27 Ocak 2014 Pazartesi

iPhone Apps to Use in the Classroom

Monica Burns has written a successful article about  iPhone Apps to Use in the Classroom. These apps she is recommending are mastery connect, pick a student, ELMO document camera, sand timer, Traffic light, Dropbox  and several others. See Edutopia and links. These are helpful apps and giving ideas to the teachers.
 

24 Ocak 2014 Cuma

Database Marketing

It is getting confusing of the databases of several companies recently there is a very good article about that a death in the database.
'Even in a society grown numb to targeted marketing, the story of the letter has prompted outrage and confusion. It has raised new questions about what types of information data brokers gather and why, at a time when privacy concerns already saturate the news.' you can read the details' Newyorker  

Akademik Bilişim 2014


Mersin Üniversitesi'nde 5-7 Şubat 2014 tarihinde üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim 2014 konferansı düzenlenmiştir. Konferansta davetli bildiriler, tam ve kısa bildiriler, konferans öncesi kurslar, konferans içi eğitim seminerleri ve yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum türü etkinlikler yapılacaktır. Konferans ilgili herkese açıktır; ve ücretsizdir. 

Konferans linki:Akademik Bilişim 2014

Konferansın ana konuları aşağıdadır:
 • Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
 • Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet
 • Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
 • İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
 • İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
 • Gizlilik, Bireysel haklar, mahremiyet
 • Sosyal Ağlar: Analiz ve etkileri
 • Sosyal Ağlar ve Eğitim
 • Sosyal Ağlar ve İş Dünyası
 • Yeni Medya
 • Yeni Internet teknolojileri
 • Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları
 • Web 3.0, Semantik Web ve Xml
 • E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
 • Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
 • Açık Kaynak Ders Araçları ve MOOC
 • Eğitim Yönetimi ve Bilişim
 • Engelsiz Bilişim ve W3C Standartları
 • e-çevre, e-atık, yeşil BT
 • E-tarım, Tarımsal Bilişim
 • İnternet ve Medikal Bilişim
 • İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
 • Mekansal Bilişimi
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
 • Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
 • Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü
 • Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar
 • E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
 • E-yayıncılık, e-kitap
 • Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
 • Ulusal, Kurumsal ve Kampus Ağları
 • 3G, 4G Teknolojileri
 • Wifi, WiMax, Mesh Ağları
 • Kurumsal İnternet Politikaları
 • Üniversite Bilişim Sistemleri
 • İnternet Yönetişimi ve STK'lar
 • Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
 • E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
 • E/M-İş, Yeni Ekonomi, İnternet Ekonomisi
 • Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
 • Nesneler ve Kullanıcılar için Kimlik Yönetim
 • Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
 • Kriptoloji ve E-imza
 • Yazılım Mühendisliği
 • Yazılım Geliştirme Ortamları
 • Açık Donanım ve Gömülü Sistemler
 • Sistem ve Ağ Yönetimi
 • Veri Madenciliği
 • Veri Tabanı ve Yönetimi
 • Web Servisleri
 • İnternet Servislerinin Çalıştırılması
 • İnternet'te Türkçe kullanımı ve İçerik
 • İçerik Ağları
 • İnternet ve Sosyal Bilimler
 • İnternet ve Sanat
 • E-kültür , Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri
 • Bulut Bilişim
 • Kuantum Bilişim
 • Yüksek Başarım Bilişimi
 • İstenmeyen Trafik: Spam, Virüs, P2P
 • Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. Çerçeve ve Teknoparklar
 • Temel Bilişim Eğitimi, Bilgi/Bilişim/(Yeni)Medya Okuryazarlığı
 • Açık Veri, Açık Devlet
 • Digital Aktivizim
 • Siber Kültür
 • Nefret Söylemi
 • Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Gerçeklik)
 • IPTV
 • VoIP
 • Temel Bilimlerde Bilişim
 • Yönetim Bilişim Sistemleri


Social & Emotional Learning

You can find the details http://www.edutopia.org/social-emotional-learning

Fatih Projesi Engelliler Çalıştay Raporu

Değerli Arkadaşlar,


10-12 Eylül 2013 tarihlerinde Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu
organizasyonuyla ve İstanbul Üniversitesi ev sahipliğiyle gerçekleştirilen
“Uluslararası Katılımlı Engelsiz Bilişim 2013 Sempozyumu”, kapsamında
MEB YEGİTEK Genel Müdürlüğü işbirliği ile FATİH Projesi Ve Engelliler
Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Raporu aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

http://uzem.okan.edu.tr/media/98/52e24ef5150ba0c5468b4598/Fatih_Engelsiz_bilisim_Projesi.pdf

2 Ocak 2014 Perşembe

Ask a Billionaire: Eric Schmidt's 2014 Predictions-Mobile won

Mobil Pazarlamayla ilgili 2011'de konuşulanlarHoşgeldin 2014

2014'e geçmek çoğumuz için sanırım çok kolay oldu ben hemen adapte oldum diyebilirim. 2013 sonu skandallarla kapandı ama bazı problemler halen devam ediyor. Ülkemiz için yeni yılın hayırlı olmasını diliyoruz.

2014 mobil yaşam için çok hareketli olacak her nekadar mobil telefonlardaki ÖTV'nin artmasıyla cep telefonlarına ödenen fiyatın yarısına yakınının (%47 gibi bir oranın vergi olması) tüketiciler için zorluk yaratsa da uzun vadeli kampanyalar ile bu zorluklar aşılmak içindir diyen bir durum sözkonusu. Bu arada tüketicilik duygularımız da pekişecek demektir.

Ayrıca bunun yanında mobil kampanyalar ve mobil pazarlamaya olan ilginin 2014'de daha fazla artacağı bekleniyor zaten bankaların mobil bankacılık sistemlerine geçişi de bu tarz kullanımları arttırıyor. Üstelik müşteriler bu tarz kullanımlar için teşvik edildiklerinden mobil pazarlamanın biraz daha yol katedebileceği çok açık.

Google gözlük gibi uygulamalar denenmeye devam ederken bu tarz gereçlerin  fiyatlarının  1500 dolarlar civarında oluşacağından bahsediliyor.

Bunun dışında mobil pazarlamada QR Kod uygulamalarını daha sıklıkla göreceğiz. Zaten akıllı telefon satışlarındaki artışlar QR Kod uygulamalarının çok daha etkin şekilde uygulanmasına da kolaylık sağlayacak.

En önemli gelişmeler Yer bazlı uygulamaların (LBS) gelişmesinde olacak özellikle Foursquare kullancılarının artması da bunun önemli bir göstergesi.

Kısacası pazarlama açısından 2014 Mobil pazarlama gelişiminde önemli bir yıl olacak! Mobil pazarlama gerek üstte taşınır cihaz anlamında gerekse apps anlamında çok daha güzel yenilikler sunacak hale gelecek! Hepinize mutlu yıllar diliyorum...