16 Mayıs 2009 Cumartesi

Web 2.0 ve pazarlama

Web 2.0 Web 1.0 dan sonra gelen ve daha etkileşimli bir yapı arzeden yeni internet sistemidir. Web 2.0 teknolojisi sayesinde son kullanıcılar olan bizlerin sisteme dahil olabildiği, kendi bilgilerini ekleyebildiği bu sayede biriken bilginin katlanarak arttığı çok dinamik bir ortam oluşmaktadır.

Üstelik, bilgi, eğlence veya bunların dışındaki amaçlarla oluşturulan çeşitli kayıtlar, çok sayıda kişiyle paylaşıma açılmaktadır. Bu da pazarlama açısından yepyeni fırsatları beraberinde getirmektedir.İçerik genelde kullanıcılarla ortak oluşturulduğundan klasikleşmiş pazarlama yöntemlerinden farklı boyutlara taşınan bir yapı da söz konusu olmaktadır.

Web 2.0 ikinci nesil internet hizmetlerini temsil eder. Bunlar myspace, facebook, deviantART gibi sosyal iletişim sitelerini, wikileri ve mobil telefon gibi diğer iletişim araçlarının da eklendiği bir sistemi oluşturmaktadır. Kısacası internetin içeriğini kullanıcıları şekillendirmekte ve geliştirmektedir.

Bu değişim ürün/hizmet sunan firmalarla müşteriler arasındaki ilişkileri de değiştirmektedir. Firmalar müşterilerindeki değişimi doğru algılayıp doğru hareket etmek durumundadırlar. Eğitimli 25-35 yaş profilini hedefleyen firmaların yeni ürünleri için facebooka reklam vermesi veya Youtube'da bir video yayınlayarak kullanıcıları özendirmesi ya da yeni pazara sunulacak ürünle ilgili detaylı bilgileri sunarak hedef kitleye tanıtması ve hatta alım için sunulacak çeşitli promosyonlarla hedef kitleye erişim sağlanması gibi durumlar sözkonusu olabilmektedir.

Gerçekten facebook, MSN, Myspace gibi kanallar özellikle kampanyaların duyurulmasında ve bunun hızla kulaktan kulağa yayılmasında etkili olabilmektedir.Bu durum pazarlamacıların da kendilerini daha bilinçli ve paylaşımcı bir kitleyle etkileşimini gerektirmektedir.

Hiç yorum yok: