20 Nisan 2016 Çarşamba

TÜRKİYE’DE DİJİTAL ÖĞRENME I: ORTAMLAR ve KULLANIMLAR ÇAĞRI

Değerli Akademisyen, Araştırmacı ve Uygulamacı Dostlarımız,

 Bizler Prof. Dr. Uğur DEMİRAY ve Prof. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO olarak editörlüğünü üstleneceğimiz ve “TÜRKİYE’DE DİJİTAL (Sayısal) ÖĞRENME-I-II-III-IV” gibi başlıklar taşıyan bir dizi kitap çalışması gerçekleştirmeyi planlamaktayız.

 Bu çalışmaya sizlerin de değerli katkılarınızı bekliyoruz. Çalışma ile ilgili olarak öngördüğümüz çalışma takvimini aşağıda belirtilen tarihler olarak düşünüyoruz.
 Çalışmanın duyurum etkinlikleri……………31.Mayıs. 2016
Önerileriniz için son tarih…………………      8. Haziran. 2016
Teklifler sonrası kabul tarihi…………………10. Haziran. 2016
Bölüm Yazılması son tarih…………………   30.Eylül. 2016
Editör okuma ve prova düzeltme……………30. Kasım. 2016
 Planlanan Basım Tarihi…………………………Aralık 2016

 Esirgemeyeceğinizi umduğumuz destek ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla, Prof. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO

 TÜRKİYE’DE DİJİTAL ÖĞRENME-I: ORTAMLAR ve KULLANIMLAR

GİRİŞ

Günümüz dünyasında gelişen dijital teknolojiler “öğrenme” kavramını etkilemekte ve bu kavramı ciddi bir şekilde değişime uğratmaktadır. Özellikle yaşam koşullarının değişmesi, öğrenenlerin sanal ortamla daha barışık hale gelmeleri, dünya nüfusunun giderek dijital yerliler çoğunluğuna evrilmesi, teknolojilerin çok değişik olanakları sunması “öğrenme” konularına daha özellikli bakmayı gerekli kılmaktadır. Biz de bundan yola çıkarak Türkiye’de E-Öğrenme Dizisinin daha genişletilmiş hali olarak da değerlendirebileceğiniz “Türkiye’de Dijital Öğrenme” dizisi olarak yeni bir çalışmanın uygun olacağını düşündük. Kitap dizimiz, Udacity’nin Kurucusu Sebastian Thrun’un ifadesiyle “Gelecek dijital (sayısal) öğrenme tarafında gelecek” bu yüzden ülkemizde bu alandaki çalışmaların ne olduğunun belirlenmesi ve potansiyelin gelişmesi açısından da yine bir ilk olacaktır.

 Bunun için ülkemizdeki öğrenmenin gerek formal uygulamaları gerekse iş yaşamında veya bireysel yaşam uygulamalarındaki dijital değişimin irdelenmesi dijital öğrenme yaklaşımlarını anlamak, kavramak ve bunları kayıt altına almak gerekmektedir. Bu bağlamda konuyla ilgili akademik düzeyin ve farkındalığın artırılması ve pratikteki uygulayıcıların dijital ve sanal öğrenme konusunda mesleki ilerlemeleri açısından konuyu daha net anlamasını, kavramasını sağlayabilecek ve olabildiğince uygulamalı örneklerle zenginleştirilmiş bir yapıda kitap dizisi olması amaçlanmaktadır.

 Kitap dizimizin ana hedefi 2016 yılı itibariyle Türkiye’de ve dünyadaki dijital, sanal, mobil öğrenme konularındaki yaklaşımları algıları ve uygulamaları irdelemek, dijital öğrenmenin önemini kavramak ve ülkemizdeki bu tarz uygulamaları örnekleyerek kamuoyuna duyurmak, aktarmaktır. Ayrıca bu kitap çalışması dizisi ile “Dijital Öğrenme” konusuna sıcak bakan ve önemseyen özellikle genç akademisyen ve araştırmacıların yüksek kaliteli eserler ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Kitap serimizin ilki “Öğrenmede Dijital Ortamlar ve Kullanımlar” üzerine odaklanacaktır. Ortamların belirlenmesi sektör uygulamaları ve kullanımları 2016 yılına kadar olan gelişmelerin takibi açısından da önemli ve gereklidir.

Ayrıca bu seriyle odaklandığımız “Dijital Öğrenme” konusu başta akademisyenler olmak üzere ilgili farklı sektörlerden her düzeyden profesyoneller, araştırmacılar, öğretim elemanları, üniversite gençliği ve öğrenme konusunu seçmiş sivil toplum örgütleri gibi geniş bir etkileşimci hedef okuyucu kitlesini hedeflemektedir. Aşağıda oluşturulacak olan kitap dizisi ile ilgili olarak ön teknik yazım kuralları yer almaktadır. Lütfen titizlikle okuyunuz.

 KİTABIN SAYFA YAPISI
 En:12 cm Boy:19 cm Üst:2,5 cm Sağ-sol-alt : 2.5 cm Metin fontu: Times New Roman punto :11 punto Yazı aralığı: 1 Kaynak gösterme APA formatında olacaktır. APA formatı ile ilgili detaylar için https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ veya https://support.office.com/tr-tr/article/APA-MLA-Chicago-Kaynak%C3%A7alar%C4%B1-otomatik-olarak-bi%C3%A7imlendirme-733ef2c2-fb65-4641-b3e6-91b9cc92085f bilgilendirmesiyle daha pratik kaynak gösterimi yapabilirsiniz.

 Paragraflar sağdan ve soldan bloklanacaktır. Yazar isim ve kısa adresleri başlık altında ortada Times New Roman fontu 11 punto İtalik olacaktır. Toplam Kelime sayısı 2500-7500 arasında olmalıdır.

 Bölüm Hazırlama Formatı Bölüm Başlığı (Times New Roman 18 punto) Yazar(lar) Ad (lar) (Times New Roman 14 punto) Halihazırda çalışılan Kurum Adı Kurum (isteğe bağlı) bireysel Adres, Telefon Eposta: ???@???.???.??, web adresi: http://www.???.????.??/ (NOT: Birden fazla yazar olması halinde lütfen alt alta tablolar halinde yerleştiriniz)

 ÖZET (Başlığı (Times New Roman 11 punto) Bu özet çalışmanızın bir sayfayı geçmeyen özetini içermelidir (150-200 Kelime). Lütfen gerekliyse paragraf kullanınız. Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum . Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum

 GİRİŞ (Times New Roman 11 punto) Çalışma 2.500-7.500 kelimeden oluşacaktır. Buna “Kaynakça” kısmı ve “Kısa Özgeçmiş” kısmı dahil değildir. Gönderilen çalışmalar geçerli bir ISBN numarası ile öncelikle e-kitap daha sonra da basılı kitap haline getirilecektir. Tablo, Grafik, Şemalar ve Şekiller (Times New Roman 9 punto) Bölümünüzdeki bütün tablo, grafik, şemalar ve şekiller sıralı olarak numaralandırılmalı ve kendisine karşılık gelen başlığı taşımalıdır. Şemaları bildirinin sonunda toplu olarak vermekten kaçınınız ve metnin içinde kendi bölümlerine yerleştiriniz. Tüm alıntılar ve referanslar APA-5 Stilinde yapılmalıdır. Yazarın ismini ve tarihi cümle içinde uygun bir yere veya cümle sonuna parantez içinde belirtiniz. Örnek: (Fisher, 1999) veya (Weist & Christodulu, 2000).

 DİĞER BAŞLIKLAR (Times New Roman 11 punto) Alt Başlık (Times New Roman 11 punto bold) Bu alt başlıklar dan sonra gelecek alt başlıklar için ise (Times New Roman 11 punto bold italik) olarak yazınız.

 ALINTILAR (Times New Roman 11 punto) Alıntılar metin içersinde parantez içersinde (Demiray, 2010) ya da sf. verme durumlarında (Demiray, 2010, s. 13 ya da sayfa aralığı olarak kullanıml söz konusu ise ss. 13-23) Elektronik ortamlarda yapılan alıntılarda mutlaka alıntı adresi http://www.............. Olarak belirtilmeli, ve ziyaret edilme tarihi (erişim tarih) olarak belirtilmelidir 

KAYNAKÇA (Times New Roman 11 punto) Kaynakça (APA. 6. sürüm formatında olmalıdır, teklif aşamasında kullanılması zorunlu değildir fakat kullanıldığı takdirde lütfen soyadına göre örnekte olduğu gibi alfabetik sıra ile kullanınız. Web ortamı alıntılarda mutlaka web adresi ve ziyaret tarihi belirtilmelidir .
Yamamoto G.T. (2003). Bütünleşik Pazarlama, Mediacat Yay, İstanbul.
Weist, A., & Christodulu , N. N. (2001). Reading level and readability of patient education materials in mental health. Journal of Child and Family Studies, 10, 1-8.
 Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL '95: The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum. Yamamoto, G.T., Sekeroglu O. K. (2011). Crisis management in the Turkish leather industry. African Journal of Business Management 5 8, 3212-3219. Available from http://www.academicjournals.org/AJBM ISSN 1993-8233 ©2011 Academic Journals.

 KISA ÖZGEÇMİŞ (Times New Roman 11 punto) Her bir yazar için 100-200 kelime arasında fotoğraflı kısa özgeçmiş ve detaylı iletişim (iş-ev adres bilgileri ile yazarın vermek istediği tel., faks, msn, skype vb. iletişim bilgileri) bilgileri yazılacaktır.
 EDİTÖRLERE İLİŞKİN

 Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO, İSTANBUL

 Gonca Telli YAMAMOTO Anadolu Üniversitesinde Doktora çalışmalarını Yükseköğretimde Pazarlama üzerine gerçekleştirdi. Doktora sonrasında Yeditepe Üniversitesinde Öğretim görevlisi olarak MBA programı kapsamında çeşitli dersler verdi. Maltepe Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Okan Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurucu Müdürlüğü, İşletme Kurucu Bölüm Başkanlığı, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Başkanlığı ve Uzaktan Eğitim Merkezi Kurucu Müdürü olarak görev yaptı. Günümüzde freelance olarak çalışma hayatını sürdüren Yamamoto ayrıca Marmara Üniversitesinde, "CRM" ve "E-marketing" konulu yüksek lisans ve doktora derslerine girmektedir. Yamamoto’nun pazarlama ve e-öğrenme alanında ulusal ve uluslararası pek çok kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Son yıllarda özellikle mobil pazarlama, bilgi teknolojileri ve e-öğrenme üzerinde araştırmalarını yoğunlaştıran Yamamoto’nun yazmış olduğu “Mobilized Marketing and The Consumer Technological Developments and Challenges” başlıklı kitabı ABD’de İşletme Referans Kitapları arasında yer almaktadır.

Prof. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO
Eposta: goncatelli40@gmail.com

 Prof. Dr. Uğur DEMİRAY, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, ESKİŞEHİR

 Prof. Dr. Uğur DEMİRAY ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1981 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun oldu ve aynı yıl, fakülteye asistan oldu. 9 Eylül 1986 yılında “Doktor” unvanı kazandı. 30 Ekim 1989 tarihinde “Doçent” oldu. 1995 Mayıs’ında profesör olan Demiray, Halen, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliğini sürdürmektedir. Demiray, 1990–91 öğretim döneminde The British Council Research Scholarship ile İngiltere’de bir yıl araştırmalar yaptı. Profesör Demiray, “Açıköğretim Öğrencilerinin Zaman Kullanımı” başlıklı tezini takiben uzaktan eğitimin çeşitli konularında araştırma ve çalışmalarda bulunmuştur. Bu çalışmaları arasında “uzaktan eğitimde etik”, uzaktan eğitim programlarının pazarlanması, uzaktan eğitim ders materyallerinin üretiminde iletişimötesi iletişim kavramının işlevi ve önemi”, “Türkiye’de eÖğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar I-II-III ve IV”, “bilginin oluşturulmasında iletişimötesi iletişim kavramının işlevi ve önemi”, satılabilir. Demiray’ın yüksek lisans, doktora çalışmaları yönetimi ile proje çalışmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası yayın ortamlarında yer alan 100ün üzerinde kitap, makale, bildiri ve çeviri çalışmaları bulunmaktadır. Demiray, 2000-2015 yılları arasında uzaktan eğitim alanını konu edinen İngilizce dilinde “Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE” adlı uluslararası, hakemli elektronik dergiyi yönetmiştir. Son olarak Demiray, UDEEEWANA projesini hayata geçirmiş ve onun kurumsal dergisi olan GLOKALde (http://www.glokalde.com) yayınsorumluluğunu ve TOJDE ile intWOJDE (http://www.wojde.org) Dergisinin de Uluslararası İlişkiler sorumluluğunu yürütmektedir.

 Prof. Dr. Ugur DEMIRAY Anadolu University Yunusemre Kampüsü26470-Eskisehir
 Tel: +90 222 335 0581 ext. 5262 Fax: +90 222 320 4520
Email(s): udemiray@anadolu.edu.tr veya
URL: http://www.ugur-demiray.com
URL: http://www.midasebook.com
URL: http://tojde.anadolu.edu.tr
URL: http://www.udeeewana.org
URL:http://www.glokalde.com .

Hiç yorum yok: