22 Kasım 2013 Cuma

Mobil Öğrenme ve Engelsiz Bilişim


18-19 Kasım 2013'de Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından, Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde ve Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Engelsiz Bilişim Günleri:  “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Politikalar ve Önerileri” başlıklı etkinlikte Mobil Öğrenme ve Engelsiz Bilişim Konulu sunumum aşağıda yer alıyor:

Mobil Öğrenme ve Engelsiz Bilişim
Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto

Örgün eğitim içinde mobil cihazların kullanımı sosyal ve teknolojik çerçevede hızla değişmektedir. Mobil öğrenme farklı ülke ve kültürlerde farklı gelişen özel bir alan ve girişimdir. Öğrenmede öğreten, zaman, mekan, kaynak gibi bilgiye ulaşmadaki sınırları ortadan kaldıran yeni bir teknoloji altyapısı olarak düşünülen mobil öğrenme yaşamın her anında, yaşamdan kopmaksızın her yerde  sunulabilen gerçek/sanal ortamda öğrenmenin sağlandığı çeşitli mobil gereçlerle ve zenginleştirilmiş çoklu ortam sağlayabilen araçlarla ortaya konan ve öğrenciyi öğrenmenin merkezine alan, öğreticinin ise rehber, moderatör, koç, mentor gibi görevler üstlendiği bireysel, sosyal ve bağlamsal öğrenme fırsatları sunan etkileşimli öğrenme yöntemidir. Mobil öğrenmenin özelliği öğreneni merkeze alması olduğundan özellikle engelliler konusunda çok önemli bir alandır. Öte yandan eğitimde fırsat eşitliği sağlayabilecek önemli alanlardan biridir.

Engelliler açısından değerlendirildiğinde gerçekten de bazı toplumsal kaygılar bulunmaktadır. Bu kaygıların giderilebilmesi ve projenin daha başarılı bir hale gelebilmesi anlamında, ilgili kurumlar, üniversiteler ve sivil toplum kurumları ve özel sektörün ortak toplantılar yapması, bu çalışmalarda farklı engelli gruplarının da yer aldığı yeni projeler oluşturmalıdır. Bu bakımdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Engelsiz Bilişim Günleri Kıbrıs için son derece önemlidir. Ancak bunun  konuşma zemininden çıkıp eylem zeminine taşınması gerekmektedir. Sayın Bakanın ifade ettikleri 4800 küsur engelli ve bunların yalınızca 566’sının çalışan olması bu konuda istihdam çalışmalarına da özel bir önem verilmesi gerektiğini göstermektedir.

Günümüzde  mobil öğrenmeye ilişkin olarak yeni teknolojilerin gelişmesi bu  alandaki girişimleri de giderek arttırmaktadır.  Özellikle tabletler son derece önemli bir rol oynamaktadır. Öğrenmenin hızlanması açısından da öğrenmenin tekrarlanabilmesi açısından da çok daha kolaylaşabildiği bir ortam yaratmaktadır. Türkiye’de Fatih projesi mobil öğrenme açısından büyük bir atılım olarak değerlendirebilir ancak projenin içinin doldurulması ve içerik anlamında geliştirilmesi son derece önemlidir. Benzer projeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de düşünülebilir ayrıca eğitim stratejilerinde mobil öğrenmeyle ilgili özel alan açılmalıdır. Ancak altyapı çalışmalarının önemsenerek hem teknolojik hem de eğitsel içerik anlamdaki altyapının geliştirilmesi ve insanların edineceği faydaların neler olduğunun ortaya konması gerekmektedir.

Mobil öğrenme doğru kullanılırsa tüm vatandaşlar özellikle de engelliler için uygun hale getirildiği taktirde engelleri ortadan kaldırabilecek yegane araçlardan biri olarak değerlendirilmelidir.

Mobil öğrenme ile engelliler için;
*Esnek yapıda bir öğrenme formatı oluşturulabilir.
* Yapılacak materyaller eğitim dışında sosyal yaşamda da kullanılabilir içerik sağlamalı ve engellilerin sosyal yaşamını da desteklemelidir. Örneğin bu  materyaller ile görme engelliler tek başına hareket edebilirler  (örn. tabletin navigasyon özelliğini kullanarak) ve bunlara benzer bilişim yazılımları geliştirilmesi konuları devreye girebilir.
*Bu tarz projelerde aşama kaydetmiş yazılımlardan yararlanılmalıdır. Uluslararası markalar ile protokoller yapılarak dünya ile aynı yönde hareket etmelidir.

Öğrenenlere ilişkin olarak ise;
* Kişilerin alt yapıları bu materyalleri kullanmaya ne kadar uygun?
* Hazırlanacak eğitimlerde engellilerin erişebilirliği hakkında bilgi veriliyor mu?
*Engellilerin öğretmenler ve öğrenciler için işletim sistemleri arasındaki uyum nasıl giderilecek? Gibi sorulara yanıtlar aranmalıdır.

Son olarak ‘Engeller önce fikirsel olarak kalkmalıdır’. Hatta bazı engellerin avantaj olarak ceği unutulmamalıdır. Teşekkürler.

Hiç yorum yok: