıyor, sağlık hizmeti sunumunu kolaylaştırıyor, tıbbi bakım maliyetini düşürüyor. Toplam sağlık kalitesini arttırıyor.

Her şeyde olduğu gibi avantajı olan konuların dezavantajları da olabiliyor bunlar ağırlıklı mahremiyet sorunları, maliyetin ilk uygulamalarda yüksek oluşu verinin güvenliği gibi konuları göz önüne getiriyor.

Gerçekten de günümüzde ülkemizde de hastane otomasyon sistemleri çok gelişmiş durumda . Görüntü de m-sağlık hastayı hastaneden kaçıracak bir iş gibi düşünülse de işin aslı öyle değil. Çünkü günümüzde işin aslı sağlıklıyken hasta olmamak.

Türk firmaları da bu alanda ciddi girişimlerde bulunuyor ve yapmış olduğu çalışmalar dünyada takdir topluyor. Ama daha çok yapılacak iş olduğu da açık. Sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın buna ihtiyacı var ve önü çok açık bir alan. Dezavantajlarından kurtulmak için bilginin gizliliğini bastan kurgulayıp buna göre mekanizmalar yaratılmalı, bu önemli bir fırsat.
Üstelik m-sağlığın vatandaşa artıları gösterilirse e- sağlık altyapısı oturtulduğunda iş kolaylaşacağı ve algıların değişeceği düşünülüyor.

Bu tür çalışmalar gerçekten de çok umut verici. Mobil artık iyice ivme kazanmış durumda ve etkin aynı zamanda faydalı çözümler sadece bireylere değil tüm topluma yarayacak gibi gözüküyor.

4 Ekim 2011 Salı

Cebitte Mobil Bilişim ve İletişim Sektöründe Kadın Girişimcilik Tartışacağız

7 Ekim2011'de gerçekleşecek panel programı aşağıda yer alıyor


PROGRAM:

Mobil Bilişim ve İletişim Sektöründe Kadın Girişimcilik

12:50-13:00

KAYIT

14:20-14:50

AÇIŞ KONUŞMASI

Füsun Sarp NEBİL

TİD Başkanı Türk.Internet. Com Genel Müdürü

14:50-15:10

KAHVE ARASI

15:10-16:40

PANEL YÖNETİCİSİ:

Hatice KAL

TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı

Ciğdem ERTEM

İntel Genel Müdürü

Nursen Çiğdem GÜL

Erzurum Kadın Girişimciler

Çiğdem KARAASLAN

AK PARTİ Sosyal İşler Başkan Yardımcısı ve MYKY Üyesi

Belgin ONAT

BETA Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortak

Doç. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO

Okan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü

Mobil Sağlık

Sağlık yapısı ve özellikleri itibarıyle mobilite içeren bir kavram. Doktora, hastaneye, röntgene gidersiniz doktor getirirsiniz. Bir hareketlilik de vardır. Hatta mobil cihazların ilk kullanıcıları doktorlar olmuşlardır. Ama sağlık sektöründe bu durum iyice gelişti. Mobil sağlık çözümleri çeşitlendi. Bu yüzden yepyeni araştırmalar yapılıyor. Gelişmeleri takip etmek de önem kazanıyor.


Sağlık Bilişimi Yöneticileri Teknoloji Seminerleri’ serisinin onuncusunu, 5 Ekim 2011 Çarşamba günü saat 09:30 – 14:00 saatleri arasında Elmadağİstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.Turkcell – SİSOFT – Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek bu toplantıda, sektörde sağlık hizmeti veren kurumları, İlaç firmalarını, Geri Ödeme Kurumlarını, Hastaneleri ve Sağlık Bilişimi alanında hizmet sunan firmaları bir araya getirmeyi, ihtiyaçları ve çözümleri tartışmak hedefleniyor. Toplantının ana teması “Mobil Sağlık / Telesağlık Uygulamaları olup, birbirinden değerli konuşmacılar hayatımızı kolaylaştıran, verimliliğimizi artıran, uzaktan bir çok uygulamayı mümkün kılan mobilitenin sağlığa katkıları ile ilgili bilgilerini ve deneyimlerini bizlerle paylaşacaklar.

Sağlık harcamalarının altından kalkılamaz boyutlara ulaştığı, buna rağmen hizmet kalitesi ve hizmete erişimin yetersiz kaldığı günümüzde, refah düzeyinin ve sağlık bilincinin artması, bireyin odak noktası haline geldiği bir sağlık sistemini getirmektedir. Bireyin kendi sağlığından sorumlu olacağı bu gelecekte mobilite, evden, iş yerinden veya seyahatte; zaman ve fiziksel sınır olmaksızın bireyin doktora ve sağlık kuruluşuna erişimini ve veri göndermesini sağlayacak. İnternet, akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar, IP televizyonlar, ve tüketici elektronik cihazları, evimizde, işyerimizde, arabamızda sağlığımızla ilgili veri alışverişi, görüşme ve girişimlerde bulunmayıı sağlayacak. Mobil sağlık şirketleri, evde bakım şirketleri, telekom firmaları, sağlık sigortası firmaları, ilaç firmaları ve eczaneler sağlık sunumcusu olarak hizmet veriyor olacak. Geleceğin dünyasında, bütün bu oyuncuların ve geleneksel hastane sisteminin birbirine entegre bir şekilde çalıştığını göreceğiz. Bilişim ve iletişim, sağlıkta hizmet kalitesinin ve hizmete erişimin yükselmesine ve sınırsız olmasına aracılık edecek. Sağlık sistemi, hastalığın tedavisi odaklı olmaktan çıkıp, iyilik halinin sürdürülmesi, hastalık yapıcı risklerin azaltılması ve koruyucu sağlık odaklı olmaya kayacak. Bu konferansta konunun uzmanlarından, çözümleri, teknolojiyi, entegrasyonu ve sağlığın geleceğini dinlemek mümkün olacak Hedef diğer seminerlerinde olduğu gibi sağlık sorunları, çözümlerini, teknolojik yenilikleri, uygulama modellerini ve başarı örneklerini sizlerle paylaşıma açmak ve ortak bir forum oluşturmak.

Yer: Elmadağ, İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 5 Ekim 2011

1 Ekim 2011 Cumartesi

Mobil Pazarlama Paneli

Mobil Pazarlama konusuna ilgi giderek artıyor. Mobil pazarlama günümüzde reklamcılık, aplikasyon uygulamaları ile neredeyse her an bireye ulaşabilir hale geldi. Aslında pazarlama yapısı itibariyle ürün/hizmetler, fikirler, insanlar, şehirler, ülkeler, kar amaçlı/kar amaçsız kurumlar gibi pek çok alan, konu, kurum ve kişiyle bağlantılı olarak oluşan, bu bağlantıları kuran bir özelliğe sahiptir. Pazarlama bir anlamda ilişki, bir anlamda bağlantı ile çalışan çok önemli bir işlevdir. Bağlantılar çok önemli çünkü Barabasi (2010) bir kişiden diğer bir kişiye uzanan bağlantılara göre milyarlarca düğümden oluşan şebekede her bir düğüm çifti ortalama altı bağlantı uzaklıktadır demektedir. Yani kime ulaşmak istenirse istensin 6 adımda ulaşılabileceğini söylüyor. Mobille bu daha da kolaylaştı.

14 Eylül 2011 Çarşamba saat. 10.00- 14.00 arasında İTO'da bir pazarlama paneli gerçekleşti. Program aşağıdaki gibiydi;

· 10:00 – 10:10 Açılış Konuşması

İstanbul Ticaret Odası

· 10:10 – 10:20 Açılış Konuşması

Oturum Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kırcova

10:20 – 10:40 Sibernasyon Çağında Mobil Pazarlama Trendleri

Zehra Öney – 360+media Interactive

· 10:40 – 11:00 Mobil Applikasyonlar Üzerinden Mobil Pazarlama

Nesligül Altay- AVEA

· 11:00 – 11:20 Mobil İletişimin Pazarlamadaki Yeri

Doç.Dr. Gonca Telli Yamamoto-Okan Üniversitesi

· 11:50 – 12:10 SMS Bazlı Mobil Pazarlama ve Lokasyon Bazlı Uygulamalar

Banu Kargın / Ozan Sağlam – TURKCELL

· 12:10 – 12:30 En Çok Kullanılan Mobil Reklam Ürünleri

Refik Çağlayan – 4PLAY

· 12:30 – 12:50 Teknoloji ve Mobil Pazarlama KOBİ’lerin Hizmetinde

Emre Kanaat – VODAFONE

· 13:10 – 13:30 Mobil Reklam Mecralarında En Başarılı Uygulamalar

Rima Erdemir – Medya Net

· 13:30 – 13:50 Applikasyon Bazlı Mobil Reklam Uygulamaları ve Mecrada Kullanımı

Kurt Onur – MoveZ K