5 Haziran 2008 Perşembe

Kullan at cep telefonları çıkarsa

"Kullan at" mantığıyla ortaya çıkan cep telefonları, Herşeyin değersizleşmesi mi? Bu tür gereçlerin ana fonksiyonlarına dönüş mü? Acil ihtiyaç karşılama ya da ucuzluk yaratmak mı? gibi soruları da beraberinde getiriyor.

Günümüz teknolojisine ayak uydurmak gerçekten zorlaşmaya başladı. Toplumun ve bireylerin hızlı yaşaması ve çabuk sıkılması gibi etkenler mütemadiyen cep telefonunun yeni modelleri ve bu modellerin üst modellerinin çıkması eldeki bir cep telefonunun en geç 6 aylık bir sürede özelliklerinin yetersiz kalmasına yol açıyor.Bir başka deyişle insanların aldığı yeni cep telefonları yeni çıkanlardan bir adım geride kalıyor.


Aslında insanlar iyisini hep daha iyisini isterler. O yüzden ellerindekini atıp yenisine ihtiyaç duyarlar. Gerçekten de günümüzde tüketiciler çeşitlilikten yanadır. Bu da atılabilir cep telefonu ihtiyacını tetiklemektedir. Kullan at ürünler genelde diğer ürünlere kıyasla daha düşük maliyetli ve kullanım sonrasında muhafazaya gerek duyulmayan ürünlerdir.

Aslında bu tür bir ürün kısa süreli iletişim ihtiyaçlarının giderilmesi için biçilmiş kaftandır. Özellikle geçici süre ve acil ihtiyaç karşılamak için kullanılabilir. Örneğin halihazırdaki cep telefonlarında şarj meselesi zaman zaman iletişimi engellemektedir. Şarj yüzünden konuşmalar yarım kalabilmektedir.


Öte yandan tüketiciler kısa zaman içinde çok sık cep telefonu ve telefon hattı değiştirir hale gelmişlerdir.


Bir başka gerekçe aslında cep telefonunu kullanmak istemeyen tüketicilerin de devreye alınmasıdır. Çünkü bu tüketiciler ancak bir telefon görüşmesi için gereksinim duyduklarında bu tip gereçle o anlık gereksinimleri karşılayabileceklerdir. Böylelikle daha geniş bir tüketici kitlesine hizmet götürülebilecek ve daha fazla satış gerçekleşebilecektir.

Ayrıca cep telefonunu sadece konuşmak için kullananlara yarayan bir uygulama olarak da düşünülebilir. Fonksiyonları artan telefonlar sürekli ihtiyaçmış gibi ortaya konmaktadır. Kullan at cep telefonları bir de prosedürlerden uzak tutarak pazarı genişletmeye de yarayabilecektir.


Üstelik bu tip ürünlerin bozulması, çalınması gibi sorunlar da ortadan kalkmaktadır. Bu sayede kullanım esnekliği yaratılmış olur.


Öte yandan kullan at mantığı tüketimi arttıran bir mantıktır. Şarj etme fatura ödeme gibi işlemleri ortadan kaldırmak ve bireylerin sadece kendileri tercih ettiği zamanda konuşabilmesini sağlamak kullanıcıya büyük bir özgürlük ve rahatlık getirmektedir. Ayrıca insanların uyuşuk ve üşengen hale gelmesi de herşeyi hazır elde etme isteğini pekiştirmektedir.

Bu tür gereçler eğer çevre ve geri dönüşüme uygun geliştirilirse çevre korunması ve sağlık açısından olumlu olabileceği gibi insanların bu tür gereçleri sürekli olarak üzerinde taşımaya ihtiyacı da kalmayabilir.

Hiç yorum yok: