18 Haziran 2008 Çarşamba

Mobil girişimcilik olur mu?

Girişimciliğin eski tanımlarını bir yana koyarsak, önce fizik tanımıyla girişimi ele almak ilginç bir değişime yönlendiriyor. Bu tanıma göre girişim iki veya daha çok dalga hareketinin, aynı noktaya aynı anda gelmesiyle birbirini yok edebilmesi veya kuvvetlendirebilmesi olayı olarak değerlendirilmektedir.(http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=giri%c5%9fim)

İşletmecilik dilinde girişimin karşılığı teşebbüstür.Yani ekonomik alanda yeni bir ürün ya da fırsatı değerlendirerek bunu piyasa sunmak ve piyasanın bu ürünle ilgili ikna edilmesi vb.

Girişimle ilgili konularda http://www.kobifinans.com.tr/tr/bilgi_merkezi/020101/15947 detaylı görüş de elde edilebilir. Girişim yapabilmek için zaman, kararlılık, hırs ve inanç gibi faktörlere ihtiyaç vardır.

Artık günümüz işletmeciliğinde de girişim daha çok fizik tanımına yakın bir hale dönüşmektedir. Günümüzde girişimi iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu hareketin birbirini etkilemesi, çürütmesi ya da kuvvetlendirmesi olarak nitelendirmek mümkün olabilmektedir.

Teknik donanımlar geliştikçe bu iş daha da yapılabilir hale gelmektedir.

Mobil telefonlar ve blackberry gibi diğer gereçler dünyamıza girdiğinden beri yaşanan değişimlerle birlikte mobil girişimcilik olur mu sorusunu da beraberinde getirmektedir. Zaten mobilleşme ve hareketlilik girişimciliğin tanımı içersinde yer almaktadır. Ancak burada yeni teknolojinin adaptasyonu ve kullanıcıların adaptasyonu büyük önem taşımaktadır.

Ancak mobil girişimciliğin gerçekleşebilmesi için bazı koşulların yerine gelmesi gerekmektedir.Bunların başlıcaları;

1. Her yerde her zaman kullanılabilecek mobil verilerin ve gereçlerin, güncel ve güvenilir olması
2. Mobil çalışanlarının olması
3. Güvenlik konusundaki sorunların çözülmesi
4. Bu konuda insanların iknası
5. Buna uygun yeni kültürlerin oluşması
6. Kullanıcı odaklı çözümlerle kurum hedeflerinin eşleştirilmesi

Hiç yorum yok: