28 Nisan 2010 Çarşamba

Turnalar varmış Turnalar yokmuş

Turnalar Varmış Turnalar Yokmuş başlığında Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü ve Okan Üniversitesi Çevre Kulübü tarafından düzenlenen panelde dünyada ve Türkiye’de nesli tükenmekte olan turnalarla ilgili bir duyarlılık yaratma ve bu konuda toplumumuzu bilinçlendirmeyi amaçlanmıştır. Gerçekten de nesli tükenen turnaların yokoluşuna bir tepki göstermek önemli ve gereklidir. Binlerce kilometrelik mesafeleri aşabilen özel kuşlar olan bu varlıkların yaşamalarını sürdürmesi için gereken tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bilindiği gibi geçmiş senelerde kelaynaklar için gerçekleştirilen çalışmalar günümüzde sonuçlarını yavaş yavaş vermektedir.

Panel oturum başkanlığını gerçekleştirdiğim programda konuşmacılar biyolog Dr. Solmaz Selçuk konuyu biyolojik ve çevrebilimle açısından değerlendirmiş, Yrd. Doç. Dr. Hülya Arslan ise çeşitli kültürlerdeki turna ögesinin değeri konusunda bilgiler sunmuştur. Avukat Mehmet Turgut folklorik açıdan “Efe”’lerin oyunlarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdikten sonra son olarak Turnalarla ilgili bir sinevizyon gösterisi yapılmıştır. Edebiyatımız, kültürümüz ve müziğimizde geniş ve derinlemesine yer alan bir kuşun yok olmasına engel olmak için bir dileğimiz var mantığıyla hareket edilmiştir.

Japonlarda “eğer 1000 turna kuşu katlarsan dileklerin kabul olurmuş” inancı bizleri sembolik olarak “turnalar ölmesin” diye turna katlamaya yönlendirmiştir. Bu panel sonrası Japon origami sanatıyla “Turna kuşları ölmesin” dileğiyle turna kuşu katlanarak toplumsal duyarlılık arttırılmaya çalışılmıştır.

Panel sonunda bin turna katlamak için çaba gösterilmiş ve ilk gün 500’ün üzerinde turna katlanmıştır. Çevre kulübü etkinliğine Bahar Şenliğinde devam ederek bu sayı 1000’e tamamlanacaktır.

Hiç yorum yok: