1 Ocak 2013 Salı

Konum Tabanlı Sistemler (Location Based Systems)


Konum tabanlı sistemler kullanıcının konumunu kullanarak buna göre adapte edilebilen bağlam bilinçli hizmetler olarak tanımlanır (Kaasinen, 2003 in Pannevis, 2007).
Konum tabanlı sistemler belli bir konumda olan hareket eden bireylerin veya potansiyel müşterilerin etkilenmesi ve ürün/hizmet vb. yönlendirilmesine yönelik teknolojilerle birlikte  gelirler.

Location based systems are defined as context- aware services that utilise the location of the user to adapt the service accordingly(Kaasinen, 2003 in Pannevis, 2007). From the marketer’s side Location Based Systems are the technologies which are for directing to a product or service while individuals in the move or in a particular position.

Reference

Hiç yorum yok: