10 Ocak 2009 Cumartesi

Mobil Dolandırıcılık

Dolandırıcılık hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak için yapılan iş ve işlemlerdir. (http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/162.pdf 1/8/2009) Mobil dolandırıcılıkta hileli davranışlar gerçekleştirilirken araç olarak mobil gereçler kullanılır. Bu tür dolandırıcılıklarda ağırlıklı olarak kimlik avcılığı ve çekici haberlerle ya da acil durum hissi oluşturmak gibi yöntemlerle dolandırıcılık gerçekleştirilmesi söz konusudur.
Mobil dolandırıcılar internette geliştirdikleri bazı yöntemleri veya benzerlerini mobil gereçler üzerinden sağlamaya çabalamaktadır. Örneğin herhangi bir banka, e-satış merkezi veya mobil sistemde yer alan ünlü bir firma ya da operatörden veya önemli mevkideki birisinden geliyormuş gibi görünen bir iletiyi anlık bir ileti olarak algılanacak şekilde sisteme girerler. Bu iletiyi doğrudan o şirketin e-posta adresi ya da telefonu olarak algılanacak şekle sokarlar. Cazip bir dolandırıcılıkla gerçekliği birbirinden ayırmak oldukça zordur. Çoğu kez uzmanlar için bile bu ayrımı yapmak çok güçtür. Bu nedenle, mobil iletişim araçlarını kullananlar için en iyi korunma yolu dikkatli olmak ve beş basit noktaya dikkat etmektir. Bu mobil dolandırıcılığını açığa vuran bazı işaretler aşağıdaki gibidir (http://groups.yahoo.com/group/AkadeMilenyum/message/3437 1/8/2009).
• Bir e-posta iletisinde veya telefonda kişisel bilgilerin talep edilmesi.
• Uyarıcı iletilerle fazla düşünmeden iletiye yanıt verilmesi için bir acil durum hissi oluşturulması.
• Yazım ve gramer yanlışları
• Biraz değiştirilmiş bir Web adresinin görülmesi. www.microsoft.com şu şekillerde görünebilir: www.micosoft.com, www.mircosoft.com veya www.microsoft.com.
• Okunan metnin gerçek olmayacak kadar iyi ve fırsatlarla dolu olması
Cep telefonları aracılığı ile yapılan ve literatüre aran-kazan dolandırıcılığı olarak giren bir başka yöntemlerden bazıları şöyledir. Bu yöntemlerden en basitinde dolandırıcılar çeşitli gerekçelerle kurban olarak belirledikleri kişinin kendilerini aramalarını sağlamakta ve olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu söylemektedirler. Mağdurun hatta kalması halinde sorunu çözeceklerini belirterek telefonun dakikalarca hatta kimi zaman saatlerce hattı kullanmalarını sağlamakta böylece kişinin maddi zarara girmesine sebep olmaktadır. (http://www.kom.gov.tr/Tr/HaberDetay.asp?HKey=16 1/8/2009) Ayrıca dolandırıcılar rasgele seçtikleri numaralara cevapsız çağrı bırakmakta veya kendilerini emniyet yetkilisi olarak tanıtarak arama yapmakta ve kişiye manevi zarar verebilmektedirler.
Bu dolandırıcılar genellikle İnternet Suçları Şubesinden veya Asayiş Şubesinden kişiyi aradıklarını söyleyerek bazı isimler kullanmakta ve bu isimler gerçekten o birimlerde görev yapan fakat konudan haberleri olmayan kişilere ait isimler olmaktadır. Mağdur verilen numarayı geri aradığında kendisinin siyasi, bürokrat, iş adamı gibi önemli kişilerin eşine veya çocuklarına telefon üzerinden SMS atılarak tacizde bulunulduğunu konuyla ilgili soruşturma açıldığını söyleyerek hatta kalmasını istemektedirler. Suçu kendisinin işlemediğinden emin olan mağdur, hem olayın bir an önce aydınlanması hem de isminin böyle çirkin bir olayda geçmesinden rahatsız olduğu için olayın bir an önce kapanmasını istemekte bu sebeple de söylenen her şeyi yapmaktadır. Dakikalarca bazen saatlerce hatta bekleyen mağdur farkında olmadan karşı tarafa çok basit bir menfaat olan kontör kazandırmakta fakat kişi yüklü telefon faturaları ödemek zorunda kalarak maddi manevi zarara uğramaktadır. Bazı durumlarda da mağdur geri aradığında telefonu aktarıyorum diyerek 0900`lü hatlara veya benzer hizmetlere yönlendirilmesi de mümkündür (http://www.kom.gov.tr/Tr/HaberDetay.asp?HKey=16 1/8/2009).

Hiç yorum yok: