8 Kasım 2011 Salı

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİR MAKALE

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ başlıklı çalışmayı Bihter Karagöz ve Berna Çağlar gerçekleştirmiş. Kısaca özeti aşağıdaki gibidir. Çalışmada perakende sektöründe mobil pazarlama uygulamalarından ne düzeyde yararlanıldığı ve bu uygulamalar sonucunda tüketici satın alma kararlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Kavramsal analiz bölümünde mobil pazarlamanın perakende sektöründeki uygulamaları ve tüketici davranışları üzerinde durulmuştur. Ayrıca araştırmada; tanımlayıcı araştırma modelinden yararlanılmış olup, verilerin toplanması amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan anket formları önceden belirlenen perakende mağazasının 200 müşterisine uygulanmış olup 146 tanesinden anlamlı dönüş sağlanmıştır. Ulaşılan araştırma sonuçlarına göre mobil pazarlama uygulamalarına karşı tüketici davranışlarının belirli başlıklarda toplanması sağlanıp, bu faaliyetlerde bulunan ya da bulunacak işletmelere önerilerde bulunulmuştur. Bu öneriler aşağıdaki gibidir:
Tüketiciler, mobil pazarlama uygulamalarının yenilikçi ve yaratıcı olduğuna inanmaktalar. Ancak, İşletmeler tüketicilere daha hızlı ulaşmak ve pozitif iletişim amacıyla başvurdukları mobil pazarlama araçlarından SMS reklamlarını kullanırken çok dikkatli olmalıdır. Çünkü çıkan sonuçlar bu SMS reklamlarının başarıları konusunda soru işareti içermektedir.
• Mobil pazarlama uygulamaları tüketicileri rahatsız etmeden, günün uygun saatlerinde ve sayı bakımından abartılmayacak şekillerde kullanılmalıdır.
• İşletmeler; mobil pazarlama uygulamaları öncesinde tüketicilerinin demografik yapılarını, ilgi ve isteklerini çok iyi belirlemelidir. Bunun neticesinde oluşturulacak, reklam ve promosyon çalışmaları daha verimli olacaktır.
• Mobil cihazlar, işletmelerin her an müşterilerin elinin altında olmasını sağlamaktadır. Her istedikleri an işletmeler mobil telefonlar üzerinden müşterileri ile iletişim kurabilir ya da müşteriler istedikleri markanın ürünlerini inceleyebilirler. Bu noktada işletmelerin, ürün ya da hizmetleri hakkındaki bilgilerinin detaylı ve basit olmasına özen göstermesi mobil pazarlama faaliyetlerinin daha etkin gerçekleşmesine olanak sağlar.
• Araştırma sonuçlarında ulaşılan dikkat çekici bir diğer konuda tüketicilerin seyahat ve tatil ürünleri ile ilgili fırsat ve özel indirim arayışında olmalarıdır. Özellikle de mobil pazarlama açısından değerlendirirsek internette fırsat sitelerinin var olması ile birlikte tüketiciler artık daha fazla ürünle ilgili bilgi alma arayışında olmaktadır.
• Mobil pazarlama faaliyetlerinde işletmelerin başarıyı yakalayabilmelerinin anahtarlarından biride farklı ve yaratıcı olmaktır. Anket katılımcılarının beklentileri de incelendiğinde sonuçların bu doğrultuda olduğu görülmektedir.
• Son olarak; işletmeler, mobil pazarlama faaliyetlerinin geri dönüş oranlarını ölçerken amaçlarına uygun kriterleri gözönüne alabilirler. Sadece satış odaklı kriterler yerine mobil uygulamalarının, mobil telefonlara indirilme, görüntülenme veya geri dönüşüm oranlarını göz önünde bulundurabilirler. Ayrıca, mobil uygulamalarının daha standart olması veya bir çok cihazla uyumlu olması faaliyetlerinin başarısına katkı sağlayabilir.

Makale detayları AJIT‐E / Academic Journal of Information Technology – ISSN: 1309‐1581 – Yaz 2011

Hiç yorum yok: