12 Kasım 2008 Çarşamba

Mobil Reklam mı Mobil Pazarlama mı?

Mobil mesajın ticari olarak kullanıldığı 13 Ekim 1983 tarihinden bu yana mobil iletişimde ciddi gelişmeler hatta devrimsel farklılıklar hızla gelişiyor.(http://www.ctia.org/media/press/body.cfm/prid/1781)

Önceleri mobil reklamcılığın gölgesinde kaldı mobil pazarlama.Örneğin 2002'de Kalakota ve Robinson'a göre mobil pazarlama mesajların ve promosyonların dağıtılması olarak tanımlanırken Pura aynı kavrama Mobil reklamcılık diyor Stafford and Gillenson ise m-ticaret olarak adlandırıyordu.
Oysaki bu kavramların daha netlikle tanımlanmaya ihtiyaçları var.
Eğer konuya reklamcılığın vazgeçilmez ögeleri açısından bakarsak önceden ödenmiş, kişiye özel olmayan, tanımlı biri (bir kurum) tarafından iletilen kitlesel medya kullanan ve temel amacı ikna ve etkileme olan unsurlardır.
Pazarlama ise günümüzde artık tüketiciye bir değer yaratmak olarak algılanmaktadır.
Mobil Pazarlama MMA İngiltere'ye(2003) göre mobil kanal kullanılarak müşterilere iletilen her türlü pazarlama reklam ve satış promosyonu çabaları olarak tanımlanmaktadır.
Mobil pazarlamanın daima mobil reklamdan daha geniş kapsamlı olduğu açıktır. Ayrıca doğrudan pazarlama, şebeke pazarlama, karşılıklı etkileşimli pazarlama, izinli pazarlama gibi konuları da kapsamakta olan bu yeni alan pazarlamacılara çok yeni fırsatlar sunmaktadır

Hiç yorum yok: