23 Şubat 2009 Pazartesi

Mobil Pazarlama Altyapısı

Mobil iletişim ve pazarlama altyapısının geliştirilmesi son derece önemlidir. Hollanda gibi ülkelerde büyük şehirlerde kablosuz iletişimin sağlandığı altyapı sunulabiliyor. Türkiye’de nüfusu 2000 ve üzerindeki yerleşim yerlerinin tamamını kapsama alanına olmak gibi hedeflerle yol çıkan servis sağlayıcı firmalar yaygın bir kapsama alanıyla geniş kitleye hizmet vermek istemektedirler (Turkcell, 2008). Gelişmiş ülkelerin bunu sağlaması çok daha kolay olmakla birlikte gelişmekte olan veya geri kalmış ülkelerde mobil iletişim vergilerinin çok yüksek olması iş hacminin gelişmesini engellemektedir.
Turkcell (2008). Kapsama Alanı yüzde 98’i geçti. Cumhuriyet, (23.08.08).
Mobil pazarlamanın teknik altyapısının yanında hukuki altyapısının da geliştirilmesi gerekmektedir.
Çünkü çok hızlı yayılan bu hizmet artık meyvelerini vermeye başlayacaktır. Ancak hukuki sorunlar yüzünden çıkabilecek aksaklıklar ve oluşan alışveriş güvensizlikleri toplumu daha hızlı bir şekilde etkileyebilecektir.

Hiç yorum yok: