5 Ağustos 2010 Perşembe

Mobil İletişimde Pazar Yoğunlaşması

Mobil iletişimde pazar yoğunlaşması Türkiye ile Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan,
Türkmenistan ve Özbekistan Karşılaştırması konulu çalışma Tülin Duruka-Çağrı Hamurcu tarafından gerçekleştirilmiş.http://www.karam.org.tr/pdf/mobil-iletisimde-pazar-yogunlasmasi-turkiye-ile-kazakistan-kirgizistan-karsilastirmasi-1248303575.pdf
Çalışmaya göre Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki beş ülkenin mobil iletişim
pazarlarının yapılarını Herfindahl-Hirschman Endeksi analiz yöntemi kullanılmış ve Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’da rekabetçi olmayan, aşırı yoğunlaşmış oligopol bir pazar yapısının, Tacikistan ve Özbekistan’da ise orta derecede yoğunlaşmış oligopol bir pazar
yapısının mevcut olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Böylelikle incelenen altı ülkede de rekabeti artırıcı girişimlerde bulunulması ve pazara daha fazla sayıda firmanın girmesini sağlayacak önlemler alınması gerekmektedir. Araştırmacıların yaptıkları yorumda oligopol pazarlarda gayri-resmi centilmenlik anlaşmaları ile belirlenen fiyatlardan doğan rekabetsizlik ortamı, bir taraftan yeni firmaların piyasaya
girişini önlerken, diğer taraftan aşırı yüksek mal ve hizmet fiyatları ile de tüketici
aldatılmakta, adeta sömürülmektedir.

Hiç yorum yok: