30 Mayıs 2009 Cumartesi

YAZILIM PAZARLAMASI NEDİR?

Pazarlamanın günümüzdeki tanımı insan istek ve ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli süreçlerin düzenlenerek insanlara en uygun koşullardaki ürün ve hizmetlerin sağlanmasıdır.ansiklopedi.turkcebilgi.coma göre yazılım, elektronik cihazların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir. Bir başka deyişle var olan bir problemi çözmek amacıyla bilgisayar dili kullanılarak yapılmış araçtır.

Yazılım pazarlamasını dar anlamda bilgisayar yazılımları gibi yazılımların müşterilere ulaştırılması için gösterilen çabalar olarak değerlendirmek mümkündür. Daha geniş anlamı ise yazılım konusunda gereksinimi olan kişi veya kurumların bu gereksinimleri giderebilmesi için yazılımın projelendirilmesi aşamasından başlayarak müşteriye sunulması ve sonrasında verilen hizmet ve yükseltmeler de dahil olmak üzere kullanım süresince ihtiyaç olan bütün detayları da gözeterek gerçekleştirilen tüm süreçlerin düzenlenerek en uygun yazılımların ortaya konması olarak tanımlanabilir.

Türkiye'de bu anlamda çok güzel çalışmalar sürmektedir. Özellikle CANIAS, Uyumsoft gibi örnekler bunların başında gelmektedir.

Erdal'a (2003) göre yazılım pazarlamasında gözününe alınması gereken başlıca kurallar aşağıdaki gibidir.

1. İşlevsellik ve uygunluk
2. Performans
3. Fiyatlandırma
4. Hizmet sunumu
5. Diğer programlarla uyum sağlayabilme
6. Donanımın yeterliliği
7. Kurulum ve dağıtım kolaylığı
8. Güncelleştirme ve geliştirme
9. Tutundurma
10. Müşteri tatmini

Yazılım bir tür hizmet sunumu olarak değerlendirilmeli ve pazarlaması da hizmet pazarlamasının kuralları içersinde gerçekleştirilmelidir. Bu ister bilgisayarlar için isterse de diğer mobil gereçler için geçerli bir durumdur

Hiç yorum yok: