28 Mayıs 2008 Çarşamba

Marka Üzerine

Marka tüketici veya müşterinin ürün/hizmetleri satınalırken aklında soru bırakmamaktır.

Sözlük anlamıyla marka kelime ve sembollerden oluşan bir ürünü eşdeğerlerinden ayıran unsurlardır. Bunlar genelde yazı, sembol, amblem, logo gibi görsel ögelerle ortaya konur.

İşletmeler açısından pazarda daha güçlü olduğunu ortaya çıkaran ve rakip işletmeler karşısında önde olmasını sağlayan görsel unsurlardır.

Belli bir kullanıcı kitlesi marka ismi geçen ürünleri kaliteli olarak kabul eder ve piyasada o ürüne ilişkin isim amblem veya logo yerleşir.

Yeni bir kullanıcı açısından değerlendirildiğinde ise tanınan, bilinen, markalı ürünler diğer kişiler tarafından zaten kullanıldıkları için o ürün/hizmetin satınalınmasından önceki araştırma süreci fazla olmamaktadır.

Markalar ürün/hizmet değerini arttıran araçlardır. Firma imajını etkileyen bu önemli unsur reklam ve halkla ilişkiler çabalarında da çok kuvvetli bir destektir. Çünkü marka sayesinde geliştirilen iyi imaj pazarda güvenilir olmayı ve söylemlerde daha etkin olmayı sağlamaktadır.
Üstelik markalar tüketici değerlendirme kriterleri arasında neredeyse firmanın olmazsa olmazı haline gelmişlerdir. Böylelikle pazarda daha güçlü ve kalıcı olmayı sağlayan ögelerin arasında yer alırlar.

Marka olan bir ürün ya da kurum tüketicilerin hafızasında yer etmiş ve kategorilendirilmiştir. Böylelikle marka olmayanlara göre oyuna 1 puan fazlasıyla çıkmaktadırlar. Böylelikle tüketicinin ürünleri alması için ikna olması kolaylaşmaktadır. Aynı zamanda bir tür güveni temsil eder.

Marka çağrışımdan yararlanır. Ürün/hizmetin ya da firmanın adı, onunla ilgili bilgiler ve yargılar otomatikman devreye girer. Çünkü artık insan beyninde yer etmiştir.

Pazarlamada önemli olmasındaki sebeplerin başında, güven vermesi, müşteri sadakati yaratması, satışları arttırması, rakiplerden ayrılmayı ve firma imajını güçlendirmeyi sağlaması, ürün seçimini kolaylaştırması gibi durumlar yatar.
Cep telefonunda en gözde markalar Nokia http://www.nokia.com.tr/, Sony Erriccson, LG, Samsung gibi markalardır. Samsung, LGhttp://www.letsgomobile.org/tr/2775/samsung-l760/ gibi Kore çıkışlı markalar Türkiye pazarında ciddi atılımlar yapmışlardır.

Marka ürünün/firmanın nüfus kagıdı gibi düşünülebilir. Ürünün/ firmanın varlığını ortaya koyan, açıklayan, diğerlerinden ayırdedilmesini sağlayan bir özelliktir.

Marka aynı zamanda ürünün itibarıdır. Çünkü tüketicinin gözünde iyi itibar bırakan ürünler markalaşabilirler. Gösteriş açısından da önemlidir, çünkü markayı kullanan veya üzerinde taşıyan insan kendini özel hissetmektedir.

Hiç yorum yok: