29 Ağustos 2009 Cumartesi

Mobil Pazarlama Nedir?

Mobil Pazarlama yaşamımıza hızla giren bir kavram. Mobil pazarlama çok farklı şekillerde tanımlanabilir.

Mobil pazarlama müşteriye ulaşma yönüyle, uzaktan ve kablosuz iletişime uygun olan cep telefonları, cep bilgisayarları ve benzeri gereçler yoluyla müşterilere veya potansiyel müşterilere ulaşılarak kurum, ürün, hizmet, fikir, eylem ve kişilere ilişkin pazarlama faaliyetlerinin yapılması olarak tanımlanır. Günümüzde SMS mesajları, bluetooth mesajları, video trailer vb. şekillerde verilerle gelişen pazarlama çabaları olarak ortaya çıkar.

Sipahioğlu konuyu markaların pazarlama strateji ve kurgularına mobil teknoloji ve cihazların entegre edilmesi olarak marka yönetimi açısından değerlendirirken http://www.121metre.com w içinde http://www.pazarlamadunyasi.com/Desktopdefault.aspx?tabid=195&ItemId=156&Rtabid=194
yine kullanılan gereçlere mobil gereçlerin dahil olduğunu işaret eden mobil iletişim araçları ile ilişkilendirilmiş pazarlama faaliyetlerinin tümü gibi tanımlar da mevcuttur

Bilgisayarlar ve mobil cihazların yakınlaşması yeni çıkan gereçleri daha fonksiyonel hale dönüştürmektedir.

Mobil pazarlama aynı zamanda pazarlama mesajlarının SMS, MMS, Mobil video reklam, mobil oyun reklamı gibi formlarda topluma sunulmasıdır. Kısacası pazarlama aracı haline dönüşen mobil gereçler ve pazarlama açısından farklı özelliklerin sağlanması anlamında çok farklı uygulamalarla mobil pazarlamayı gerçekleştirmek mümkündür.

Konuyla ilgili bir ppt sunum aşağıdaki adresten bulunabilir:
http://www.mobildev.net/mobilpazarlama/

Hiç yorum yok: