7 Nisan 2010 Çarşamba

Mobil Pazarlama ve Ratingler

Rating kitlesel medyanın kullandığı önemli bir ölçüt. Aslına bakarsanız rating "insan ölçer" denilen elektronik izleme aygıtlarıyla saptanan verilerle ortaya konmaktadır (TV ve radyo). Kitlesel medyanın "hangi TV programlarını kim seyretmektedir"gibi iki önemli konuyu ölçebilmek için böyle bir sistem geliştirilmiştir. Çünkü başlıca TV şebekeleri ulusal ölçekte reklam kuşaklarını satarken bu tür verilerden yararlanırlar. Ancak konu insan olunca "insan ölçerler" çok da doğru verileri ortaya koymayabilirler. Gerçi birçok bilgi toplama yöntemine göre üstünlükleri vardır ayrıcaa çoğu kamuoyu anketinden daha etkin çalışmaktadır.

Ancak bunların sorunlu yanı 5000 gibi bir sayı ile bütün ülkeye dağılmış olmaları ve verilerin sadece bu kısıtlı rakam üzerinden elde edilmesinden geçer ve aslında belli kentte veya yöredeki insanların neyi izledikleri hakkında fikir vermekten uzaktır. Bu bağlamda bakınız Nielsen Medya Araştırmaları.

Öte yandan mobil pazarlama firmalara doğru, net, izinli ve gerçek bilgilerin teminini sağlamaktadır. TV'lerde zaplama gibi tedbirlere ihtiyaç kalmamaktadır. Bu bağlamda elde edilen doğru bilgiler üzerinden müşterilere en yakın teklif sunma olanakları yaratılmaktadır. Bu bağlamda mobil pazarlama kitlesel medyaya ciddi bir rakip olarak gelmektedir. Evet kitlesel medyaya karşı kişisel medya diye bir şey henüz sözkonusu değildir. Hatta şu aşamada kitlesel medyayla paralel çalışmaları bile söz konusu olmaktadır.

Hiç yorum yok: