20 Haziran 2008 Cuma

Mobil Çağ ve Bilgi Toplumu

Bilgiye erişmek insanlığın gelişiminden bu yana çoğu zaman çok değerli olagelmiştir.Bilgi çağı ya da Dijital Çağ şu anki yaşamımızı ifade eden bir terim olarak değerlendirilmektedir.

Bilgi toplumu bilgiyi hızla geliştirip değiştirebilecek karmaşık yapıda bir iletişim şebekesinin geliştirildiği bir toplumdur (oregonstate.edu/instruct/anth370/gloss.html retrieved 6/20/2008).

Bilgi toplumu insanların bilgiye verdiği değerin arttığı, teknoloji ve yenilikler sayesinde meydana gelen değişimleri kabul ettiği ve bunların toplumsal bir aşama olarak değerlendirildiği bir ortamdır. Buradaki beklentilerden bazıları yaşam kalitesinin artması, zihniyetlerin bilgi yönüyle değişmesi ve yeni yaşam tarzlarının oluşmasıdır.

Bilgi çağı ise servet yaratmada bilginin öne geçtiği dönemi tanımlamak için kullanılan bir kavramdır.

Yeni çağda internet, bilgisayar gibi araçların yerini almaya aday tek araç vardır bu da mobil gereçlerdir. Mobil telefonlar eğlendirici gereçlerin ötesine geçmişler hatta eğlence kavramına yeni bakış açısı getirmişlerdir. Ayrıca PDA, mobil bilgisayar ve telefonun tek gereç haline dönüşmesi de pazarlama açısından seçenekleri arttırmaktadır. Ancak birtakım farklı yeni gereçlerin de devreye girmesi kaçınılmazdır. Bunların çoğu hayatı kolaylaştırmak amacıyla devreye gireceklerdir. İşte bu çağa mobil çağ denmektedir.

1 yorum:

Adsız dedi ki...

İnternet alemiyle mobil ortamın buluşması günlük işlerimizi bir çok alanda kolaylaştırıyor -Mustafa A.-