30 Mayıs 2008 Cuma

Mobil Araştırma

İnsanları mobil konulara veya mobil araştırmaya yönlendirmek için zihinlerinde konuyla ilgili olan ya da henüz varolmayan konularda ikna etmek gerekir.


Zihinleri değiştirmek için yedi önemli çabaya ihtiyaç bulunmaktadır:


Howard Gardner'ın 2004 yılıda Harvard Business School tarafında basılan Changing Minds: The Art and Science of Changing Our Own and Other People’s Minds
http://discussionleader.hbsp.com/hmu/2008/02/tactics_for_changing_minds_1.php
adlı eserinde yeni bir fikri diğerlerine kabul ettirme konusunda yedi konu üzerinde durmaktadır.
Sebep: Fikrin konuyla ilgili lehte veya aleyhinde olan bütün dikkat edilecek konuları ortaya koymak.
"Neden bu fikri ortaya koyuyoruz?'un cevabı"
Araştırma: Fikirle ilgili detayları ya da dallanmaları ele alan veya fikri açıklayan bütün bilgiler ve sayısal veriler .
"Fikri destekleyen her türlü verinin bulunması "
Yansıma: Etkin bir sunum, karşıdaki kişinin algısı ve izlenme açısından sizin veya fikrinizin dinleyici tarafından inandırıcı olması
"Karşı tarafı etkileme yöntemi"
Anlatımsal Yeniden Tariflemeler: Mesajın farklı format, istatistik veya grafik formlar ya da hikayelerle güçlendirilmesi
"Karşı tarafın anlayacağı görsel, işitsel ögelerin devreye sokulması"
Kaynaklar ve Ödüller: Fikrin gerçekleşmesi halinde oluşturacağı değer ve bu fikri benimsetmek için gereken teşviklerin yapılması
"Konunun savunulması ve iknaya teşvik"
Gerçek Dünyadan örneklemeler: Fikrinizi destekleyen herhangi bir olay durum ya ad konuyu ortama yansıtma
"İkna için örneklemeler yapma"
Dirençlerin üstesinden gelme: Kendini fikrin etkisiz hale getirilmesine sebep olan bilinçli ya da bilinçsiz dirençlerden doğrudan veya dolaylı olarak koruma .


Aslında Howard Gardner'in yazdığı konular iknanın nasıl olacağına dair. O zaman mobil araştırma konusunda karşı taraftan gerçekten doğru bilgi alabilmek için bu sıralamaya dikkat etmekte fayda var.

Hiç yorum yok: