7 Nisan 2009 Salı

Oyun, Mobil Oyun, Mobil Pazarlama

Oyun ve oyun sektörü binyıllardır insan yaşamında etkili olmuştur. İnternet ve mobil teknolojiler gibi yeni teknolojiler sayesinde mesajların verilmesi, mesajlara ilgi çekilmesi ve çeşitli pazarlama çabalarının gerçekleştirilmesi anlamında da oyunlar önemli katkılar sağlamaktadır.

Robertson’a (2007) göre insan beyni bilgiyi öğrenmeyi çok sevmekte ve bağlantılar kurmak harita çıkarmak gibi özelliği bulunmaktadır. Oyunlar da bunu sağlayabilecek araçlardan biridir.

Günümüzde oyun ve oyuncak gibi kavramlar ise bilgisayar, Atari, PSP, Nintendo, mobil telefon gibi araçlar sayesinde çok daha farklı bir boyuta taşınmaktadır. Üstelik reklamcılık ve pazarlama konusunda oyunlar ilgi çekmek gibi çeşitli amaçları gerçekleştirme açısından giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Mobil oyunlar mobil eğlenceye dahil edilen unsurların başında gelmektedir. Aslında sosyal şebeke ortamında oyun oynamak amaçlı biraraya gelmek de bu kavramın içinde yer almaktadır. Mobil eğlence de kendi içinde bireysellik, yaş, kullanıcı sayısı, eş zamanlı olup olmama gibi özellikleri bakımından çeşitli kategorilere ayrılabilmektedir.

Mobil oyun hem eğlendiren hem de öğretici fonksiyonları olan ve insanların sürekli yanında taşıdıkları bir araçla sunulabilen bir yapıdadır. İnsanların vakit geçirme istekleri üzerinde etkili olurken blueooth gibi araçlar sayesinde yer bazlı oyunlarla ve benzeri kurgular oluşturarak çok farklı oyun ve pazarlama seçeneklerine doğru bir gidişat sözkonusudur.

Mobil pazarlamacılar bu yeteneği önümüzdeki günlerde sıklıkla kullanacaklardır.

Hiç yorum yok: