2 Temmuz 2009 Perşembe

M-Öğrenme Avantaj ve Dezavantajları

Mobil öğrenmenin sağladığı avantajlar kısaca aşağıdaki gibidir:

• Bilgi toplumunu oluşturan bireylerin sürekli öğrenmeleri için platform oluşturmak
• Öğrenmenin hızlanmasını ve çeşitlenmesini sağlamak
• Öğrenen ve öğreten etkileşimini arttırmak
• Öğrenen merkezli bir öğrenme sağlamak
• Karmaşık durumlarda hızlı çözümlere gidilebilmesini çünkü kaynaklara erişimi temin etmek
• Her yaşta, yerde ve durumda istenildiği taktirde öğrenmeyi sağlamak
• Eğlence ve öğrenme kavramlarının yakınlaşmasını sağlamak
• Öğrenmede fırsat eşitliği sunmak gibi belirtilebilir.

Mobil öğrenmede karşılaşılacak sorunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

• Kopya çekmede kolaylık
• Teknolojiye eğilimli öğrencilere, eğilimli olmayan öğrencilere göre avantajlar sunmak
• Teknolojiye eğilimlerine göre grupları duygusal anlamda ayrıştırmak
• Kullanılacak medyanın yeniden formatlanması ve düzenlenmesi ihtiyacı
• Yeni çoklu interaktif sistemlerin oluşturulmasına olan ihtiyaç
• Hızlı değişim yüzünden bazı içeriklerin çok hızlı bir sürede eskimesi ve sürekli yenilemeye olan ihtiyaç
• Yüzeysel bilgi yoğunluğu sağlanırken derinleşme konusunda yaşanan zorluklar
• Klasik tarzda yapılan eğitimi uyumlaştırma konusunda oluşacak tepkiler.

Hiç yorum yok: