26 Aralık 2009 Cumartesi

Okan Üniversitesi Mobil Yaşam ve Uygulamalar Konferansı Değerlendirmeler

Okan Üniversitesi TBD Genç Topluluğu, Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü, ve Okan Üniversitesi Kariyer Merkezi işbirliğiyle bu yıl ilk kez yapılan “Mobil Yaşam ve Uygulamalar” Konferansı 22. Aralık. 2009 Salı Günü Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Osman Hamdi Bey Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Başkanı Gonca Telli Yamamoto’nun oturum başkanlığını üstlendiği konferansta açılış konuşmasını Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şube Başkanı Levent Karadağ gerçekleştirdi. Levent Karadağ konuşmasında Türkiye Bilişim Derneğinin tarihi, amaçları, ilkeleri ve misyonu konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Aynı zamanda ilk defa bir üniversitede topluluk haline gelen Okan TBDGenç Topluluğu Başkanı Emel Koç başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarını bildirdi. Bilişim konusunda gençlere çok önem verdiklerini ve bu tür toplantıları desteklediklerini belirtti.

Veripark’dan Aslı Derbent Özkan Mobil Uygulamalar, Turkcell’den Semih Levi Mobil Eğitim, Zafer Babür Mobil İmza, Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Gonca Telli Yamamoto Mobil Pazarlama, Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Arzu Nur Alpagut Mobil Teknolojiler ve Somobile’dan Sarper Sılaoğlu Mobil Para ile ilgili bilgi birikimlerini bizlerle paylaştılar.

Yaşamımızın giderek bir parçası haline dönüşen mobil araçlar sayesinde çok farklı konular gündeme gelmekte ve yeni gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda Aslı Derbent Özkan mobil uygulamaların tüketiciye doğrudan ulaşımını sağlayan mobil bankacılık yönüyle önem kazandığını ifade etti. Ayrıca dolaylı olarak tüketicilere iyi hizmet sağlayan perakendecilik açısından da kendi geliştirdikleri uygulama örneklerini geniş bir şekilde ortaya koydu. Bireylerin artık yanlarında cüzdan, anahtar ve de cep telefonu ile hareket ettiklerini ve bunun da yazılımcılar ve diğer teknolojik kurumları yeni mobil çözümlere yönlendirdiğini belirtti. Ayrıca kitlesel medyayla birlikte çalışan mobil yarışmalar gibi konulara da ayrıca dikkati çekti.

Mobil Eğitim konusundaki konuşmacı ise Turkcell’den Semih Levi’ydi. Levi öncelikle 2020’ye kadar olan gelişmelerin neler olacağı konusunda kısa bir video gösterisi yaptı. Turkcell’in genel mobil uygulamalarına değindi. Özellikle eğitim alanında çok büyük kolaylıklar getirecek yenilikler konusuna dikkati çekti. Çok kısa süre zarfında dünyada neredeyse cep telefonsuz kişi kalmayacağını ifade eden Levi konuyu sadece okul ya da üniversitelerdeki sunulan eğitimin yanında işyerinde hızla yapılabilecek eğitimler konusunda bilgi verdi. Ayrıca mobil araştırma konusunu da gündeme getiren Levi konferans içinde bir de küçük anket uygulaması yaptı.

Mobil İmza konusundaki konuşmacı olan Zafer Babür geçmişten günümüze uzanan bir yaklaşımla sunumunu gerçekleşti. Genel anlaşma ve imza konseptinin aslında neredeyse binyıllardır değişmedini ancak günümüzde teknolojinin getirmiş olduğu değişimlerin bizleri mobil imza e-imza gibi kavramlara yönelttiğini söyledi. Bu tür imzaların ağırlıklı olarak kamu kurumlarında kullanılmaya başlandığını ancak özel sektör ve bireylerin de buna uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

Somobile’den Sarper Sılaoğlu ise yaşamımıza hızla giren mobil para uygulamalarının toplumun her yerine yayılması gerektiğini söylerken M-Pesa şubesiz bankacılık uygulamasından bahsetti. Kenya, Tanzanya, Mısır, Güney Afrika, Afganistan’da yapılan uygulamaların Mayıs 2009’da, 6,5 milyon kullanıcı ile günde 2 milyon işlem yapıldığını belirtti. Mikro kredi gibi sistemlerin yaygınlaştırılması ve dijital bölünmenin azaltılması için çabalar sarfedilmesi gerekliliği üzerinde durdu. Dünyadaki yoksul ekonomisinin yıllık 10 milyar TL olduğunu vurguladı.

Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Öğretim Görevlisi Arzu Nur Alpagut ise sabit telefonun yayılmasıyla mobil sistemlerin yayılması arasında karşılaştırma yaparak mobil sistemlerin hızının inanılmaz boyutta olduğunu ifade etti. Ağ teknolojileri kullanıcı teknolojileri ve cihaz teknolojilerinin bir anlamda birbirlerini tetikleyerek daha etkili olmaya başladığını ve yaşantımızı etkileyen hareketli veya sabit “herşeyin” ve hayat standartını geliştiren tüm “servislerin” elektronik ağlara bağlanmasını sağlamak gibi teknoloji vizyonunu ortaya koydu.

Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç.Dr. Gonca Telli Yamamoto ise programın son konuşmacısı olarak teknolojiye olan eğilimin giderek arttığı ortamların geliştiğini vurgulayarak, gençlerin önlerinde varolan büyük potansiyeli ifade etti. Konuyu kısaca Mobil Pazarlama olarak ele alan Yamamoto 2010 yılı itibarıyle dünya nüfusunun neredeyse yarısının bir cep telefonu sahibi olacağını belirtti. Mobil pazarlamada önemli ögeler olan insan, yaşam, iletişim, araçlar, ögeler ve rekabet konularını işaret etti. Bu tür konferansları gelecek dönemde de hızla sürdüreceklerini belirten Yamamoto, salonu dolduran konuklara teşekkür etti.

Kısaca mobil yaşamdan ayrıntıların ve örneklerin yer aldığı konferansta sunumlar katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Program bitiminde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Suavi Ahipaşaoğlu ve Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Gonca Telli Yamamoto konferansın anısına panelistlerimize plaketlerini takdim ettiler.

Hiç yorum yok: