7 Haziran 2008 Cumartesi

Mobilleşme için

Mc Guire The Power of Mobility (Mobilitenin Gücü) isimli kitabında gelecekteki teknoloji devriminde firmaların nasıl rekabet edecekleri ve kazanacakları konusu üzerinde duruyor(2007).

Yazara göre ürünler mobil olabilir. Örneğin teyp cihazlarının walkmanlara dönüşmesi onların da dijitalleşerek mp3'lere ve ipod gibi cihazlara dönüşmesi ya da bilgisayar oyunlarının play stationlara dönüşmesi gibi.

Ya da hizmetler mobil hale dönüşebilir. Özellikle pizza firmaları bunlara örnek gösterilmektedir.

Son olarak da iş süreçleri mobil hale dönüştürülebiliyor. Bunlardan en az birinin dönüşümünü sağlamak ise yöneticilerin seçimine kalıyor.

Hiç yorum yok: