28 Kasım 2014 Cuma

Dijital Gündem Türkiye


1990'lar sonrasında Web 2.0'a geçişle durağandan dinamiğe geçen internet yalnızca yaşama hız ve dinamizm kazandırmakla kalmamış wiki, sosyal ağ, sosyal medya gibi kavramların da girmesine yol açmıştır. 

Dünya'da internet kullanıcı sayısı 2012'de yaklaşık 2,5 milyar iken ve dünya nüfusunun %34,3'ünü oluştururken (Yamamoto, Şekeroğlu, 2014) 2014'de bu rakam 2,9 milyara ve nüfus bakımından da %40'lı rakamlara ulaşmıştır. 

Bu çok hızlı ilerleme elbetteki bireyleri olduğu kadar ülkeleri, devletleri de etkilemektedir. Avrupa Birliği bu konuda geri kalmamak ve liderlik etmek için AB Dijital Gündemini oluşturmuş ve çok önemli gördüğü ve öncelikli ele aldığı konuları , “akıllı”, “sürdürülebilir” ve “farklı grupları içerecek” şekilde belirlemiştir. Avrupa Birliği buna yönelik olarak 20-64 yaş arası istihdamın %75’e çıkması, Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının %3 olması, sera gazı salımlarının %20’ye inmesi, enerjinin %20’sinin yenilebilir enerjilerden sağlanması, enerji verimliliğinde %20 düşüş sağlanması, erken yaşta okul bırakma oranının %10’un altına inmesi, nüfusun en az %40’ının lise eğitimi bitirme yaşının 30-34 olması ve fakirlik ve sosyal içerme riski taşıyan insanların 20 Milyonun altına inmesi gibi beş ana hedef ortaya koymuştur. Bu hedeflerin hepsine hizmet edebilecek kapsamda olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri “Akıllı Büyüme” inisiyatifi altında Avrupa için Dijital Gündem olarak ele alınmaktadır. Avrupa Dijital Gündemi’nin hedefi 2020 yılına kadar bu 5 ana hedefe hizmet etmek üzere oluşturulmak ve Avrupa’da bir Bilgi ve İletişim Teknolojileri ivmesi yaratmaktır.

Türkiye’de benzer şekilde uyum faaliyetlerini gerçekleştirmek ve AB’nin politikalarını izleyerek kendi bilgi teknolojilerini geliştirmesi için ise Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD), ve Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECİD) Dijital Türkiye Platformu’nu oluşturmuşlardır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin sosyal ve ekonomik potansiyelini maksimize ederek gerçekleştirilmesi için stratejik ve politik düzeyde gerçekleştirilecek eylem planı ile ulaşılmak üzere belirlenen “Sayısal Tek Pazar”, “Birlikte Çalışırlık ve Standartlar” , “Güven ve Güvenlik”, “Hızlı ve Ultra Hızlı İnternet Erişimi”, “Ar-Ge ve İnovasyon”, “Sayısal Okuryazarlığı, Becerileri Geliştirme” ve “AB Toplumuna BİT ile Yarar Sağlama” başlıklı 7 alanda çalışmalar başlatılmıştır.

Bizde bu konuda çalışma yapıp bir rapor hazırladık. https://dijitalgundemtr.files.wordpress.com/2014/08/dijital-gc3bcndem_final-rapor_22102014.pdf linkinden erişebilirsiniz.

 1990'lar sonrasında Web 2.0'a geçişle durağandan dinamiğe geçen internet yalnızca yaşama hız ve dinamizm kazandırmakla kalmamış wiki, sosyal ağ, sosyal medya gibi kavramların da girmesine yol açmıştır. Dünya'da internet kullanıcı sayısı 2012'de yaklaşık 2,5 milyar iken ve dünya nüfusunun %34,3'ünü oluştururken (Yamamoto, Şekeroğlu, 2014) 2014'de bu rakam 2,9 milyara ve nüfus bakımından da %40'lı rakamlara ulaşmıştır. Bu çok hızlı ilerleme elbetteki bireyleri olduğu kadar ülkeleri, devletleri de etkilemektedir. Avrupa Birliği bu konuda geri kalmamak ve liderlik etmek için AB Dijital Gündemini oluşturmuş ve çok önemli gördüğü ve öncelikli ele aldığı konuları , “akıllı”, “sürdürülebilir” ve “farklı grupları içerecek” şekilde belirlemiştir. Avrupa Birliği buna yönelik olarak 20-64 yaş arası istihdamın %75’e çıkması, Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının %3 olması, sera gazı salımlarının %20’ye inmesi, enerjinin %20’sinin yenilebilir enerjilerden sağlanması, enerji verimliliğinde %20 düşüş sağlanması, erken yaşta okul bırakma oranının %10’un altına inmesi, nüfusun en az %40’ının lise eğitimi bitirme yaşının 30-34 olması ve fakirlik ve sosyal içerme riski taşıyan insanların 20 Milyonun altına inmesi gibi beş ana hedef ortaya koymuştur. Bu hedeflerin hepsine hizmet edebilecek kapsamda olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri “Akıllı Büyüme” inisiyatifi altında Avrupa için Dijital Gündem olarak ele alınmaktadır. Avrupa Dijital Gündemi’nin hedefi 2020 yılına kadar bu 5 ana hedefe hizmet etmek üzere oluşturulmak ve Avrupa’da bir Bilgi ve İletişim Teknolojileri ivmesi yaratmaktır. Türkiye’de benzer şekilde uyum faaliyetlerini gerçekleştirmek ve AB’nin politikalarını izleyerek kendi bilgi teknolojilerini geliştirmesi için ise Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD), ve Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECİD) Dijital Türkiye Platformu’nu oluşturmuşlardır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin sosyal ve ekonomik potansiyelini maksimize ederek gerçekleştirilmesi için stratejik ve politik düzeyde gerçekleştirilecek eylem planı ile ulaşılmak üzere belirlenen “Sayısal Tek Pazar”, “Birlikte Çalışırlık ve Standartlar” , “Güven ve Güvenlik”, “Hızlı ve Ultra Hızlı İnternet Erişimi”, “Ar-Ge ve İnovasyon”, “Sayısal Okuryazarlığı, Becerileri Geliştirme” ve “AB Toplumuna BİT ile Yarar Sağlama” başlıklı 7 alanda çalışmalar başlatılmıştır. Bizde bu konuda çalışma yapıp bir rapor hazırladık. 

Hiç yorum yok: