25 Mayıs 2012 Cuma

Fatih Projesi Geleceğin Eğitimi Çalıştayı Okan Üniversitesi'ndeFATİH PROJESİ ‘GELECEĞİN EĞİTİMİ’ ÇALIŞTAYINDAKİ YERİNİZİ ALIN


Türkiye eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanılması açısından büyük bir hamlenin başlangıcındadır. Eğitim sistemimiz son yıllarda başta müfredat reformu olmak üzere;  merkezi yönetim örgütünün dinamik bir yapıya kavuşturulması, müfredatın dijital ortama taşınması gibi  dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişime paralel olarak hızlı bir dönüşüm süreci içerisine girmiştir. Ancak hiç kuşkusuz ki bu yapısal ve teknolojik değişim ve dönüşümler eğitim sistemimizin 21. Yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir düzeye gelmesi için  sadece bir başlangıçtır. Asıl olan tüm paydaşların (MEB, Öğretmen, öğrenci, YEGİTEK, üniversite, akademisyen, içerik üreticisi (kamu veya özel), sivil toplum kuruluşları, düzenleyiciler, fikir liderleri vb) bir araya gelerek yeni eğitimin şekillenmesinde katkıda bulunmasıdır.

Okan Üniversitesi kuruluşundan bugüne kadar öğrencilerini üst düzeyde bilgi ve becerilerle donatarak etkili bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmenin yanı sıra, Türk Milli Eğitim Sistemi’nin ihtiyaç duyduğu akademik ve teknik desteği sağlamayı kendine görev edinmiştir.

Bu çerçevede 11-12 Haziran 2012 (Pazartesi-Salı) Günlerinde 10.00-16.30 saatleri arasında Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde düzenlenecek iki tam günlük çalıştayımıza katılım ve kayıt için başvuru ve kayıt formumuzu doldurarak en geç    6 Haziran 2012 tarihine kadar  uzem@okan.edu.tr e-posta ile veya 0-216-339 61 36 No’lu faksımıza iletmenizi rica eder, saygılar sunarım.


Prof.Dr. Gonca Telli Yamamoto
Okan Üniversitesi
Fatih Projesi Koordinatörü

Not: Katılım ve ikramlar ücretsizdir. Katılım sonrasında katkıda bulunanlara katılım belgesi verilecektir. Katılım günlerinde İstanbul’da belli noktalardan Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsüne ücretsiz servis olacaktır. 

Hiç yorum yok: