9 Haziran 2008 Pazartesi

Kullan At Cep Telefonları II

Bir önceki yazımızda geridönüşüm ile ilgili kaygılarımızı dile getirmiştik. Buna ilişkin olarak bir öğrencimden gelen destek bazı bilgileri sizlere paylaşmak istiyorum.

Bu genel anlamda Türkiye'de ortaya çıkan elektronik katı atıklarla ilgili gelen bilgidir.

"Türkiye'de ortaya çıkan Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların (AEEE) miktarı gün geçtikçe artmaktadır. Bunların geri dönüşümü yeterli bir kapsamda ele alınamamakta ve içerdikleri tehlikeli maddeler dolayısıyla, çevreye bırakıldıklarında tehlikeli boyutta çevre kirliliğine sebep olmakta dolayısıyla insan sağlığı için riskler oluşturmaktadır.
Bu tür olumsuzlukları n önüne geçilebilmesi için yapılması gereken çalışmalara öncülük etmesi adına; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından; bilgisayar atıklarının toplanarak çevreye verilen zararın minimize edilmesini öngören ‘İstanbul Yerel Elektronik Atıkların Sürdürülebilir Yönetimi Projesi’ (SMILE) uygulamaya geçirildi. Söz konusu proje ile İstanbul’da, Entegre bir Elektrik ve Elektronik Atıklarının yönetimi için; çalışmalar yapılıyor.Söz konusu proje Türkiye'de bir ilk olup, bu proje kapsamında; yeniden kullanımı ve geri kazanımı mümkün olabilecek bilgisayar atıkları, İBB tarafından toplanarak kayıt altına alınacak. Bu atıkların verileri tamamen silindikten sonra yeniden kullanımı mümkün olanlar değerlendirilecek, yeniden kullanımı mümkün olmayanlar ise kullanılabilir parçaları yeniden kullanılmak üzere stoklanacak, kullanılmayan parçalarda alüminyum, bakır, plastik, demir, kablo ve tehlikeli atık olmak üzere ayrı konteynırlarda toplanarak geri dönüşüm yapılacak. Tehlikeli atık kısmı, tehlikeli atık bertaraf tesislerinde ( Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak) bertaraf edilecek. Böylece hem çevre korunacak hem de atıkların yeniden kullanımı ile çevrenin sürdürülebilirliğ i ve ekonomik fayda sağlanacak. Projenin web sayfası: www.ibb.gov.tr/sites/lifesmile/
Dünya’da ve Türkiye’de e-atıklar konusunda hazırlanmış dosya: http://www.nationalgeographic.com.tr/ngm/0801/konu.aspx?Konu= 3"

Bu konuda yaklaşık iki yıl kadar önce bizim de girişimlerimiz olmuştu. Umarım ki kullan at cep telefonları nasıl geridönüşürün çözümünü bulmadan piyasaya çıkmaz

Hiç yorum yok: