4 Mayıs 2010 Salı

TÜRKİYE’DE MOBİL YAŞAM VE UYGULAMALARI

Değerli Akademisyen, Araştırmacı ve Uygulamacılar,

Tarafımdan editörlüğü yapılacak olan “TÜRKİYE’DE MOBİL YAŞAM VE UYGULAMALARI” başlığı altında bir kitap çalışması gerçekleştirmek istemekteyim.

Bu çalışmaya katkıda bulunmak isteyenlerin katılımlarını bekliyorum.


Önerileriniz için son katılım tarihi: 15. Haziran. 2010
Teklifler sonrası bölüm kabul tarihi: 30. Haziran. 2010
Bölüm Yazılmasında son teslim tarihi: 30.Eylül. 2010
Editör okuma ve prova düzeltmeleri: 30. Ekim. 2010
Basım Tarihi: Aralık 2010

Katılımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Gonca Telli Yamamoto

TÜRKİYE’DE MOBİL YAŞAM VE UYGULAMALARI

GİRİŞ

Bilgi toplumuna geçen insan, bilgi ve teknolojiden etkilendiği gibi bilgiyi ve teknolojiyi de etkilemektedir. Bu alanda meydana gelen farklara bağlı olarak ortaya çıkan bilgi ve teknolojinin farklılaşması büyümesi ve artışı yeni teknoloji, araç ve uygulamalar konusunda çok değişik yönelmelere yol açmaktadır. Yeni teknoloji olarak değerlendirilen konular arasında internet teknolojileri, gen teknolojileri, enerji teknolojileri gibi çok farklı konular yer almaktadır. Bu teknolojilere arasında en yoğun değişimle karşılaşılan teknoloji günümüzde mobil teknoloji olarak değerlendirilebilir. Mobil teknolojilerin yerden, zamandan ve mekandan bağımsız olması sebebiyle yaşamımıza getirdiği farklı boyutlar ve farklı uygulamalar ortaya çıkmakta ve bu değişimle her an her yerde karşılaşılabilmektedir.

Mobil teknolojilerin yaşantımızda önemli bir yer almasının temelinde, mobil gereçlerin hızla çok etkin bir şekilde kullanılabilir olması gelmektedir. Yaratılan her kolaylık bu konuya eğilimleri arttırdığı gibi eğilimler de bu teknolojinin gelişimini tetiklemektedir. Gerçekten de “Mobil Yaşam ve Uygulamaları” dikkat çekici büyüklüğe ulaşmıştır. Bu sebeple işin teknolojik boyutunda, sosyal yapıda ve çevrede ortaya koyduğu değişimlerle irdelenmesi gereken önemli konuların başında gelmektedir. Mobil platformların değerlendirilmesi, mobil konusundaki devlet uygulamalarından m-öğrenmeye kadar pek çok farklı bireysel ve kurumsal uygulamalara geçişi temin ettiğinden bu gibi konular üzerinde durulmalıdır.

Öte yandan gerek özel şirketler gerek resmi kurumlar gerekse servis sağlayıcılar değişen mobil teknolojiyle birlikte çok farklı bir ortam yaratmıştır. Hızlı değişen bu yeni yapıya uyum sağlamaya çalışmak için yeni yöntem ve uygulamalara ihtiyaç vardır. Üreticiler kendilerine ulaşan her türlü talebe yanıt vermeye çalışmaktadırlar. Tüketiciler ise üretimin başka bir boyutunda yer almakla kalmayıp pazarlamada nihai hedefi planlayan duruma gelmişlerdir.
Mobil yaşam ve uygulamaları hakkında mevcut durum tespitinin yanında hızla gelişen teknolojilerin sunduğu olanaklardan da yararlanabilecek yeni yol haritalarına ihtiyaç vardır. Bu çalışma geniş yelpazedeki mobil yaşam ve uygulamalarını konu alacak ve mobil yaşam gerek akademik gerek iş ve sosyal boyutlarıyla irdelenecektir.

Kitabın ana hedefi 2010 yılı itibariyle Türkiye‘de “Mobil Yaşam ve Uygulamaları”nı konu alan yüksek kaliteli bir eserin ortaya çıkmasıdır. Hedef okuyucu kitlesi mobil teknoloji mobil yaşam ve mobil toplum konusunda çalışma yapan profesyonel araştırmacılar, öğretim üyeleri, öğretim elemanları, mobil yaşam meraklıları ve kullanıcılarıdır.

Kitabın sayfa yapısı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için lütfen gonca.telli@okan.edu.tr adresine mail atınız.

Hiç yorum yok: