15 Ağustos 2011 Pazartesi

Mobil Pazarlama Kitaplar

Chuck Martin'in Third Screen adlı kitabını okuyorum. Giriş yazısında MMA başkanı M.J Becker diyor ki 'Mobil teknolojik değişme anlamında basit bir hikaye değildir. Mobil pazarlama tüketici davranışlarında ve pazarlama alanında sonsuza kadar etkili olacak bir değişime sebep olmaktadır'. Bu konudaki işletme yaklaşımları da önemli çünkü bu uygulamaları işletmeler kendi açılarından nasıl görmektedirler? sorusu ile karşılaşılıyor.

Untethered customers (zaptedilmemiş müşteriler) diye bir grup tanımlamış (Martin,2011). Mobil pazarlama işte bu gruba hizmet ediyor. Bu müşteriler herhangi bir geleneksel iletişim formundan bağımsız olan ve herhangi bir yerde kendisine sunulan içeriği tüketen olarak değerlendiriliyor. sosyal medyanın tüm marifetlerinden yararlanan farklı bir grup olarak değerlendirilyor. Başlangıçtaki durumu tarif ediyor. Bence bütün müşteriler zaten kolay kolay zaptedilemez. Ama artık rahatlıkla bulunabilir izlenebilir ve hareketlendirilebilir.

Hiç yorum yok: