24 Ocak 2014 Cuma

Akademik Bilişim 2014


Mersin Üniversitesi'nde 5-7 Şubat 2014 tarihinde üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim 2014 konferansı düzenlenmiştir. Konferansta davetli bildiriler, tam ve kısa bildiriler, konferans öncesi kurslar, konferans içi eğitim seminerleri ve yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum türü etkinlikler yapılacaktır. Konferans ilgili herkese açıktır; ve ücretsizdir. 

Konferans linki:Akademik Bilişim 2014

Konferansın ana konuları aşağıdadır:
 • Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
 • Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet
 • Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
 • İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
 • İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
 • Gizlilik, Bireysel haklar, mahremiyet
 • Sosyal Ağlar: Analiz ve etkileri
 • Sosyal Ağlar ve Eğitim
 • Sosyal Ağlar ve İş Dünyası
 • Yeni Medya
 • Yeni Internet teknolojileri
 • Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları
 • Web 3.0, Semantik Web ve Xml
 • E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
 • Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
 • Açık Kaynak Ders Araçları ve MOOC
 • Eğitim Yönetimi ve Bilişim
 • Engelsiz Bilişim ve W3C Standartları
 • e-çevre, e-atık, yeşil BT
 • E-tarım, Tarımsal Bilişim
 • İnternet ve Medikal Bilişim
 • İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
 • Mekansal Bilişimi
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
 • Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
 • Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü
 • Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar
 • E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
 • E-yayıncılık, e-kitap
 • Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
 • Ulusal, Kurumsal ve Kampus Ağları
 • 3G, 4G Teknolojileri
 • Wifi, WiMax, Mesh Ağları
 • Kurumsal İnternet Politikaları
 • Üniversite Bilişim Sistemleri
 • İnternet Yönetişimi ve STK'lar
 • Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
 • E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
 • E/M-İş, Yeni Ekonomi, İnternet Ekonomisi
 • Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
 • Nesneler ve Kullanıcılar için Kimlik Yönetim
 • Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
 • Kriptoloji ve E-imza
 • Yazılım Mühendisliği
 • Yazılım Geliştirme Ortamları
 • Açık Donanım ve Gömülü Sistemler
 • Sistem ve Ağ Yönetimi
 • Veri Madenciliği
 • Veri Tabanı ve Yönetimi
 • Web Servisleri
 • İnternet Servislerinin Çalıştırılması
 • İnternet'te Türkçe kullanımı ve İçerik
 • İçerik Ağları
 • İnternet ve Sosyal Bilimler
 • İnternet ve Sanat
 • E-kültür , Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri
 • Bulut Bilişim
 • Kuantum Bilişim
 • Yüksek Başarım Bilişimi
 • İstenmeyen Trafik: Spam, Virüs, P2P
 • Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. Çerçeve ve Teknoparklar
 • Temel Bilişim Eğitimi, Bilgi/Bilişim/(Yeni)Medya Okuryazarlığı
 • Açık Veri, Açık Devlet
 • Digital Aktivizim
 • Siber Kültür
 • Nefret Söylemi
 • Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Gerçeklik)
 • IPTV
 • VoIP
 • Temel Bilimlerde Bilişim
 • Yönetim Bilişim Sistemleri


Hiç yorum yok: